Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 4)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

IV. VE V. YÜZYILLARDA ÇİN'DEKİ BİRKAÇ HUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ HAKKINDA [caption id="attachment_5893" align="alignnone" width="280"] HUN/TÜRK , KURT/EJDERHA , 4.-5.yyTermina ...

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanla ...

Evrim Mekanizmaları  Seçme ve uyarlama Nedir

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayat ...

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , ya ...

Mutasyon nedir

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150 ...

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu k ...

Yunanistanın Tarihi

Yunanistanın Tarihi

Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; Eski Yunan tarihi, Orta Devir-Bizans tarihi ve Yeni Yunanistan tarihi. M.Ö. (2000-146) tarihleri arasında hayat süren Eski ...

hulagunun batıya gonderilme meselesi ve bati seferinin anadoluya etkileri

13. yy başlarında meydana gelen Moğol istilası, tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekmiştir. Bu yüzyılın başında tarih sahnesine çıkmış olan Cengiz Han, çok kısa bir süre içerisinde bütün Asya ve Doğu Avrupa’yı içine alan geniş bir imparatorluk kurmuş, istilaya hızla devam eden Cengiz Han’ın varisleri, imparatorluğun sınırlarını daha da genişletmişlerdir. Moğolların bu harekâtı sonunda birçok siyasi teşekkü ...

Devamı

Oğuz Kağan’ın Mührü

Türklerin destani ve efsanevi atası sayılan Oğuz Kağan  biri mitolojik, ikisi tarihi olmak üzere en az üç kişiliği birleştirmiş bir destan kahramanıdır. Oğuz Kağan destanında anlatılan Oğuz Han, öte yandan Büyük Hun Türk İmparatorluğunun da kurucusudur. Türk devletgeleneğinin yapı taşlarını dizen, Türk Hakanının  koyduğu kanunlar, Oğuz (Türk) Töresi olarak ün yapmış ve 16 Büyük Türk İmparatorluğunun güç kay ...

Devamı

Türkistan’da Tarihi Bir Türk Şehri Merv

Türkmenistan’ın toprakları içerisinde bulunan Merv şehri, Türk – İslam tarihinin en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri olarak tanınmaktadır Merv’de. Hoca Yusuf Hemedâni hazretleri gibi büyük evliyalar ve Harezmi gibi pek çok büyük âlimler yetişmiştir. Merv tarihte iki büyük felaketle karşılaşmıştır: 1221 yılındaki Moğol istilası Merv’in hayatını yaklaşık 200 sene geriye itmiştir. Moğollar Merv’d ...

Devamı

Kam (Şaman) Kimdir?

Neredeyse dünyanın her köşesinde, insanın doğa ve ruhlar ile dengesini sağlamak amacıyla doğal olarak oluşmuş bir inanç sistemi vardır; şamanlık.          Bilim çevreleri bütün ulusların bu inanç geçmişini ‘şamanizm’ olarak adlandırsa da her topluluk bu uygulamalı alana kendi dilinde ad koymuştur. Bu anlamda Türk şamanlığına ‘kamlık’ şamanına da ‘kam’ denir.          Kamlığın merkezinde ‘kam’ (şaman) denile ...

Devamı

barbarosun sancağı dolayısı ile: altı köşeli yıldız heksagram, mühr-ü süleyman, davut yıldızı

ed tamgası ön türkçede “var etme, yaratma” anlamına gelir. kün eki ( gün-ay, güneş ve ay ) sembolü iç içe, ters yüz iki üçgendir. altı köşeli yıldız ( heksagram ) olarak da bilinir.bu şekli idil-oral ve alplerde kamunlar vadisinde görürüz. edin-er,  edin-ir, dingir, tengir, tengri, tenri ve sonunda tanrı değişiminden geçmiştir. edin-er,sümercede tanrı demekti. sonraki bin yıllarda dingir de aynı anlamda kul ...

Devamı

Anadolu Saat Kuleleri

Prof. Dr. Hakkı Acun Tespit edilen bir başlangıca göre, zamanı gösteren alet olarak tanımlanan saat; güneş, kum, yağ ve su ile işleyen en ilkel şekliyle, M. Ö. 3000-2000 yıllarında Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Çin'de kullanılmıştır.1 Bunlardan en yaygını güneş saatleridir. Güneş saatlerinin, Akdeniz Havzası, Mısır ve Mezopotamya gibi güneş ışığının bol göründüğü orta kuşakta çıkıp geliştiği düşünülmekte ...

Devamı

Türk Mitolojisi

Türk mitolojisinde başrol oynayan tanrı ve tanrıçaların sıfatları, işlevleri ve isimlerinin etimolojik anlamları, yukarıdaki gezegen ve gezegensel sıralamaya uygunluk göstermektedir. Buna göre; Satürn Kara-Han, Jüpiter Ülgen, Mars Kızagan Tanrı, Venüs Umay (Ayızıt), Merkür Mergen Tanrı’yı karşılamaktadır. AK ANA Sonsuz sulardan çıkıp, Ülgen’e yaratma emrini veren ve tekrar sulara dönen tanrıça ak anadır. Al ...

Devamı

Tepük Oyunu Hakkında Bilgi 

Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Türklerin bu oyunda kullandıkları toplar, oval kalıplara dökülen, “iğ ağırşağı” biçiminde kurşun kitlesinin üzerine, keçi kılı ya da keçe sarılmak suretiyle yapılırdı. Ağırşak, ip eğ ...

Devamı

Kemankeş Sırrı “Okçuluk Üzerine”

Kemankeş Sırrı "Okçuluk Üzerine"  OK’UN TARİHİ Ok, insanlık tarihinin en eski silahlarından biridir ve tarih öncesi devirlerden itibaren Avustralya dışında dünyanın her yerinde örneklerine rastlanmıştır. Okun tarihçesini yazan Abdurrahman Taberi’ ye göre oku ilk olarak Âdem(a.s.) kullanmıştır. Daha sonra biz oku Eski Mısır, Babil ve Çin’de görmekteyiz.Daha detaylı bilgiler ise Oğuz Destanından itibaren bütü ...

Devamı

Kobos Göktürk devletinin dövüş sanatı

Kobos Göktürk devletinin dövüş sanatıdır. Gizem ve sır içinde olan bir savaş sanatıdır. Bu Dövüş sanatı'nın özellikleri çok çeşitli ayrıntılardan gerçekleşir ve diğer Dövüş sanatların'dan başkadır. İlk olarak Kobos gizemcilik yaşamına bağlıdır. Bunun yararından kişinin kendi içinizdeki saklı olan gücü ve bilinçliğini kolay bir biçimde elde ettirebilir. Çalışma yöntemi çok geniş kapsamda. Kobos diye bir Kök ...

Devamı
Üstüne gidin