Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi » Selçuklu öncesi Anadolu’ya Türk akınları

Selçuklu öncesi Anadolu’ya Türk akınları

Selçuklu Öncesi Anadolu’ya Türk Akınları
Türklerin Anadolu ile tanışmaları oldukça eskidir. Öyle ki milattan önceki asırlara ka- dar uzanır. Eski çağlara dair bölgedeki araştırmalar tam olarak aydınlatılamadığından dolayı Türklerin milattan öncesine dair Anadolu seferlerine genel olarak değineceğiz.

Anadolu’ya ilk Türk girişlerini MÖ 3000-2000 yıllarına kadar götürenler varsa da, ta- rihçiler arasında kabul gören genel kanaat IV. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa Hunları tarafından gerçekleştirilenidir. Anadolu’da ilk Türk izlerine özellikle Doğu Anadolu’da rastlamak mümkündür. Anadolu’nun doğu bölgesi ağızlarda ve yer adlarında Türklüğe ait kültürel unsurları muhafaza etmiştir. Ayrıca günümüze ulaşan eşyalar, mezar kalıntıları bu tespitin doğruluğunu tasdik etmektedir. Türkler sanılandan daha evvel Anadolu’ya gelmişler- di. Anadolu’nun coğra ve topoğra k özellikleri dikkate alındığında, bu topraklar Asya’nın Akdeniz’e doğru bir uzantısıdır. Batılı kaynaklarda tanımlanan “Kutsal Hilâl” in kuzey bölü- münü oluşturmaktadır. Bu konumundan dolayı Asya ve Avrupa’dan hatta Kuzey Afrika’dan birçok insan topluluğu fetih, ticaret veya göç amaçlı olarak Anadolu’da bulunmuştur. Sel- çuklulardan evvel Anadolu’da görülen Türklerde bunlardan birisidir(Zoroğlu, 2002, s. 194; Gülensoy, 1986, s. 8).
Selçuklulardan evvel Türklerin Anadolu’ya geliş serüvenleri bazen direkt kendileri ta- rafından bazen de diğer milletler vasıtasıyla olmuştu. Birçok millet, Türklerin askeri maha- retlerini bildiği için birliklerini bunlardan oluşturmuş yahut Anadolu’da ki sınırlarını onlara emanet etmişlerdi. Pers ve Arapların dışında Roma ve Bizanslıların da doğu sınırlarını uzun bir süre, Türklerinden oluşan lejyon askerleri korumuştu (Zoroğlu, 2002, s. 194).
Anadolu’ya ilk olarak giren Türkler Batı Hunları’dır. Bunlar Türkistan’dan göç edip ba- tıya doğru ilerleyerek, hareketli ve çevik askerleri sayesinde Karadeniz’in kuzeyindeki Alan, Ostrogot ve Vizigotları kolaylıkla yenerek dağılmalarını sağlayıp, Avrupa Hun Devleti’ni kurdular. Avrupa Hunları, Tuna nehrini geçerek Batı Roma ve Bizans topraklarını ele ge- çirmeye başladılar (378). Avrupa Hunları, Roma İmparatoru I. Theodosios’un ölümünden sonra seferlerini daha da hızlandırarak Balkanlar üzerinden Trakya’ya yürüdüler. Avrupa Hunlarının doğu bölümü ise Kafkas dağlarını aşarak Anadolu’yu istilâya başladılar (395).

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KAYA

Yazar Hakkında

Yazılar sayısı : 1567

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

10.520 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Üstüne gidin