Buradasınız:Anasayfa » Cumhuriyet Tarihi (Sayfa 2)

Türkiye Cumhuriyet i Tarihi: Türkiyenin işgalinden günümüze kadar tarihi.

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

IV. VE V. YÜZYILLARDA ÇİN'DEKİ BİRKAÇ HUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ HAKKINDA [caption id="attachment_5893" align="alignnone" width="280"] HUN/TÜRK , KURT/EJDERHA , 4.-5.yyTermina ...

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanla ...

Evrim Mekanizmaları  Seçme ve uyarlama Nedir

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayat ...

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , ya ...

Mutasyon nedir

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150 ...

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu k ...

Yunanistanın Tarihi

Yunanistanın Tarihi

Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; Eski Yunan tarihi, Orta Devir-Bizans tarihi ve Yeni Yunanistan tarihi. M.Ö. (2000-146) tarihleri arasında hayat süren Eski ...

Cumhuriyet Döneminde Örgün Eğitim Kurumlarındaki Din Eğitimi

Cumhuriyet Döneminde Örgün Eğitim Kurumlarındaki Din Eğitimi / Prof. Dr. M. Şevki Aydın I. Giriş Bu yazının başlığı oldukça geniş bir alanı söz konusu etmektedir. "Cumhuriyet Dönemi" denince, 1924'ten günümüze kadarki zaman dilimi anlaşılmaktadır. Cumhuriyet dönemi eğitimini, 3 Mart 1924'te çıkarılmış olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile başlatıyoruz. Zira, Yücel'in ifadesiyle, "Cumhuriyet maarifinin inkilap s ...

Devamı

İnönü Döneminin Köye Özel Öğretmen Yetiştirme Projesi: Köy Enstitüleri

İnönü Döneminin Köye Özel Öğretmen Yetiştirme Projesi: Köy Enstitüleri / Yrd. Doç. Dr. Ali Ata Yiğit Cumhuriyet Öncesi ilk öğretim ve ilk öğretime öğretmen yetiştirme konusu üzerinde yoğun olarak durulmuştu. Özellikle Abdulhamid Dönemi ve sonrasında önemli bir ilerleme de sağlanmıştı. Sadece İkinci Abdülhamit zamanında Darülmuallimînlerin sayısı 4'ten 32'ye çıkartılmış, sonraki yıllarda ise bu sayı 65'e yük ...

Devamı

TBMM Tutanaklarına Göre Cumhuriyet’in İlk On Yılında Sağlık Politikamız

TBMM Tutanaklarına Göre Cumhuriyet'in İlk On Yılında Sağlık Politikamız / Dr. Meliha Özpekcan Konuyu sunarken, Yüce Atatürk'ün sağlık konusunda geleceğe yatırım olan çocuklarımızla ilgili güzel sözlerinden biriyle başlamak istiyorum. "Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için, yaşadıkları bölgenin sıhhî şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasî teşekküllerin en birinci ödevidir." Sa ...

Devamı

Türkiye Cumhuriyeti’nde Sağlık Hizmetleri

Türkiye Cumhuriyeti'nde Sağlık Hizmetleri / Yrd. Doç. Dr. Bilal Ak Giriş Yirmiüç Nisan 1920 tarihinde Ankara'da TBMM'nin kurulması ile sağlık hizmetlerinin modern bir devlet görevi olarak ele alınmasının da temeli atılmıştır. Osmanlı Devleti devrinde topluma sunulan sağlık hizmetleri yetersizdi. Daha çok veba, kolera, çiçek hastalıkları gibi tehlikeli ve salgın yapan hastalıkların önlenmesi için aşı ve kara ...

Devamı

Cumhuriyet Döneminde Türk Toplumu

Cumhuriyet Döneminde Türk Toplumu Doç. Dr. İlhan Dülger Toplumsal değişim her zaman ve her an mevcut olan kaçınılamaz bir olgu. Bazı Batı Avrupa toplumları "kendiliğinden değişim ve dönüşüm"ü hızlı ve yoğunlukla 18. ve 19. yüzyıllarda yaşadılar. Aradaki farkın çok açıldığını gören Osmanlılar ile Japonlar kendiliğinden bir değişim veya çöküş beklemek yerine "uyarılmış değişim"i uygulama yolları aramışlardır. ...

Devamı

Türk Hukuk Sisteminde Çağdaşlaşma

Türk Hukuk Sisteminde Çağdaşlaşma / Doç. Dr. Temuçin F. Ertan Hukukun Anlamı ve Tanımı; Başlıca Hukuk Sistemleri Hukuk kavramı çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. En çok kullanılan lügat olan Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğü'ne göre Arapça kökenli bir sözcük olan Hukuk; "toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze; bu yasaları konu alan bilim; yasaların ceza ile ilgil ...

Devamı

Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Dönemi Umumî Müfettişlikleri

Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Dönemi Umumî Müfettişlikleri (Genel Valilikler, 1927-1947) / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Koca Bugünkü Mülki-İdari yapılanmamızın esası, Cumhuriyetin ilanından daha önce belirlendi. Çağdaş Türk Devleti'nin temellerini oluşturan ve I. TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa tarafından Meclisin onayına takdim edilerek kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun (1921 Anayasası) 10-21. maddeler ...

Devamı

Türkiye’de Mahallî İdarelerin Gelişimi

Türkiye'de Mahallî İdarelerin Gelişimi / Yrd. Doç. Dr. Veysel K. Bilgiç Giriş Mahalli idareler, ülkemizde son yıllarda üzerinde sıkça konuşulan, tartışılan konulardan biridir. Öyle ki sadece son yıllarda mahalli idarelerin yeniden yapılandırılması, merkezi idare ile görev, yetki ve kaynak paylaşımı vb. konularda yapılan çalışmalar (kitap, makale, tebliğ vs.) sıralansa rakam yüzlere ulaşacaktır. Bu konunun b ...

Devamı

Cumhuriyet’in İlk Döneminde Mülkî Yapının Gelişimi (1920-1950)

Cumhuriyet'in İlk Döneminde Mülkî Yapının Gelişimi (1920-1950) / Yrd. Doç. Dr. Nejdet Bilgi Devralınan Miras Osmanlı mülki taksimatında, eyalet sisteminden vilayet sistemine geçişin başlangıcı 1863 yılında Tuna vilayetinin kurulmasına dayanmaktadır. Tuna vilayetini 1864'de Bosna vilayeti takibetmiştir. Bu vilayetlerin kurulmasıyla birlikte ilk vilayet nizamnamesi de (1864) idari tarihimizde yerini almıştır. ...

Devamı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Devlet Yapısı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Yapısı / Prof. Dr. Turgay Ergun I. Cumhuriyet Dönemindeki Gelişimin Genel Çizgileri Kamu yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki gelişimine kısaca bakarsak şunları saptayabiliyoruz: Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş yıllarında, yeni koşulların gerekli kıldığı değişmeler dışında, Osmanlı devlet bürokrasisini olduğu gibi devralmış bulunmaktaydı. Cumhuriyet, devleti baştan başa ye ...

Devamı
Üstüne gidin