Buradasınız:Anasayfa » Cumhuriyet Tarihi (Sayfa 5)

Türkiye Cumhuriyet i Tarihi: Türkiyenin işgalinden günümüze kadar tarihi.

Londra ve Zürih Antlaşmalarının Hazırlık Süreci ve Türk-İngiliz İlişkileri

Londra ve Zürih Antlaşmalarının Hazırlık Süreci ve Türk-İngiliz İlişkileri (1955-1959) / Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe Doğu Akdeniz'de bir ada olan Kıbrıs, Türkiye'nin güneydoğu sahilinden 40 mil (74 km), Suriye'nin batısından 60 mil (111 km), Mısır'ın kuzeyinden 240 mil (444 km) ve Yunanistan'dan yaklaşık 500 mil (925 km) uzaklıktadır. Sicilya ve Sardinya adalarından sonra Akdeniz'in üçüncü büyük adası olup ...

Devamı

Bağdat Paktı’ndan Cento’ya Geçiş

Bağdat Paktı'ndan Cento'ya Geçiş / Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik politikası ile Türk-İngiliz ilişkileri birbirlerinden bağımsız olarak ele alınamaz. Her ikisi de Orta Doğu'da 1958 yılında ortaya çıkan ihtilâlci kargaşadan ciddi oranda etkilenmişlerdir. Irak'ta gerçekleştirilen askeri darbe, Irak'taki İngiliz büyükelçiliği de dahil olmak üzere Batılı ülkelerin ve Bağdat Paktı ü ...

Devamı

Türkiye’nin Nato’ya Girişi

Türkiye'nin Nato'ya Girişi / Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sarınay Giriş Bilindiği gibi Türkiye; siyasî, sosyal, ekonomik, kültürel ve güvenlik kriterleri çerçevesinde kendisini bir Avrupa devleti olarak görmekte ve bu görüşünü Avrupa'ya da kabul ettirerek Avrupa yapılaşmasında eşit ve önemli bir devlet olarak yer almayı hedeflemektedir. Bu sebeple Türkiye'nin izlediği dış politikanın hiç değişmeyen temel özelliği Ba ...

Devamı

Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Demokrat Parti İktidarı (1945-1960)

Türkiye'de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Demokrat Parti İktidarı (1945-1960) / Dr. Rıdvan Akın Tek Partili Türkiye Cumhuriyeti'nin çok partili bir siyasal modele dönüşümü üzerinde oydaşma sağlanmış konulardan değildir. Çatışan tezler, Devlet partisi CHP'nin çok partili rejimi, siyasal gelişme ve olgunlaşmanın ulaşılması gereken hedefi olarak gördüğü savı ile, Türkiye'nin ulaştığı toplumsal siyasal gel ...

Devamı

Menderes Dönemi (1950-1960)

Menderes Dönemi (1950-1960) / Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe Yakın tarihimiz açısından bu on yıllık dönem çok değişik yönleri ile incelenebilir. Demokrat Parti ya da Menderes dönemi denilen bu periyotta 1950, 1954 ve 1957 yıllarında olmak üzere üç genel seçim yapılmış ve bu dönemde Adnan Menderes beş defa başbakan olarak hükümet kurmuştur. Bu çalışmada, Menderes dönemi esas itibarıyla, Demokrasinin Gelişimi, E ...

Devamı

Demokrasiye Geçiş ve Menderes Dönemi

Demokrasiye Geçiş ve Menderes Dönemi / Prof. Dr. Hikmet Özdemir Atatürk'ün son Başbakanı ve Türkiye'nin Uçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kuracakları ve 10 yıl ülke yönetiminde birlikte söz sahibi olacakları Adnan Menderes'le, o henüz 15-16 yaşındayken, Birinci Dünya Savaşı öncesinde karşılaşmıştır. "Başvekilim Adnan Menderes" adlı kitabında o ilk karşılaşmayı şöyle anlatmak ...

Devamı

D.P. Hükümetlerinin Politikaları (1950-1960)

D.P. Hükümetlerinin Politikaları (1950-1960) / Dr. Mustafa Albayrak Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimleri kazanarak iktidara geldiği zaman; Türkiye'nin toplam nüfusu 20.809.000 olup, bu nüfusun 12.298.709'u 15 ve daha yukarı yaşta bulunuyordu.1 O yıllarda Türkiye'deki nüfusun %75'i kırsal kesimde yaşıyordu.2 1948 yılı hesaplamalarına göre, Türkiye'nin millî geliri kişi başına 360 TL ...

Devamı

Menderes Dönemi (1950-1960)

Menderes Dönemi (1950-1960) / M. Serhan Yücel Özet Bin dokuz yüz yirmi üç yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde ilki 1925'te, ikincisi 1930 yılında iki kez çok partili siyasi hayata geçiş adımı atılmış, ancak ikisinden de sonuç alınamamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni dünya düzeni Türkiye'de de rejim değişikliğini zorunlu kılmış ve çok partili siyasal hayat başlamıştır. Cumhuriyet'in kurucusu At ...

Devamı

İngiliz Özel Harekât Birimi’nin (Soe) İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’deki Faaliyetleri

İngiliz Özel Harekât Birimi'nin (Soe) İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'deki Faaliyetleri / Yrd. Doç. Dr. Süleyman Seydi SOE düşman kuvvetlerinin savaş planlarını zayıflatmak, işgal altındaki topraklarda gizli ordu kurmak ve kurulmasını teşvik etmek, mihver kuvvetleri aleyhinde propaganda faaliyetleri gerçekleştirmek ve stratejik ve askeri noktalara sabotaj düzenlemek ve bu faaliyetlere öncülük etmek a ...

Devamı

Türk-Alman İlişkileri (1923-1945)

Türk-Alman İlişkileri (1923-1945) / Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çalık 1. Giriş Birinci Dünya Savaşı öncesi ve esnasında sıcak ilişkiye sahip olan iki devlet, savaşı kaybetmelerinden sonra bütün ilişkilerini bir süre askıya almak zorunda kaldı. Türk-Alman ilişkileri, Osmanlı Devleti ve İtilâf Devletleri arasında 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'yle biçimsel olarak sona ermişti. Mütareke'nin 23. maddesi ...

Devamı
Üstüne gidin