Buradasınız:Anasayfa » Cumhuriyet Tarihi (Sayfa 3)

Türkiye Cumhuriyet i Tarihi: Türkiyenin işgalinden günümüze kadar tarihi.

Turgut Özal’ın Dış Politikası: Türkiye’ye 21. Yüzyıl Perspektifleri

Turgut Özal'ın Dış Politikası: Türkiye'ye 21. Yüzyıl Perspektifleri / Cengiz Çandar Türklerin 'ulus-devlet'i olarak 19. yüzyıla ait, Avrupa kaynaklı 'ulus-devlet' projesini 'Türkiye Cumhuriyeti' adıyla hayata geçiren ve 'Türklerin 20. yüzyılına' silinmez bir damga vuran hiç kuşkusuz Kemal Atatürk idi. Yaşam süresi ve eylemleri, 21. yüzyıl takvimini göremeden 20. yüzyıl içinde kalan, ancak Türk dış politikas ...

Devamı

Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya Politikası Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler

Türkiye'nin Orta Asya ve Kafkasya Politikası Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler / Doç. Dr. Nasuh Uslu Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov'un devlet başkanlığına gelmesinin ardından esen Glastnost ve Perestroika rüzgarları dünyayı şaşırtan büyük değişimlerin başlatıcısı oldu. Soğuk Savaş'ın ve iki bloklu dünyanın sembolü olan Berlin duvarının yıkılması, SSCB'nin çatırdayan yapısının çöküşünü hızlandırdı ve bu d ...

Devamı

Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran İlişkileri

Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran İlişkileri / Doç. Dr. Gökhan Çetinsaya Türkiye-İran ilişkilerine tarihsel olarak bakıldığında sürekli çekişmeler ve dönem dönem savaşlarla dolu olduğu görülür. İran'da Şii Safevi Devleti'nin kuruluşundan itibaren iki taraf ya karşılıklı savaşmışlar ya da birbirlerini zayıf buldukları anda üzerine giderek istediklerini elde etmekten çekinmemişlerdir. İki ülke Doğu Anadolu-İran ...

Devamı

Türkiye’nin İsrail İle İlişkileri (1948-2001)

Türkiye'nin İsrail İle İlişkileri (1948-2001) / Dr. Çağrı Erhan Bin dokuz yüz doksanların ortasından itibaren yükselişe geçen Türkiye-İsrail ilişkilerinin kökleri, Filistin bölgesinde bağımsız bir İsrail Devleti'nin kurulduğu 1948'e kadar uzanır. 20. yüzyılın sonlarında ikili ilişkilerde ortaya çıkan "yükseliş"in sebepleri sadece o dönemin siyasi ve iktisadi konjonktürüyle açıklanmaya çalışıldığında yanılgı ...

Devamı

Türkiye’nin Ortadoğu Politikası: Gelişimi ve Etkenleri

Türkiye'nin Ortadoğu Politikası: Gelişimi ve Etkenleri / Doç. Dr. Ramazan Gözen Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu bölgesinin hem içinde ama aynı zamanda çok uzağındadır. Bölgenin içindedir, çünkü yüzyıllara dayanan coğrafi, tarihi, sosyo-kültürel, dini bağlar ve faktörler, Türkiye'yi bölgenin bir parçası konumuna getirmiştir. Diğer yandan, bölgeden uzak bir konumdadır, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tem ...

Devamı

Türkiye ve Günümüzde Orta Doğu: Ulusal Güvenlik Arayışı

Türkiye ve Günümüzde Orta Doğu: Ulusal Güvenlik Arayışı / Prof. Dr.Lenore G. Martin Giriş Türkiye yirminci yüzyılın başında, Orta Doğu komşuları Suriye, Irak ve İran'dan, ulusal güvenliğine yönelik ciddi bir tehdide maruz kaldı. Bu tehditler ve Türkiye'nin bunlara nasıl cevap verdiği bu bölümün konusunu oluşturmaktadır. Cumhuriyetin ilk yirmi yılı ve sonrasında Orta Doğu'nun pek çok ülkesi Avrupalı güçlerin ...

Devamı

Türkiye-ABD İlişkilerine Genel Bir Bakış (1919-2002)

Türkiye-ABD İlişkilerine Genel Bir Bakış (1919-2002) / Dr. Çağrı Erhan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in İlk Yıllarında İlişkiler (1919-1939) Bin sekiz yüz otuzda yapılan Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması'yla resmen başlayan Osmanlı Amerikan diplomatik ilişkileri ABD'nin 1917'de Almanya'ya savaş ilân ederek Birinci Dünya Savaşı'na girmesi üzerine Babıâli'nin 5 Nisan 1917'de İstanbul'daki ABD elçisine verdiği ...

Devamı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Türk-Yunan Sorunları

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Türk-Yunan Sorunları / Doç. Dr. Hasan Ünal Türkiye'nin Yunanistan ile yaşadığı sorunlar son zamanlarda Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin neredeyse ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yunanistan'ın o zamanlar AET olarak bilinen AB'ye 1981 yılında üye olmasından bu yana, Türkiye ile sorunlarını AB'nin bir parçası haline getirmeye yönelik çabaları özellikle s ...

Devamı

Küreselleşen Dünya’da Ab-Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması

Küreselleşen Dünya'da Ab-Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması / Prof. Dr. İlhan Tekeli - Selim İlkin I. Giriş Uzun bir tarihsel perspektif içinde yaklaşıldığında Avrupa ile Türkiye'nin ilişkisinin çok değişik aşamalardan geçtiği görülebilir. Eğer Osmanlı döneminin ilk yıllarına kadar geriye gidersek, Anadolu'da doğmasına karşın gelişmesini büyük ölçüde Avrupa'da gerçekleştirmiş olan Avrupayla çatışma içindeki ...

Devamı

Uluslararası Dönüşümler ve Osmanlı’dan Günümüze Türk Diplomasisinin Süreklilik Unsurları

Uluslararası Dönüşümler ve Osmanlı'dan Günümüze Türk Diplomasisinin Süreklilik Unsurları / Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Osmanlı-Türk diplomasi geleneğinin ana unsurlarını tespit edebilmek için öncelikle bu geleneğin ortaya çıktığı, gelişerek olgunlaştığı ve dış meydan okumalar karşısında yeniden şekillendiği coğrafî zeminin özelliklerinin ve bu zemindeki tarihî arkaplanın ana unsurlarının belirlenmesine ihtiya ...

Devamı
Üstüne gidin