Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 5)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

IV. VE V. YÜZYILLARDA ÇİN'DEKİ BİRKAÇ HUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ HAKKINDA [caption id="attachment_5893" align="alignnone" width="280"] HUN/TÜRK , KURT/EJDERHA , 4.-5.yyTermina ...

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanla ...

Evrim Mekanizmaları  Seçme ve uyarlama Nedir

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayat ...

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , ya ...

Mutasyon nedir

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150 ...

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu k ...

Yunanistanın Tarihi

Yunanistanın Tarihi

Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; Eski Yunan tarihi, Orta Devir-Bizans tarihi ve Yeni Yunanistan tarihi. M.Ö. (2000-146) tarihleri arasında hayat süren Eski ...

Turon Türk Dövüş Sanatı

Turon Özbeklerin eski çağlardan bu yana yaptıkları geleneksel ve çıplak elle yapılan bir savaş sanatıdır. Turon’un gücü diz ve kalçaların ahenk içinde esnek ve ritmik dansa benzer hareketlerden kaynaklanır. Genelde rakibin yüzüne, bedenine ve bacaklarına yapılan ataklar rakibin dengesini bozup düşürme amaçlıdır. Turon yarışmaları esnasında bedenin hassas yerlerine veya rakibe zarar verecek ataklarda bulunma ...

Devamı

Alpagu Türk dövüş sanatı

Alpagu Türk Milletinin öz malıdır ve Alpaguyu ben yada bir başkası icat etmemiştir. Alpaguya tek başınada kimse sahip çıkamaz. Çünkü Alpagu bu milleten öz ata sporlarının bir araya getirilerek ortaya konmuş bir mücadele sanatıdır.                                 Diğerlerinden farkı nedir ? Bu bana defalarca soruldu ve cevabım hi ...

Devamı

Hun boksu

YÜCEL TANAY Dövüş sanatlarının  çıkışı ve  aidiyeti konusunda  yanlış bir tez vardır. Bu yanlış tezlerin başında  dünya’ da  var olan ve bilinen  tüm savaş sanatlarının dayandığı yer Çin’dir. Japonlar bugün en bilimsel ve iyi yapanlar olmalarına karşın onlarda bunun Çinlilerden etkilenerek geliştirdiği iddia edilir .  Yani bize ve herkese bu böyle anlatılır.  Bütün bun yanlış kanaat ve teezlerin gerçeği ve ...

Devamı

Bolgar-Tatarların Etnogenezi ve Genel Gelişme Aşamaları

Prof. Dr. Mirfatih Z. Zekiyev Tatar Etnonimi Nedir? Tatar etnonimi Türkçe kökenli bir sözcük olup tat (dat/yat) "yabancı" ve ar/ir 'insan-adam' ve bütün olarak da "yabancı insanlar" demektir. Etnonim da-da veya ta-ta şeklinde Çin kaynaklarında ilk kez M.Ö. VIII. yüzyıldan kalma runik çivi yazıtlarında rastlanır ve tüm Avrasya'da ancak XIII. yüzyılın başında Moğol-Tatar istilası döneminde yaygınlaşmıştır, çü ...

Devamı

Hazar Hakanlığı

Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel Siyasi Hayatları Yedinci ve onuncu yüzyıllarda güçlü teşkilâtı, ticarî faaliyeti, dinî hoşgörüsü ve iktisadî refahı sayesinde Kafkaslar ile Karadeniz'in kuzey düzlüklerinde İdil'den (Volga) Dnyeper (Özi)-Çolman'a (Kama)' ve Kiyev'e kadar uzanan sahada siyasî istikrar sağlayan Hazar Hakanlığı, Doğu Avrupa tarihinde büyük rol oynayan ve düzenli bir devlet kuran ilk Türk kavmidi ...

Devamı

Türk-Slav Ortak Yaşamı: Güneydoğu Avrupa’nın Türk Göçebeleri

Prof. Dr. Omeljan Pritsak Dil açısından bakıldığında, M.S. 4. yy.'ın son çeyreğinden başlayarak Doğu Avrupa'ya ulaşan iki büyük Türk göçebe grubu vardı: Hun-Bulgar (Peter Golden: Oğur) topluluğu ve asıl Türkler. Hun-Bulgar topluluğu Hunları (ve Asyalı selefleri Hsiung-nuları), Onogur ve Kutrigurlarla (Toqirgur) birlikte Ön-Bulgarları, İdil Bulgarlarını, Avrupalı (sahte) Avarları ve büyük ihtimalle Peçenekle ...

Devamı

Türkistan’dan (Orta Asya) Doğu Avrupa’ya Yapılan Türk Göçleri

Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu Günümüzde Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar çok geniş bir coğrafyada yaşayan Türkler, Altay Dağlarının kuzeyi ile Sayan Dağlarının güney-batısı arasındaki tespit edilebilen en eski yurtlarından itibaren birçok bölgeyi vatan edinmişlerdir.1 Zamanımızdaki adları ile bu sahalar doğudan batıya şu şekildedir: Yakutistan, Güney Sibirya-Altaylar, Moğolistan-Kansu-Ordos, Doğu Türkistan ...

Devamı

Türk-Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerine

Osman Karatay Türklerin veya İç Asyalı kavimlerin yerlerinde kalamayıp göçmeleri nasıl bir tercih değil de, coğrafyanın getirdiği zorunluluk ise; yani bozkırın, artan nüfusu belli bir noktadan sonra besleme imkanı yok ise, bunların kendilerine menzil olarak en başta ve en çok Doğu Avrupa'yı (veya Batı Avrasya)1 almaları da aynı derece bir zorunluluğun eseri idi. İç Asyalı kavimler göç vakti geldiğinde Avrup ...

Devamı

Ermen Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar Milattan Önce Türk -Ermeni İlişkileri

Dr. Firidun Ağasıoğlu Celilov Tarih ilminde bazı halkların eski tarihine yanlış açıdan yaklaşma geleneği bugüne kadar devam etmektedir. Maalesef, Türk halklarının tarihine yanlış olarak yaklaşma metodu devam etdiği gibi Hint-Avrupa kökenli Ermeni halkının tarihi de objektif araştırma usulü ile yapılmamıştır. Türkologlar yanlış "Altay" teorisi ile Türklerin ilk ana vatanını Merkezi Asya-Güney Sibir bölgeleri ...

Devamı

Kubrat Han’ın Büyük Bulgar Devleti

 Prof. Dr. Andrâs Röna - Tas Giriş Doğudan gelip, Karadeniz boylarına inen Göktürkler ile onlardan kaçıp şimdiki Macar ovasında yurt tutan Avarlar arasındaki bölgede, Karadeniz ile Kafkaslar'ın kuzeyinde yaşayan ve toprakları bu iki güç arasında paylaşılan Oğur-Bulgar Türkleri, yaklaşık aynı zamanda (Birinci) Göktürk Devleti'nin yıkılması (630) ve Avarların İstanbul kuşatmasında (630) hezimete uğrayıp zayıf ...

Devamı
Üstüne gidin