Buradasınız:Anasayfa » Cumhuriyet Tarihi (Sayfa 4)

Türkiye Cumhuriyet i Tarihi: Türkiyenin işgalinden günümüze kadar tarihi.

1980 ve Sonrası

1980 ve Sonrası / Prof. Dr. Hikmet Özdemir Parlamentonun Performansı Kocaeli Milletvekili, Dışişleri eski Bakanı ve idare hukuku uzmanı kimliğiyle Prof. Turan Güneş (1922-1982), "Araba Devrilmeden Önce" adıyla basılan hatıralarında; Türkiye'de 1980 öncesi dönemde siyasetin erozyonu üzerine "içeriden" bir tanık olarak gözlemlerini ve özellikle parlamentonun performansını eriten iç tüzük engelinden söz eder: ...

Devamı

Kıbrıs Bunalımı ve Barış Harekâtı (1963-1974)

Kıbrıs Bunalımı ve Barış Harekâtı (1963-1974) / Yrd. Doç. Dr. Galip Alçıtepe 1960'dan 1963'e Bin dokuz yüz elli dokuzun ilk günlerinde Yunan Dışişleri Bakanı "Türkiye Yunanistan Dostluk Antlaşması, çerçevesinde ilerlemeler kaydedildiğini, bu bağlamda, "ülkesinin Enosis talebini ileri sürmesinin söz konusu olmadığını" bildiren beyanda bulundu. Bu aslında 1829'dan beri Megali-İdea felsefesi doğrultusunda sürd ...

Devamı

Türkiye, İngiltere ve Nato (1959-1965)

Türkiye, İngiltere ve Nato (1959-1965) / Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe İki ülkenin temsilcileri 4 Nisan 1949 tarihinde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nü (NATO) kuran antlaşmayı imzaladılar. İngiltere antlaşmaya imza koyan kurucu ülkelerden biriydi. Türkiye ise Yunanistan ile birlikte Şubat 1952 tarihinde ittifakın üyesi oldu. Türkiye'nin NATO'ya katılımı, sadece stratejik ya da askeri sebeplerle açıklanamaz ...

Devamı

Türk Dış Politikası (1960-1980)

Türk Dış Politikası (1960-1980) / Yrd. Doç. Dr. İdris Bal 1. Giriş kinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle savaş sırasındaki zoraki birliktelikler de sona erdi ve nimetlerin bölüşümü sürecinde anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya başladı. SSCB'nin Batı'lı ülkelerle, özellikle ABD ile savaştaki birlikteliğini sağlayan faktör, tehlikeli ortak düşman olan Nazi Almanyası idi. Fakat bu tehlike ortadan kaldırıldıktan sonr ...

Devamı

27 Mayıs Sonrası Türkiye’de Partileşme

27 Mayıs Sonrası Türkiye'de Partileşme / Yrd. Doç. Dr. Melek Çolak I. Kurucu Meclis ve İlk Anayasa Yirmiyedi Mayıs İhtilali ile Celal Bayar, Refik Koraltan ve Adnan Menderes başta olmak üzere DP liderlerinin tutuklanması ile on yıllık DP dönemi sona ermiştir. İhtilalin ardından Cemal Gürsel, kendisinin Milli Birlik Komitesi'nin (MBK) başkanlığına ve hükümet başkanlığına getirilmesine, MBK tarafından karar v ...

Devamı

27 Mayıs Anayasayı İhlâl Davası İddianamesi Üzerine Bazı Tespit ve Düşünceler

27 Mayıs Anayasayı İhlâl Davası İddianamesi Üzerine Bazı Tespit ve Düşünceler / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan A. Giriş Türkiye'nin siyasî hayatında askerî darbelerin1 ilki olması bakımından 27 Mayıs'ın önemli bir yeri vardır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında iç ve dış şartların zorlamasıyla Türkiye'de başlayan çok partili siyasî hayat, diğer bir söyleyişle demokrasi yolundaki bu önemli gelişme sürecinin kesint ...

Devamı

Samet Ağaoğlu’nun Gözüyle 27 Mayıs ve Sonrası

Samet Ağaoğlu'nun Gözüyle 27 Mayıs ve Sonrası / Dr. Muzaffer Çandır Bu yazımızda, Demokrat Parti Manisa Milletvekili ve mecliste bulunduğu on yıl içerisinde (1950­1960) siyaset dünyasının önemli isimlerinden Samet Ağaoğlu'nun gözüyle 27 Mayıs hareketine yol açan olaylar, ihtilâl sırasında DP'lilere yapılan muameleler ve Yassıada'da tarihin ibretle kaydettiği mahkemelerin sonuçları farklı bir bakış açısıyla ...

Devamı

İngiliz Kaynaklarına Göre Türkiye’deki 27 Mayıs Darbesi

İngiliz Kaynaklarına Göre Türkiye'deki 27 Mayıs Darbesi / Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe Yirmi yedi Mayıs 1960 darbesi ile Menderes hükümeti devrildi ve Türkiye'de savaş sonrası dönemin ilk askeri yönetimi iş başına geldi.1 27 Mayıs 1960 günü Amerikan Dışişleri Bakanlığı adına basına yapılan açıklamada Menderes hükümetinin devrilmesinin Washington için tam bir sürpriz olduğu belirtildi. 2 Anlaşıldığı kadarıyla ...

Devamı

Türkiye’de Ordu ve Siyaset

Türkiye'de Ordu ve Siyaset/ Doç. Dr. Nurşen Mazıcı Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı karşısında sürekli yenilmeye başladığı XVIII. yüzyılda yenilgi nedeni, askeri alanda geri kalmışlıkla açıklanmış, bu yenilgiyi önlemek için Batı'nın üstünlüklerinden ilk kez ordunun yararlanması yoluna gidilmiş, dolayısıyla ordu, Batılı tipe yakın ilk aydın ve yenilikçi kurum durumuna gelme olanağına kavuşmuştur. Toplumda aydı ...

Devamı

27 Mayıs 1960: Darbe mi,İhtilal mi? 1960-1980 Dönemi

1960-1980 Dönemi / Prof. Dr. Hikmet Özdemir 27 Mayıs 1960: Darbe mi,İhtilal mi? Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in değerlendirmesi, bir açıdan tarihi gerçeği vurgulamaktadır. Türkiye siyasetinin 1960 sonrasındaki hemen bütün kritik iniş-çıkışlarını yaşayan deneyimli devlet adamının tanımlamasına göre, "1960, halkın elinden devleti alma hareketidir."1 Subaylar, seçimle gelen ve parlamentonun güvenoy ...

Devamı
Üstüne gidin