Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 9)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş. Göçebe bir kültür tarihçisi olarak deneklerim beni çok farklı yönlere götürdü. Beş yıl boyunca her Cuma'yı New Jersey'deki West Orange'da loş ...

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları, kendileri hakkında iletişim kurmak için kişisel süs eşyaları kullandılar. Antropologlar, insanların binlerce yıldır konuşma telaşı olmadan kendileri hakkında i ...

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

gregoryen kipcaklar ve oniki hayvanli turk takvimi uzerine

gregoryen kipcaklar ve oniki hayvanli turk takvimi uzerine Dr. Gülnisa AYNAKULOVA Ermeni harfleriyle yazılmış Kıpçakça metinler XVI-XVII. yüzyıllarda başta Lvov ve Kamenets-Podolsk olmak üzere Ukrayna’da, Lehistan’da, Romanya, Moldavya, Kırım ve Türkiye’de bir buçuk yüzyıl boyunca rağbet gören metinlerdi. 1521-1669 yıllarında Ermeni alfabesiyle, fakat Kıpçak dilinde düzenlenmiş ve günümüze kadar ulaşmış ola ...

Devamı

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri / Gülay Karamahmutoğlu Çok eski çağlardan beri insanların, müzik ezgilerini hatırlamak, hattâ kendilerinden sonraki nesillere aktarabilmek için yazmak ihtiyacı duyarak, en ilkel şekilleriyle de olsa bir nota yazısı oluşturdukları bilinmektedir. Bir başka deyişle notalama sistemlerinin geçmişleri, en az ilk yazılar ve alfabe örnekleri kadar eskiye dayanmaktadır. ...

Devamı

Moğolistan’da Sibirya arkeologları tarafından bulunan 14. yüzyıldan kalma ‘Amazon kadın savaşçısı

Moğolistan'da Sibirya arkeologları tarafından bulunan 14. yüzyıldan kalma 'Amazon kadın savaşçısı' Eski mezarlıktaki başka bir mezar, 'pahalı mücevherlerin' Avrupa'dan yaşayanlara evlerini getirdiğini göstermektedir. [caption id="attachment_6987" align="alignnone" width="300"] Eski kadın bir cenaze yemeği ile ipek bir etek giymiş gömüldü. Resim: Marina Kilunovskaya[/caption] Moğol 'kadın savaşçısı' 30 ila 4 ...

Devamı

Botay seramiklerinin kökeni hakkında

MKKozybayev, eski Türk halkının, Kazak halkının tarihini açıklamada Kazakistan'ın eski tarihini incelemenin önemini vurguladı. “Bir aşiret topluluğunun tarihi alanda değiştirilmesi, birincinin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmez - eski aşiretler, genellikle diğer isimlerle yeniden ortaya çıkan etnik ve siyasi yapılarla yer değiştirdi ve yeni bir ulus oluşturdu…” (1, s. 52-53) Bozkır'da tarih ve kültürü ...

Devamı

Moğolların kökeni ve Yin Shang

Moğolların kökeni ve Yin Shang Moğol Platosu'na göç eden Yinshang tüccarları birleşmeye devam etti Tarihin gelişmesiyle torunları Donghu, Xiongnu, Xianbei ve Rouran rollerinde tarihi sahnede ortaya çıktı. Qin ve Han Hanedanlarının iniş ve çıkışlarından sonra, Üç Krallık, Wei, Jin, Güney ve Kuzey Hanedanları ve Sui ve Tang Hanedanları, Moğolistan yavaş yavaş gelişti ve büyüdü ve sonunda Yuan Hanedanlığı'nı k ...

Devamı

Moğol İmparatorluğu’nun En İyi Silahı Moğol Atı

Moğol ordusunun savaş taktikleri sağlam, çevik ve dayanıklı atlarına bağlıydı. Moğol atları ve karma yaylarıyla Moğol orduları, Çin'den Macaristan'a, kuzey Hindistan'dan Rusya'ya kadar toprakları ele geçirdi. Moğol ordusu, atlarına saygı duyuyor ve onlarla ilgileniyordu. Her askerin dört ila altı atı vardı ve bir günlük kampanya sırasında hiç kimsenin yorgunluğa atılmamasını sağlamak için birinden diğerine ...

Devamı

Hun göçebelerinin mezarlarından buluntular

Rus arkeologlar Sibirya'nın dikkat çekici Atlantis'lerini kurtarırken zamana ve dalgalara karşı yarış Hun dönemi modacılarının mumyaları dahil olmak üzere sansasyonel su altı hazineleri unutulmadan yeniden ele geçirildi [caption id="attachment_6881" align="alignnone" width="300"] Değerli arkeolojik sit Sayan Denizi'nin dibinde yer almaktadır. Resim: RGO[/caption] Tuva cumhuriyetindeki tunç nekropolü, Bronz ...

Devamı

Bu Genç Erkek ve Kadın, 4.000 Yıl Önce Kazakistan da Yüz Yüze Gömülmüş

4000 yıl önce ölen bir kadın ve erkeğin cesetlerinin Kazakistan'da bir mezarda yüz yüze gömülü olduğu tespit edildi. [caption id="attachment_6822" align="alignleft" width="1024"] Genç bir erkeğin ve kadının, muhtemelen gençleri olan vücutlarının, Kazakistan'da yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanan bir mezarlıkta birbirlerine bakacak şekilde gömüldüğü bulundu. Romantik bir ilişki içinde bir çift olması mümkün.N ...

Devamı

Emir Timur Dönemi Ahşap Kapıları

Emir Timur Dönemi Ahşap Kapıları / Başak Burcu Tekin Emir Timur Dönemi Ahşap Kapıları"1 adlı çalışmada amacımız, Timur döneminde yapıldıkları kesin olan Hoca Ahmed Yesevi Külliyesi, Gur-i Mir Türbesi ve Şah-ı Zinde'deki Kusam İbn Abbas Türbesi'nin kapıları ve bu kapıların hem süslemeleri hem teknikleri hem de ikonografileri hakkında bilgi vermektir.2 Konunun Timur dönemi ile sınırlandırılmasının sebebi, 140 ...

Devamı

Hindistan’da Türk-Müslüman Mimari ve Resmi Sanatı

Hindistan'da Türk-Müslüman Mimari ve Resmi Sanatı / Prof. Dr. İnci Macun Hindistan, kültür ve sanat yönünden birçok özellikler taşıyan geniş bir ülkedir. Hint sanatı tarihini M.Ö. 5000'li yıllara kadar geri götürebiliyoruz. Hindistan'da tapınak, saray, cami, kale ve türbe gibi çeşitli yapı şekilleri görülmektedir. Ayrıca duvar resimleri, tahta ve taş oymacılığı, metal işleri büyük önem taşır. Özellikle Hind ...

Devamı
Üstüne gidin