Buradasınız:Anasayfa » Dünya Tarihi » Birinci Haçlı seferleri Dorileon Muharebesi

Birinci Haçlı seferleri Dorileon Muharebesi

(Birinci Haçlı seferleri) Dorileon Muharebesi

Dorileon Savaşı sırasında Haçlıların saldırısını gösteren resim

1 Temmuz 1097 tarihinde Birinci Haçlı seferi’nin başlangıcında gerçekleşti. Eskişehir yakınında yapılan bu savaşta Haçlılar I. Kılıçarslan’ın Anadolu Selçuklu ordusunu yenerek Anadolu’da ilerlemelerine devam ettiler.

Muharebe öncesi durum

İznik kuşatmasına katılan ve bu şehri Bizanslılara terk eden ve şehir Bizanslılara terk edildiği için şehri talan edemeyen Haçlı ordusu 26 Haziran’da Bizanslılara karşı bir husmetle Anadolu’ya doğru yürüyüşe başladı. Haçlı ordusu idare ve iaşe toplama kolaylığı sağlamak nedeniyle ikiye bölündü. Bir grup daha zayıftı ve Taranto’lu Boemondo, yeğeni Tancerd, Flandra’lı Robert idaresinde genellikle Norman ve Flandaralılardan oluşuyordu. Bizans birlikleri general Tatikios komutasında öncülük yapıyorlardı. Diğer Godfrey, kardeşi Boulogne’lu Baldwin, Touluuse’lu Raymondo IV ve Papa temsilcisi Adhemar idaresinde Fransızlardan oluşmaktaydı. Artcılığı Vermandois’lu Hugo idaresinde Fransızlar yapmaktaydı. İki ordu grubu Eskişehir yakınlarında Dorileon ovasında birleşmek için kararlıydılar.

Beomondo ordusunun Selçuklu keşif müfrezeleri tarafından devamlı gözetlendiğini anlamıştı. 29 Haziran’da Eskişehir ovasına birinci Haçlı ordu grubu geldiklerinde Selçukluların bir baskın yapma tehlikesini sezmişlerdi.

Sultan I. Kılıç Arslan İznik’in düşmesinden sonra ordusunu büyütmüştü. Bu ordu Danişmendoğullarından Gazi bin Danişmend’in askerleri, İranlılardan ve Kafkasyalılardan oluşmuştu. Bu ordunun büyüklüğü, özellikle çarpışmayı kazanan Haçlıların başarısını büyük göstermek isteyen kaynaklarda, gayet abartılmakta ve değişik kaynakta değişik olarak verilmektedir.[1]. İnanılan daha eski tarihî kaynaklara göre bu ordu 25.00-30.000 arasındaydı. Ama yeni yapılan araştırmalara göre Kılıç Arslan komutasındaki ordu mevcudu 6.000-8.000’den büyük değildi.[2][3]

Muharebe
1 Temmuz’da önde yürüyen Boemondo komutası altında olan Normanlardan oluşan birinci Haçlılar grubu Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan tarafından karşılandı. Kılıç Arslan Selçuklu ordusunun çok hızlı ve hareketli okçu süvarileri Normanlardan oluşan bu Haçlı ordu grubunu sardı. Normanlar hemen askerlerini sıkıca birbirlerine yaklaştırdılar ve bu askerleri asker olmayanlar ve ağırlıklar etrafında topladılar. Boemondo’nun zırhlı ağır süvarileri hemen hazırlığa geçti, ama oynak hafif Selçuk süvarilerine karşı savunma yapılması çok zor oldu. Selçuklu süvariler alışılagelen taktiklerine göre ortada bulunan savaşçı olmayanlar ve zırhsız piyade askerleri içine hücümlar yapıp oklarını atıp geri çekilme manevralarına geçtiler. Boemondo savaşçı olmayanları ve zırhsız piyadeyi korumak maksadıyla zırhlı süvari askerlerini atlarında indirtip bir savunma hattı kurdurdu. Haçlı zırhlı askerlerinin de savunmasıyla Selçuklu süvarilerinin hücum, ok atma, geri çekilme manevraları sonuçsuz kalmaya başladı; çünkü okları zırhları kolay delemiyordu. Fakat yine de Haçlı zırhsız piyadelerine ve atlarına büyük telafat verdiler. Boemondo arkadan gelen Fransızlardan oluşan ikinci gruba bu baskın hakkında haberciler gönderdi ve hemen yardım istedi. Beomondo kendi ordu grubunu yakında bulunan nehir kenarındaki biraz bataklık araziye çekilmesini sağladı. Bu bataklık arazi atların hızını kestiği için Selçuklu süvarisinin hücumlarının şiddeti azalmaya başladı. Zırhlı askerler yaya olarak zırhsız piyadeler ve savaşçı olmayanları korumak için onlar etrafında bir daire şeklinde savunma hatları yapmaya çalıştılar. Fakat yine de süvari hücumları ve okların verdiği zayiat devam etti. Bazı ağır zırhlı Haçlılar ise karşı hücumlara da girişmekteydi. Fakat Selçukluların elinde çok sayıda ok bulunması ve süvarileri çok seri ok atmaları nedeniyle zırhlı Haçlılar bile telef olmaya başladılar.

Arkadaki ikinci gruptan Godfrey hücum altındaki gruba yetişerek kendi Fransız zırhlı ağır süvarileri başında Selçuklu güçlerini yarmaya çalıştı. Öğleye doğru 50 Fransız zırhlı ağır süvariden oluşan bir birlik Beomondo’ya erişti ve daha sonra diğer Fransız zırhlı ağır süvari birlikleri de ilerlemeye başladılar. Fakat Selçuklularin hücumları ve bundan dolayı Haçlı telafatı devam etti. Haçlı ordusu bataklık araziden geri itildi ve nehrin sığ kenarlarında savaşmaya mecbur kaldı. Fakat Haçlı savunma hatları 7 saat süren bu çarpışmadan sonra bile çökmedi. Tam bu sırada Raimondo’nun ikinci gruptan zırhlı süvarileri gelip yan taraftan Selçuklu süvarilerine yüklendiler ve onları geri döndürmeyi başardılar. Haçlılar yeniden ağır zırhlılar grubu kurup Boemondo, Tancred, Normandili Robert sol kanatta Raymond ve Flandaralı Robert orta da ve Godfrey ve Hugh sol kanatta olarak bir hucum hattı hazırlayıp ağır süvari hücumuna geçmeyi sağladılar. Fakat bu hücum Selçuklu ordusunu kuşatma yerinden atmayı başaramadı. Ancak geç öğleden sonra Adhemar’ın komutasında bir diğer Haçlı ağır süvari birliği etraftaki tepelerin ağaçlıklı yamaçlarından ve tepeler arkasından Selçuklulara görünmeden geçerek Selçuklu süvari birliklerini arkasına doğru geçmeyi başardı ve Selçuklu ordusunun artçılarına ve ağırlıklarına hücuma başladılar.

İkinci bir ordu grubunun arkada bulunduğundan önceden haberdar olmayan, bu ikinci ordu grubunun bu kadar çabuk bir araya geleceğini ve bu kadar ağır bir darbe indireceğini beklemeyen; askerlerinin oklarının ve kılıç darbelerinin kalın Haçlı şövalye zırhlarına karşı etkili işlemediğini gören ve bu nedenle birleşen Haçlı ordusuna karşı çıkamayacağını anlayan Sultan Kılıç Arslan Selçuklu ordusunu epeyce ölü vererek ve hatta hazinesini de geri de bırakarak geri çekmek zorunda kaldı.

Muharebe sonucu
Bu muharebeden sonra kısa zaman için Kılıç Arslan’ın hazinesini ele geçiren Haçlı güçleri kendilerini zengin hissettiler. Ama önlerinde sıcak Anadolu’da uzun bir yürüyüş bekliyordu. Selçuklu orduları bu muharebeden sonra doğrudan doğruya Haçlı ordusu ile savaşa girişmekten kaçındılar. Haçlı ordusu ta Antakya’ya varıncaya kadar nerede ise hiç karşıtsız ilerledi. Kılıç Arslan gerilla tipi bir savaşa girdi ve yak-yık-boşalt tipi bir yıldırıcı ve yıpratıcı savaşa girişti. Haçlı ordusu ancak 3 ay sonra Antakya önüne gelebildi.

Kaynakça
Özel
^ Bu abartma zamanın birincil kaynaklarında da görülmektedir. Birincil Haçlı kaynaklarının verdiği inanılmayacak kadar büyük rakamlar Aguilierli Raymond’dub verdiği 150.000 askerden Chartes’li Fulcher tarafından verilen 300.000’e kadar değişkendir.
^ John France, The Crusades And The Expansion Of Catholic Christendom, 1000-1714, say. 71 “[…] Ortaya çıkan durumda 20.000 kadar büyüklükte Boemondo, Normandili Robert ve Blois’li Stephen komutasındaki öncü Haçlı ordu grubu ile 30.000 kişilik ikinci ana grup arasında yaklaşık 5 kilometre kadar boşluk bulunmaktaydı. Haçlılar Kılıç Arslan’ın yakında olduğundan haberdardılar. İznik’teki yenilgisinden sonra Kılıç Arslan yeni müttefikleri Danişmendoglularından takviyeli olarak 6.000-7.000 süvari birliği ile geri dönmüştü ve onları takip etmekteydi.”
^ Bennett, The Hutchinson Dictionary of Ancient and Medieval Warfare, say. 103 “1097’de İznik’i başarılı olarak kuşatan ve ele geçiren Haçlı ordusu iaşe ve yem toplamada kolaylık sağlamak için iki buyuk gruba bolundu. Öncu grubun başında Boemondo Bozüyük’te bir hücuma uğradı. Sultan Kılıç Arslan 7.000-8.000 okçu süvari ile pusuda beklemekteydi. Bu pusu ve baskın öncü Haçlılar arasında bir karışıklığa neden oldu.
Genel
Albert of Aix, Historia Hierosolymitana
Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana
Gesta Francorum
Hans E. Mayer, The Crusades. Oxford, 1965.
Raymond of Aguilers, Historia francorum qui ceperunt Jerusalem
Jonathan Riley-Smith, The First Crusade and the Idea of Crusading. Philadelphia, 1999.
Steven Runciman, The First Crusaders, 1095–1131. Cambridge University Press, 1951.
Cahen, Claude. “The Turkish Invasion: The Selchükids”. Setton, Kenneth M. (Ed.). A History of the Crusades, Volume I: The First Hundred Years (İngilizce). 1 (İkinci bas.). Madison, Milwaukee ve Londra: University of Wisconsin Press. ss. 135–176. ISBN 0-299-04834-9.
John France, Victory in the East: A Military History of the First Crusade, Cambridge University Press, 1996.
John France, The Crusades And The Expansion Of Catholic Christendom, 1000–1714, Routledge, 2005.
Matthew Bennett, The Hutchinson Dictionary of Ancient & Medieval Warfare, Helicon Publishing Ltd, 1998.

Yazar Hakkında

Yazılar sayısı : 275

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

19.484 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Üstüne gidin