Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi » Saruhan Beyliği-Saruhanoğulları Beyliği

Saruhan Beyliği-Saruhanoğulları Beyliği

Saruhanoğulları Beyliği(Saruhan Beyliği veya Saruhanlılar da denir),


Başkent Manisa
Yaygın diller Türkçe
Hükûmet Monarşi
Bey
• 1313-1346
Saruhan Bey
• 1410-1412
Orhan Bey
Tarihçe
• Kuruluşu
1313
• Dağılışı
1412

Anadolu Selçuklu Devleti’nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleridöneminde, 14. yüzyıl başlarında Batı Anadolu’da Manisa ve çevresinde, Gediz Nehrihavzasında Menemen, Gördes, Demirci, Kemalpaşa, Turgutlu, Ilıcave Akhisargibi kent ve kasabalarda ağırlıklı olarak kurulmuş bir Türkmen beyliğidir.

Saruhan Beyliği tarafından 1366’da inşa edilmiş Manisa Ulu Camii

 


Tarih

Saruhan Bey

Saruhanoğulları, Avşar (Afşar) boyunun Saruhanlı kolundandır. Bazı kaynaklar Er Saru veya Saruhan adlı bir Harezm emirin oğlunun Selçuklu Devleti’nde görev yaptığını iddia ederler. Bu şahsın adının Alpağı olduğu; Anadolu’ya geçiş yaptığı ve Alpağı’nın Saruhan Bey, Çuğa Bey ve Ali Paşa adlarını alan oğulları olduğu bilinmektedir.

Ebu’l Gazi, Er Saru oymaklarının 10. yüzyılda günümüz Türkmenistan’da ve Kazakistan’da Balkhan, Üstyurt ve Mangışlak bölgesinde yaşadıklarından söz eder[1]. Bu gün Ersarılarolarak tanımlanan büyük türkmen boylarindan biri çoğunlukla Türkmenistan’ın güneýinde, güneydoğusunda, Afganistan’ın kuzeyinde, Pakistanda ýaşarlar.

Saruhan Bey Anadolu Selçuklu Devletisultanlarından II. Alâeddin Keykubad ile II. Gıyaseddin Mesud maiyetinde bir emir olarak görev yaptı. Sonra II. Gıyaseddin Mesud tarafından bir Bizans şehri olan Manisa ve civarını ele geçirmekle görevlendirilen bir Türkmen emiri olduğu bilinmektedir. Bu dönemde doğuda Moğol istilası dolayısıyla birçok Türkmen Anadolu’ya göçmeye başlamıştır ve bunlardan Batı Anadolu’ya yönelenler Bizans elinde bulunan arazilere girmeye başlamışlardır.

Bizans İmparatoru II. Andronikos (1282-1328) 1300 civarlarında bu gelişmelerin önüne geçmek ve bu bölgede Bizans topraklarının kaybını önlemek için ortak imparator olan oğlu Mihail emrinde Alan asıllı paralı askerlerden oluşan birliklerle bu bölgeye göndermiştir. Mihail ordusununun idare merkezi olarak Manisa’yi seçmiştir. Fakat Mihail bu kentte pasif davrandığından onun buyruğu altında bulunan Alan asıllı paralı askerler orduyu terk etmeye başlamışlardır. Bunun üzerine Mihail, Türkmen girişlerini önlemeyeceğini anlayarak Manisa’yi terk etmiştir. Fakat Bizans İmparatoru, bu sefer 1302’de Türkmenlerin girişini önlemek üzere “Roger de Flor” adlı, paralı asker olan bir Katalan komutanı ile idaresi altında bulunan İspanyol Aragon ve Katalan asıllı paralı askerlerden oluşan Katalan Paralı Asker Birliği adlı bir askeri birlik kiralamış ve bu birliği Batı Anadolu’ya göndermiştir. Bahsi geçen birlik bir Bizans şehri olan Alaşehir’i kuşatmış olan Türkmenlere karşı yürümüş ve kent önünde yapılan muharebeyi kazanmıştır. Fakat sonra bu birlik de yine savunma hareketine başlamıştır. Manisa civarındaki Türkmenlerin emiri olan Saruhan Bey, Katalan Birliği’nin elinde bulunan “Danya” kalesini kuşatmıştır ama kaleyi alamamıştır. Bu ve diğer Türkmenlerle olan çatışmalar sonucunda “Roger de Flor” başarılı olamayacağını anlayarak Bizans İmparatorunun iznini bile beklemeden Katalan Birliği’ni Ege Denizi kıyısına geri çekmiş ve oradaki gemilerle Trakya’ya gidip Bizans İmparatoru’na büyük sorunlara neden olmuşturlar.

Katalan Birliği’nin bölgeden ayrılması ile Saruhan Bey, Manisa şehri ve civarındaki harekatını daha da şiddetlendirmiştir. Civardaki kasabaların ve köylerin Türkmenlerin eline geçmesinden sonra 1313’de Saruhan Bey, Manisa’yı ele geçirmiş ve bu şehri beyliğinin merkezi yapmıştır.

Saruhan Bey’in 1346’ya kadar süren uzun beylik döneminde Saruhanlılar, Aydınoğulları Beyliği ile ittifak hâlinde İzmir’in alınmasına destek olmuşlardır. Ayrıca Aydınoğlu Umur Bey’in Bizans İmparatorluğu ile karmaşık ilişkiler zinciri çerçevesinde Trakya ve civarına düzenlediği seferlere katılmışlar ve Ege Denizi’nden akınlar düzenlemişlerdir. Saruhan Bey’in büyük oğlu Süleyman Bey, Bizans İmparatoru VI. İoannis’in çağrısı ile Umur Bey ile katıldığı Trakya seferinde Dimetokabölgesinde faal olan Bulgar Şaki Momçilo’nun Haziran 1345’te bertaraf edilmesi ile sonuçlanan savaş sonrası hastalanarak ölmüştür.[2] Babası Saruhan Bey de ertesi yıl bu olayın üzüntüsünden vefat etmiştir.

İlyas Bey ve İshak Bey

Saruhan Bey’in ölümünden sonra oğlu Fahrüddin İlyas Bey hükümdar oldu. İlyas Bey’in 1362 yılından sonra ölümünden yerine oğlu Muzafferüddin İshak Bey hükümdarlığa geçti. İshak Bey’ in 1388 yılında ölümünden sonra yerine Hızırşah ve Orhan adlı iki oğlundan Hızırşah hükümdar olmuş, diğer oğlu Orhan da Osmanlılara sığınmıştır. I. Murad’ın Kosova Savaşı’nda şehid olmasından sonra Karamanoğulları’ nın yanında yer alan Saruhanoğulları Beyliği, I. Bayezid tarafından 1390 yılında ele geçirildi. 1402 yılında meydana gelen Ankara Muharebesi’ nden sonra Timurtarafından Anadolu Beyliklerine topraklarının geri verilmesiyle Orhan Bey’in kısa süreli hükümdarlığından sonra Hızırşah yeniden beyliğin başına geçti. Hızırşah, 1410 yılında I. Mehmed tarafından yakalanarak öldürülmüş, kardeşi Orhan Bey’in de 1412 yılında ölümünden sonra Saruhan Beyliği kesin olarak Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.

Manisa ve geniş anlamda çevresi Osmanlı’nın son dönemlerine kadar Saruhan Sancağı olarak anılmıştır. Manisa 1595’e kadarki Osmanlı döneminde pek çok şehzadenin padişahlığa dönük olarak yetiştirildiği ve eğitimlerinin verildiği merkez olarak seçilmiştir.

Beyler

Bey Hüküm Süresi Notlar
Saruhan Bey 1313-1346 Beyliğin kurucusu.
Fahrüddin İlyas Bey 1346-1362
Muzafferüddin İshak Bey 1362-1388
Hızırşah 1362-1390
Osmanlı Hakimiyeti (1390-1402)
Orhan Bey 1402-1404
Hızırşah 1404-1410
Orhan Bey 1410-1412

Kaynakça

  1. ^ Clifford Edmund Bosworth E.J. Brill’s Encyclopaedia of Islam: 1913-1936 herausgegeben von M. Th Houtsma, sayfa 720. (İngilizce)
  2. ^ Bazı kaynaklarda Umur Bey’in Süleyman Bey’i öldürtmekle suçlandığı savı yer almaktaysa da, genel kabul gören görüş Süleyman Bey’in savaştan sonra hastalanarak öldüğüdür. Ölümü üzerine Umur Bey seferi yarıda kesmiş ve hemen İzmir’e dönmüştür. Giorgios C. Liakopuoulos. Master tezi: “The Ottoman conquest of Thrace: Aspects of historical geography, sf. 43-44” (İngilizce). Bilkent Üniversitesi.
(Visited 5 times, 1 visits today)

Yazar Hakkında

Yazılar sayısı : 280

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

31.518 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Üstüne gidin