403 Forbidden


nginx
Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 8)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş. Göçebe bir kültür tarihçisi olarak deneklerim beni çok farklı yönlere götürdü. Beş yıl boyunca her Cuma'yı New Jersey'deki West Orange'da loş ...

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları, kendileri hakkında iletişim kurmak için kişisel süs eşyaları kullandılar. Antropologlar, insanların binlerce yıldır konuşma telaşı olmadan kendileri hakkında i ...

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Azerbaycan da sığınakta 4.000 yıllık tahta oyunu keşfedildi

Azerbaycan da sığınakta 4.000 yıllık tahta oyunu keşfedildi. Azerbaycan’daki bir kaya sığınağının tabanındaki bir dizi işaret, çözülemeyen bir eski yasaya benzeyebilir, ancak bir arkeolog onu kırdığını söylüyor. [caption id="attachment_7362" align="alignnone" width="300"] Azerbaycan’da eski bir sığınağın kayalarına atılan kendine özgü delikler, dünyanın en eski oyunlarından birinin tahtalarının kalıntılarıd ...

Devamı

Azerbaycan’da 6000 Yıllık Yerleşim Bulundu

ANAS Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı tarafından yönetilen Şabran arkeolojik keşif, tarihte doktora yapan Safar Ashurov, Şabran bölgesinde dördüncü ve başlangıcında belirtilen Chakalliktapa anıtının çevresinde kazılar gerçekleştirdi. MÖ üçüncü binyıl. [caption id="attachment_7352" align="alignnone" width="300"] ANAS / AzerNews[/caption] Kazıda, hafif çatı yapısına sahip yuvarlak evler ...

Devamı

Moğol mezarında bulunan hazineler arasında yaldızlı gümüş ejderha

Moğol mezarında bulunan hazineler arasında yaldızlı gümüş ejderha. Altın, gümüş, bronz, yeşim ve ağaç eserlerinden oluşan bir mağarada, iki yaldızlı gümüş ejderha Moğolistan'daki ortak bir kazı projesinde yer alan Çinli arkeologların gözünü çekti. [caption id="attachment_7331" align="alignnone" width="300"] Kuzey-orta Moğolistan'daki Xiongnu aristokratlarının mezarlarından çıkan iki yaldızlı gümüş ejderha[K ...

Devamı

Yaldızlı İskit kılıcı, Ukrayna’daki Mamai Dağı kazılarında bulundu

Yaldızlı İskit kılıcı, Ukrayna'daki Mamai Dağı kazılarında bulundu. Zaporizhzhia Oblastı'ndaki Mamai Dağı mezar kazı alanındaki 2019 sezonunun en önemli buluntusu İskit savaşçılarının sağlam bir mezarıydı. [caption id="attachment_7311" align="alignnone" width="300"] Altın kaplama akçaağaçlar (İskit hançer / kısa kılıç), yaprak nervürlü kavrama, çapraz koruma ve bıçak ucu kınına sahip [Credit: MamaiGora / Fa ...

Devamı

Yuğ Töreni

Yuğ, Türk ve Altay halk kültüründe ve inancında Cenaze Töreni demektir. Yoğ veya Yığ olarak da söylenir. Cenaze töreni, cenaze yemeği gibi anlamları vardır. Yuğ, zaman zaman "Ağıt" ile eşanlamlı kullanılsa da daha geniş kapsamlıdır, sadece okunan ezgiyi değil, yapılan töreni de ifade eder. Cenaze merasimlerinde Agu, Sagu veya Yuğu adı verilen ezgili koşuklar okunur. Bunların hepside ölünün arkasından yaşana ...

Devamı

Eski Türk Ordusunun Genel Mahiyeti

Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ Bir milletin sosyal yapısı, ekonomik ve kültürel hayatı ile devlet teşkilatı çok mükemmel olabilir. Ama bunların özellikle dış tehlikelere karşı korunması ve devam ettirilmesi için güçlü bir askeri düzene de ihtiyaç vardır. Ordu millet olan Türklerin en büyük hususiyetlerinden birisi de savaşçılıklarıdır. Barış zamanında günlük işleriyle meşgûl olan halk, savaş zamanında çoluğundan- ...

Devamı

Ermeni Kıpçakları mı Gregoryen Kıpçakları mı

Ermeni Kıpçakları mı Gregoryen Kıpçakları  mı Dr. Gülnisa AYNAKULOVA ÖZ XVI-XVII. yüzyıllarda başta Lvov, Kamenets-Podolsk, Lutsk olmak üzere Ukrayna, Lehistan, Romanya,Moldavya, Kırım’daki vs. Gregoryen Kıpçak toplumu tarafından oluşturulmuş zengin yazılı miras 1521-1669 yıllarında Ermeni alfabesiyle fakat Kıpçak dilinde düzenlenmiştir. İlmi edebiyatta Ermeni alfabesiyle yazılmış bu Kıpçakça metinler biler ...

Devamı

Usun lar ya da Vusun lar

Usun ya da Wusun ya da Vusun, (Çince: 乌孙 veya 烏孫, Wūsūn), Han Hanedanı döneminde (MÖ 206 - MS 220) yaşamış Türkçe konuşan göçebe veya yarı göçebe Türk ve Hint-Avrupa(Hint-Aryan) kökenli bir halk.[1][2][3][4][5][6][7][8]Çin kaynaklarının aktardığına göre Çin'in kuzey batısında (Batı Gansu bölgesinde) Yüeçiler'e yakın bir bölgede yaşamış, Yüeçiler tarafından yenilgiye uğratılınca MÖ 176 yıllarında Hiung-nu'la ...

Devamı

Batu Han Altın Orda Hanı

Batu Han Altın Orda Hanı Hüküm süresi 1240-1255 Sonra gelen Sartak Eş(leri) Borakçin Hatun Çocukları Sartak Hanedan Borjigin Babası Cuci Doğum 1207 Moğolistan Ölüm 1255 (47-48 yaşlarında) Saray Batu   Batu (Moğolca: Бат Хаан, Rusça: Баты́й, Farsça: باتو Bātū, Çince: 拔都; 1205 - 1255), Cengiz Han'ın en büyük oğlu olan Cuci'nin oğludur. Moğol İmparatorluğu'na bağlı Altın Orda'nın kurucusudur. 1240 - 1255  ...

Devamı

Deşt-i Kıpçak

Deşt-i Kıpçak, (Farsça: دشت قپچاق‎, Deşt-i Ḳipçaḳ) Kafkas Dağları’nın kuzeyinde, Dinyester ile İrtişırmakları arasındaki bölgenin tarihsel adı. Kıpçak çölü veya Kıpçak bozkırı anlamına da gelir. Heyhat sahrâsı ya da kısaca Heyhatolarak da bilinir. [1] [caption id="attachment_7134" align="alignnone" width="300"] 13. yüzyılda (1200-1241 dönemi) Kuman-Kıpçak ülkesinin batısı (Hazar’ın batısı) Deşt-i Kıpçak coğ ...

Devamı
Üstüne gidin