Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 33)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Sibirya’da Bulunan Tunç Çağı Petroglifleri

Sibirya’da Bulunan Tunç Çağı Petroglifleri

Rus Coğrafya Birliği'nin keşif gezisinin şefi Alexander Zaika, Tuba nehrinin Shalabolino kaya sanat sitesinde, efsanevi canavarlarla dolu 100'den fazla yeni kaya resmi keşfedildi. ...

Moğolların kökeni ve Yin Shang

Moğolların kökeni ve Yin Shang

Moğolların kökeni ve Yin Shang Moğol Platosu'na göç eden Yinshang tüccarları birleşmeye devam etti Tarihin gelişmesiyle torunları Donghu, Xiongnu, Xianbei ve Rouran rollerinde tari ...

Moğol İmparatorluğu’nun En İyi Silahı Moğol Atı

Moğol İmparatorluğu’nun En İyi Silahı Moğol Atı

Moğol ordusunun savaş taktikleri sağlam, çevik ve dayanıklı atlarına bağlıydı. Moğol atları ve karma yaylarıyla Moğol orduları, Çin'den Macaristan'a, kuzey Hindistan'dan Rusya'ya k ...

Denge nedir

Denge nedir

Denge, sisteme etki eden kuvvetlerin birbiriyle dengelendiği sistemin bir halidir. Denge istikrarlı, dengesiz veya kayıtsız olabilir.   Denge kavramı, doğa bilimlerinde en evr ...

Türkiye’nin güneyinde 350.000 yıllık taş balta bulundu

Türkiye’nin güneyinde 350.000 yıllık taş balta bulundu

Türkiye'deki arkeologlar, dünyanın en eski ikinci baltasını, Antalya'nın 350.000 yıllık olduğuna inanılan Karain Mağarası'nda bulundu. Paleolitik arkeolojik sit, Türkiye'nin güneyi ...

Hun göçebelerinin mezarlarından buluntular

Hun göçebelerinin mezarlarından buluntular

Rus arkeologlar Sibirya'nın dikkat çekici Atlantis'lerini kurtarırken zamana ve dalgalara karşı yarış Hun dönemi modacılarının mumyaları dahil olmak üzere sansasyonel su altı hazin ...

Neden kediler ot yer?

Neden kediler ot yer?

Kediler çok garip şeyler yapar. Belki de yüzyıllarca süren gizemden sonra, bilim adamları nedenini bildiklerini düşünüyorlar. Araştırmacılar internette günde en az 3 saat geçiren v ...

Batı avrasya steplerinde Türk ve alan halkları arasındaki tarihi bağlantılar

Dr. Agusti Andreas etimolojisi, bize Alan kelimesinin *aryana’dan geldiğini söylemektedir. “Aryan” kelimesi bugün hâlâ en güvenilir ad olarak kabul ediliyor.[1] Bu durumda biz büyük bir ihtimalle, kadim İndo- İranlıların, Hıristiyanlık çağının başlangıcında Sarmatyalı ırklara mensup halkların yaşadığı bölgelerde ortaya çıkan büyük ve heterojen bir kabileler konfederasyonunu adlandırmak için kullanılan bu ad ...

Devamı

Tarihi ve etnik açıdan karaçay malkar Türklerinin kökeni

Kafkasya’nın merkezî bölümünde, Kafkaslar’ın en yüksek dağı Elbruz’un doğu ve batısında yer alan dağlık arazide yaşamakta olan Karaçay-Malkar Türklerinin bu bölgeye hangi tarihte ve nereden geldikleri konusu henüz bilim çevrelerinde tam olarak aydınlığa kavuşturulamamış bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Konuştukları dil açısından ele alındığında, Karaçay-Malkarlıların dillerinin Türk dillerinin Kuze ...

Devamı

Karaçay balkar Türklerinin kökeni

Proto-Türk kavimleri daha M.Ö. 5000 yıllarında Kafkasya coğrafyasıyla ilişki içerisindeydiler. Yani, Kafkasya’nın kaderi daha o zamandan beri Türk dünyasıyla ilişkilidir. Araplar, VIII. yüzyılda Kafkasya’yı fethederek İtil ırmağı ötesine kadar ulaşmışlar, fakat Bizans ve Hazar direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu arada Ermeni ve Gürcü krallıkları genişlemiş ve İranlıların bölgedeki etk ...

Devamı

Hırvat ve sırp göçlerinde oğur ilgisi

Avrasya tarihinin kaynak yokluğundan dolayı tatminkar şekilde çözülemeyen sorunları sadece bozkırın Asya kesimiyle ilgili değildir. Doğu Avrupa’nın Erken Ortaçağı da böyle bilinmezlerle doludur. Bugünü doğrudan ilgilendiren bu tür sorunlardan biri ve belki en önemlisi, yazılı kaynak denince akla gelen Bizans ve Roma’nın yanıbaşında ve içinde bulunan ve de yazı kültürünün hakim bulunduğu Akdeniz dünyasının p ...

Devamı

Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni

Çoğu bilim adamı, M.S. I.’den 10. yy.’a kadarki Çin, Bizans, Arap ve Batı Avrupa kaynaklarında adı geçen Bulgarların veya Bulgaristanlıların, bugün Balkan veya Tuna Bulgaristan’ındaki nüfusun çoğunluğunu oluşturan Bulgarlarla çok az ortak şeyinin olduğunu kesin bir doğru olarak kabul eder. “Random House Webster’s College Dictionary” gibi yaygın sözlüklerde bile, Bulgarlar (Bulgars) “M.S. 7. yy. sonunda Güne ...

Devamı

Bulgarlar ve ogurlar

Bu iki boy adı, 5-6. yüzyıllarda Avrasya bozkır bölgesinin batı kısmında ortaya çıkan ve Türkçe konuştukları kesin olarak bilinen ilk toplulukların (Şaragur, Ogur, Onogur, Kutrigur, Utigur, Bulgar) adıdır. Türkçe konuşan bu halkların birlikte ele alınması tarihsel ve dil tarihiyle ilgili gerekçelere dayandırılıyor. Türk dilleri, Genel Türkçe ve Çuvaşça tipi Türkçe (daha önceki terminolojide Bulgar Türkçesi) ...

Devamı

İlk bulgar Devlet oluşumları

Eski Bulgarların bir grubu Kuzey Dağıstan’ın düzlük alanlarına yerleşirken, diğer grup da Derbent geçidinin güneyine düşen Albanya denen (şimdiki Azerbaycan) topraklarına yerleştiler. O dönemde Kafkas Bulgarları, Burcanlar diye genel bir isimle anılıyorlardı. Bu metinde onları Dağıstan Bulgarları diye adlandıracağız.   Birinci yüzyılın başlarından itibaren (M. S. 15 ve 47 yılları arasında) Orta İdil ha ...

Devamı

Kubat han ın büyük bulgar Devleti

Doğudan gelip, Karadeniz boylarına inen Göktürkler ile onlardan kaçıp şimdiki Macar ovasında yurt tutan Avarlar arasındaki bölgede, Karadeniz ile Kafkaslar’ın kuzeyinde yaşayan ve toprakları bu iki güç arasında paylaşılan Oğur-Bulgar Türkleri, yaklaşık aynı zamanda (Birinci) Göktürk Devleti’nin yıkılması (630) ve Avarların İstanbul kuşatmasında (630) hezimete uğrayıp zayıflamasıyla bağımsızlıklarını kazanma ...

Devamı

Tuna bulgar devleti (679-1018)

İlk Bulgar Devleti’nin kurulduğu Aşağı Tuna’nın iki kıyısını kapsayan bölge ile Dinyester Irmağı’nın ağzından Balkan Dağları’na kadar uzanan alana VII. yüzyılın sonuna doğru gelen kavimler kimlerdi? sorusuna uzun süre cevap aranmış ve bunların menşei hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Çeşitli iddialar doğrultusunda Urallı (Fin-Ugor), Tatar (Moğol), Slav ya da Fin kökenli oldukları sanılmıştır. Nih ...

Devamı

Avarlar ile slavlar arasındaki ilişkiler(579-626)

Avarlar ile Slavlar arasındaki ilişkiler Tuna havzası Slavlarının en erken dönem tarihi için hayati önem taşımaktadır. Bu soruya cevap vermek, Slavların kültür tarihi, Balkanlar’a yerleşme süreçleri, göç etme nedenleriyle ilgili çeşitli problemleri ve Tarih, Antropoloji,[1] Etnoloji,[2] Filoloji[3] gibi çeşitli temel bilim dallarını ilgilendiren bir dizi problemi kısmen de olsa çözebilir. Öyle görünüyor ki ...

Devamı
Üstüne gidin