Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 33)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

İngiliz Kültüründe Osmanlı Etkileri

İngiliz Kültüründe Osmanlı Etkileri

Doç. Dr. Netice Yıldız Osmanlı-İngiliz ilişklerinin devlet düzeyinde başlangıcı 1580li yılların başında olup 1914 yıllarına kadar sürmüştür. Bu süreç içinde İngiliz sosyal yaşamınd ...

Tepük Oyunu Hakkında Bilgi 

Tepük Oyunu Hakkında Bilgi 

Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yaln ...

Kemankeş Sırrı “Okçuluk Üzerine”

Kemankeş Sırrı “Okçuluk Üzerine”

Kemankeş Sırrı "Okçuluk Üzerine"  OK’UN TARİHİ Ok, insanlık tarihinin en eski silahlarından biridir ve tarih öncesi devirlerden itibaren Avustralya dışında dünyanın her yerinde örn ...

Kobos Göktürk devletinin dövüş sanatı

Kobos Göktürk devletinin dövüş sanatı

Kobos Göktürk devletinin dövüş sanatıdır. Gizem ve sır içinde olan bir savaş sanatıdır. Bu Dövüş sanatı'nın özellikleri çok çeşitli ayrıntılardan gerçekleşir ve diğer Dövüş sanatla ...

Turon Türk Dövüş Sanatı

Turon Türk Dövüş Sanatı

Turon Özbeklerin eski çağlardan bu yana yaptıkları geleneksel ve çıplak elle yapılan bir savaş sanatıdır. Turon’un gücü diz ve kalçaların ahenk içinde esnek ve ritmik dansa benzer ...

Alpagu Türk dövüş sanatı

Alpagu Türk dövüş sanatı

Alpagu Türk Milletinin öz malıdır ve Alpaguyu ben yada bir başkası icat etmemiştir. Alpaguya tek başınada kimse sahip çıkamaz. Çünkü Alpagu bu milleten öz ata sporlarının bir araya ...

Hun boksu

Hun boksu

YÜCEL TANAY Dövüş sanatlarının  çıkışı ve  aidiyeti konusunda  yanlış bir tez vardır. Bu yanlış tezlerin başında  dünya’ da  var olan ve bilinen  tüm savaş sanatlarının dayandığı y ...

Beylikler Döneminde Karaman

Oğuzların Afşar boyuna mensup olan Karamanlıların Anadolu’ya ne zaman ve hangi yoldan geldikleri çok kesin olarak bilinemiyor. Oğuz boylarının muhtelif tarihlerde Anadolu’ya geldikleri ve yerleştirildikleri malumdur. Tarihçi Reşidüddin, Karaman ve Menteşeogullarının 20.000 çadır kadar kalabalık bir kütle halinde Tuğrul Bey ile birlikte Anadolu’ya geldiklerini, Tuğrul Beyin geri dönmesinden sonra burada kald ...

Devamı

Cumhurİyet Dönemİnde Karaman

CUMHURİYET DÖNEMİ Karamanoğulları Beyliği yıkıldıktan sonra, Osmanlılar'ın devlet politikaları sonucu, Karamanlılar, başta Rumeli olmak üzere imparatorluğun değişik bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Ulu önder Atatürk'ün annesinin ailesi de, Kültür Bakanlığı yayınlarından Burhan Göksel tarafından yazılan "Atatürk'ün Soykütüğü Üzerine Bir Çalışma" isimli eserin 6.7. ve 10. sayfalarında verilen bilgilere göre, ...

Devamı

Sarıkamış da esir düşen Türkler KGB Arşivinden Katliam Belgesi

KGB Arşivinden Katliam Belgesi Ruslara esir düşen Türk askerlerinin, Hazar'a götürülüp, nasıl türlü işkenceler, açlık ve susuzlukla öldürüldüğüyle ilgili kayıtlar 92 yıl sonra KGB'nin arşivinden çıktı. Sarıkamış Harekatı'nda Ruslara esir düşerek Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'na götürülen binlerce Türk'ün açlık ve işkence sonucu öldüğüyle ilgili kayıtlar 92 yıl sonra KGB'nin arşivinden çıktı. Birinci Dünya ...

Devamı

Karamanoğlu Mehmet Bey ( …. – 1280)

Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) Karamanoğullarının ikinci Beyi Kerimüd-din Karamanın oğludur. Doğum tarihi belli olmayıp ölümü 1280dır. Mehmet Bey askeri ve idari yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir. XIII.yüzyıl ortalarında Selçuklular, edebi dil olarak farsçayı, devlet işlerinde Arapçayı kullanırlard ...

Devamı

İslamiyet Öncesi Karaman

İslamiyet Öncesi Karaman Pınarbaşı (Karaman) Kazıları İle İlgili Rapor, Karaman 2003 Anadolu'da İlk insan yerleşimini M.Ö. 10.000'e çıkaran kazı Pınarbaşı Projesi Liverpool Üniversitesi ve Karaman Müzesi’nin ortak bir projesidir. Karaman Müzesi müdürü Mehmet Doğan, müdür yardımcısı Müjgan Esim’e yardımları ve verdikleri destek için çok teşekkür ederiz. Profesör Trevor Watkins projenin yeniden hayata geçiril ...

Devamı

Gazneliler

Gazneliler Gazne’de 962-1187 yılları arasında hüküm süren Türk-İslâm devleti. Sâmânî Devletinin (819-1005) en parlak devirlerinde çok sayıda Türk, gruplar hâlinde Mâverâünnehir yoluyla İslâm dünyasına getirilmekteydi. 912 yılından itibaren ise Sâmânî Devletinin vali ve komutan kadrolarında, Türk isimleri de görülmeye başlandı. İşte bu Türk komutanlardan biri de Gazne Devletini kuracak olan Alptegin’dir. Alp ...

Devamı

Karahanlılar (Karahanlı Devleti)

Karahanlılar (Karahanlı Devleti) 840-1212 tarihleri arasında, Türkistan ve Maveraünnehir'de hâkimiyet kuran ilk Müslüman Türk devleti. Karluk, Çiğil, Yağma ve diğer Türk boylarından meydana gelen Karahanlılar Devleti, devrin İslâm kaynaklarında El-Hâkaniye, El-Hâniye, Âl-i Afrasiyab; başka eserlerde de, Alp-ilig Hanlar, Arslan-Buğra Hanlar unvanlarıyla anılır. Karahanlılar tabiri, batılı şarkiyatlar tarafın ...

Devamı

Ankara Kalesİ

Ankara Kalesİ Ankara şehrinin ortasında Hititler devrinden sonra meydana getirilen bir kaledir. Fakat, gerek Hititler devrine ait, gerekse Hitit'lerden önceki çağlara ait izlere kale çevresinde rastlanmıştır. Ankara Kalesi M. Ö. VII yüzyılda Frig (Phryg) kralı Midâs tarafından, Ankara şehri kurulurken yapılmıştır. Çeşitli çağlarda yıkılan ve yaptırılan Ankara kalesi, iç ve dış kaleler halinde, kale içindeki ...

Devamı

X. Yüzyıllarda doğu türkistanda dokumacılık

İpekçilik ve ipek dokumacılığı Doğu Türkistan’ın vahalarında zanaat alanındaki üretimde önemli bir yer tutmaktadır. M.S. birinci yüzyılda Doğu Türkistan vahalarından Çin’in ham ipek ve ipekli kumaşlarının ticaret yolları geçmekteydi, yani bu yollar Çin’i “Batı ülkeleri” ile birleştiren Asya’nın en önemli ticari yollarıydı. İpek dokumacılığı Doğu Türkistan’da Avrupa’dan ve hatta İran’dan birkaç yüzyıl önce y ...

Devamı

Gök tanrı inancı

Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî inançlar içinde yaşayışlarını sürdürmüşlerdir. Bilinen en eski inanç sistemlerinden biri de Gök Tanrı inancıdır. İ. Kafesoğlu’na göre, bozkır Türk topluluğunun asıl dini bu idi. Eski Çağlarda başka hiçbir kavim ile iştiraki olmayan bu inanç sisteminde Tengri “Tanrı” en yüksek varlık olarak itikadın merkezinde yer almıştı. Yaratıcı, tam ...

Devamı
Üstüne gidin