Buradasınız:Anasayfa » Cumhuriyet Tarihi (Sayfa 6)

Türkiye Cumhuriyet i Tarihi: Türkiyenin işgalinden günümüze kadar tarihi.

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

IV. VE V. YÜZYILLARDA ÇİN'DEKİ BİRKAÇ HUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ HAKKINDA [caption id="attachment_5893" align="alignnone" width="280"] HUN/TÜRK , KURT/EJDERHA , 4.-5.yyTermina ...

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanla ...

Evrim Mekanizmaları  Seçme ve uyarlama Nedir

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayat ...

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , ya ...

Mutasyon nedir

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150 ...

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu k ...

Yunanistanın Tarihi

Yunanistanın Tarihi

Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; Eski Yunan tarihi, Orta Devir-Bizans tarihi ve Yeni Yunanistan tarihi. M.Ö. (2000-146) tarihleri arasında hayat süren Eski ...

Türk-Alman İlişkileri (1923-1945)

Türk-Alman İlişkileri (1923-1945) / Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çalık 1. Giriş Birinci Dünya Savaşı öncesi ve esnasında sıcak ilişkiye sahip olan iki devlet, savaşı kaybetmelerinden sonra bütün ilişkilerini bir süre askıya almak zorunda kaldı. Türk-Alman ilişkileri, Osmanlı Devleti ve İtilâf Devletleri arasında 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'yle biçimsel olarak sona ermişti. Mütareke'nin 23. maddesi ...

Devamı

Türkiye ve İkinci Dünya Savaşı: “Taraflı Fakat Savaşmayan Ülke”

Türkiye ve İkinci Dünya Savaşı: "Taraflı Fakat Savaşmayan Ülke" / Doç. Dr. Wayne Bowen İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında, tarafsız kalan altı Avrupa ülkesinden (İrlanda, İspanya, Portekiz, İsviçre, İsveç ve Türkiye) sadece Türkiye savaşa girdi ve ancak, altı hafta sonra Almanya'ya karşı olan savaş sona erdi. Bu geç kalmış girişe rağmen, tarafsız ülkeler içinde Türkiye savaş öncesi ve savaş süresince İn ...

Devamı

I. ve II. Dünya Savaşlarında Türkiye’nin Dış Politikası

I. ve II. Dünya Savaşlarında Türkiye'nin Dış Politikası / Prof. Dr. Gothard Jaeschke 1 453'te Bizans düşünce, Rusya Moskova'yı üçüncü bir Roma yapma hayaline kapılmıştı.1 XVIII. yüzyılda Rus dış politikasının en önemli hedefi "Hıristiyanların dinsizlerin elinden kurtarılması" ve "Ayasofya'ya haçın yeniden dikilmesi" idi. Yaptığı 11 savaştan sonra Rus ordusu nihayet 1878 yılında İstanbul kapılarına gelebildi ...

Devamı

1945’te Çok Partili Siyasi Hayata Geçişte Bir İlk: Milli Kalkınma Partisi

1945'te Çok Partili Siyasi Hayata Geçişte Bir İlk: Milli Kalkınma Partisi / Yrd. Doç. Dr. Ercan Haytoğlu Giriş Siyasi partiler, aynı düşünce, amaç, siyasal davranışı benimseyen insanların oluşturduğu, kuruluşunda iktidar olma arzusu, çıkar ve görüş çatışmaları etkili olan, kuruluş sonrasında da kin, ihtiras, kıskançlık mücadeleleri etkin olan demokrasi temeline dayanması gereken siyasal örgütlerdir. Siyasi ...

Devamı

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti (1945-1950)

Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti (1945-1950) / Filiz Çolak A. Türkiye'de Çok PartiliHayata Geçişteki Etkenler 1. İç Etkenler Bin dokuz yüz kırk beş yılından itibaren Türkiye'de iç politika gelişmeleri gözle görülür bir şekilde hızlanmıştır. Halkın yıllardır süren tek parti idaresinden hoşnutsuzluğu II. Dünya Savaşı'nın ekonomik sıkıntılarıyla birleşince had safhaya ulaşmıştı. Türkiye sa ...

Devamı

Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti’nin Kuruluşu, 1946 Seçimleri

Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti'nin Kuruluşu, 1946 Seçimleri / Yaşar Özüçetin Osmanlı Devleti'nin son yüz elli yıllık tarihi bir değişme ve yenileşme dönemidir. Devam ederek gelişen bu süreç, Cumhuriyet devri Türkiyesi'nde şekillenmiş, 1945'te başlayıp, 1950'de büyük ölçüde sonuca ulaşmıştır. Demokrasiye Geçiş Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'na fiilen katılmamış olsa da 1939-1945 yılları arasında ekonomik ve ...

Devamı

Çok Partili Hayata Geçiş Döneminde Hükûmet Muhalefet İlişkisi

Çok Partili Hayata Geçiş Döneminde Hükûmet Muhalefet İlişkisi / Yrd. Doç. Dr. Bekir Koçlar Bilindiği gibi Türkiye'nin iç politikası, 1839 Tanzimat Fermanı'yla beraber Batı'daki gelişmelerden yoğun bir şekilde etkilenmeye başlamıştır. Bu etki, Cumhuriyet döneminde de kendini göstermiştir. Nitekim II. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'da ortaya çıkan yeni oluşum, Türkiye'nin 1945'ten sonraki iç politikasının şekil ...

Devamı

İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri

İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri / Prof. Dr. Ümit Özdağ - Çetin Güney Giriş Ordunun siyasetle ilişki düzeyi, ülkeler arasında farklılıklar göstermekle beraber siyasal yaşamın bir gerçeğidir. Ülkelerin siyasal gelenekleri, siyasal kültürleri ve tarihleri, ordunun siyasetle ilişkisinde tayin edici rol oynamaktadır. Siyaset teorisi, ordu siyaset ilişkisine geniş bir yer vermiştir.1 Genel eğilim, hükümet ...

Devamı

İnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı Yılları

İnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı Yılları / Yrd. Doç. Dr. Necdet Ekinci Giriş İkinci Dünya Savaşı öncesinde tüm dünyada "otoriter" ve "totaliter" yönetim biçimleri en gözde siyasi rejimler olarak yükselmesini sürdürmektedir. Osmanlı'nın son kalıntıları olan Sultanlık ve Hilafet kurumlarını kaldıran Mustafa Kemal Atatürk, Türk Devleti'nin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etti. Önceleri İslam, anayasada ...

Devamı

Atatürk Dönemi Dış Politikasında İtalya Faktörü (1923-1938)

Atatürk Dönemi Dış Politikasında İtalya Faktörü (1923-1938) / Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Çelebi Giriş Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yapılan Türk İstiklâl Savaşı'nın zaferle tamamlanması ve bunun Lozan Barış Konferansı'nda kabul ettirilmesinden sonra Türkiye için yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönem; Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için siyasî, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda köklü değişikli ...

Devamı
Üstüne gidin