Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 3)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

IV. VE V. YÜZYILLARDA ÇİN'DEKİ BİRKAÇ HUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ HAKKINDA [caption id="attachment_5893" align="alignnone" width="280"] HUN/TÜRK , KURT/EJDERHA , 4.-5.yyTermina ...

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanla ...

Evrim Mekanizmaları  Seçme ve uyarlama Nedir

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayat ...

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , ya ...

Mutasyon nedir

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150 ...

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu k ...

Yunanistanın Tarihi

Yunanistanın Tarihi

Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; Eski Yunan tarihi, Orta Devir-Bizans tarihi ve Yeni Yunanistan tarihi. M.Ö. (2000-146) tarihleri arasında hayat süren Eski ...

Horasandan Anadoluya bir YOL hikayesi

Tarihle bir bütün olarak yüzleşmeli Asırlar içinden cımbızlanan anlara dayanarak “suçlar ve acılar” tarihi yazmadan önce, geçmişten günümüze taşıdığımız gelenek, görenek ve inanç izlerini takip edip, özümüze dönmeyi denesek nasıl olur? Aleviler’in toplu ibadet biçimi olan “Cem” törenleri ve semah gösterileri milli kültür sembollerini yaşatıyor. Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügat-it Türk’te, günümüzde  “il gider ...

Devamı

kuzey çindeki Turk Devleti

kuzey çindeki Turk Devleti: Wei/Tuoba/Tabgaç Hanedanlığı. https://www.youtube.com/watch?v=WSjumvKx0tM&fbclid=IwAR1FAFxk2NImz7dNxDPq2VMEAhjZPDqhglc6KhQ35IBcYkE5RVMVKCITwSA Orhun kitabelerinde sık sık geçen ve Gök-Türkler aracılığı ile Bizans kaynaklarına da "Taugast" şeklinde intikal eden "Tabgaç" kelimesi "Çin" manasına da alınmıştır. Çünkü Gök-Türklerin ilk zamanlannda Türklerce "büyük" tanınan bu süla ...

Devamı

Türk Kültüründe Renklerin Yeri ve Önemi

Türk kültürü, zengin içerikleri bünyesinde barındıran geniş bir alandır. Bunu yeterli bir şekilde ortaya koymak için değişik coğrafyalarda kullanılan kıyafet, günlük eşya ve sosyolojik objeler arasında incelemeler yapmak gereklidir. Bunun nedeni ise Türklerin renklere çeşitli merasimlerde, ayinlerde ve törenlerde özel yer vermesidir. Çadırlardaki desenler, insanların giydiği elbiseler ve çeşitli bayraklar b ...

Devamı

Türk Kültüründe Sezgi, Bilgi ve Belleğin Sembolü: Baykuş

Türk toplumlarında kuşlar tarih boyunca boyların simgesi olarak kullanılagelmiştir. Kadim Türk tarihinde kuşa “ongon” adı verilmiş ve her topluluğun bir ongonu olmuştur. Kimi kaynaklarda bunun bir totem olduğu yer alsa da ongonlar bir simgeden öteye geçmemiştir. Örneğin baykuş, Bayat boyunun simgesi olarak seçilmiştir. O dönem baykuşa “ügi” adı veriliyordu. Kutatgu Bilig’de de ugi kavramına rastlarız. Keski ...

Devamı

Türk Yaratılış Efsanesi

1. Yaşamın Yaratılışı   Bir Altay efsanesine göre, Ülgen yeryüzündeki yaşamı altı günde yaratmıştır. Bu efsanenin izlerini haftanın günlerine verilen adlarda görmek mümkündür. Birinci günde hayatı nasıl yaratacağını düşündü (sanangan); onun için birinci güne Sanan (Pazartesi) adını verdi. İkinci gün ruhları yarattı (tındı cayagan); bu güne Cayal (Salı) adını verdi. Üçüncü gün fiziki bedenleri (erene) toprak ...

Devamı

Türk El Sanatı: Bakırcılık

İnsanın varoluşundan bu yana hayatın bir parçası olan el sanatları, döneminin beğenilerini, ihtiyaçlarını ve kültürel özelliklerini yansıtan en önemli kültürel değerlerdir. Çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiş Anadolu’da birçok geleneksel el sanatı icra edilmiştir. Bunlardan birisi de “bakırdan eşya yapma sanatı” olarak özetlenebilecek olan "bakırcılık" sanatıdır. Bakırcılık Sanatı ve Tarihi Bakırın farklı m ...

Devamı

Turan Coğrafyasında Balkan Albanya’sı (Arnavutluk)

ÖZET Turan Coğrafyası; Etrürsk, Pelasg, Kimmer, İskit, Hun, Alan, Alban, Avar, Bulgar, Kuman-Kıpçak, Peçenek, Oğuz ve diğer Türk kavimlerinin kültürel ve medenî damgasını taşımaktadır. Arnavutların tarihi incelendiğinde, Turan tarihi dışında olmadığı onunla şekillendiği görülecektir. Bazı müellifler aksini söylese de, Balkan Albanyası, Kafkas Albanyası ile birlikte ele alınması gereken coğrafî ve tarihî bir ...

Devamı

Türkmen Kültüründe Atların Yeri

Günümüz Türk coğrafyasında özellikle Orta Asya'da atlar hala eski önemini korumaktadır. Türkmenlerde atın önemini bilmeyen yoktur. At figürü Türkmenistan devlet armasında da bulunur. Türkmenistan’da her yıl nisan ayının son pazar günü “ At Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Dünyadaki en güzel at cinslerinden biri olan Ahal-Teke'nin vatanı da Türkmenistan’dır. Diğer birçok Türk boyundan farklı olarak Türkmenler ...

Devamı

Ahal teke Türkmen atı

Ahal teke, bir Türkmen atı türüdür. Bilim adamları ahal tekeyi üç bin yıl evvel ilk evcilleştirilmiş  at türü olarak kabul etmektedirler. Ahal teke diğer atlara benzemediği ve tür olarak güzel olduğu için ilk gören kişilerde büyük bir şaşkınlık ve hayranlık uyandırır. Herkes onun gerçek olmayacak kadar güzel olduğunu iddia eder. Ahal teke yarışlarda da kullanılmış ve bir çok başarıya ulaşmıştır. bu nedenle ...

Devamı

Türk Savaş Sanatı ve Turan Taktiği

Mancınığı bulanlar ve savaşta ilk kez kullananlar Türklerdir. Islıklı okun mucidi Mete’dir. Güreşi spora kazandıran Türklerdir. Güreş (Küreş) Türkler için bir prestij, savaşa hazırlık, güç kazanma gibi nedenlerle çok popülerdi. Güreş yıllar sonra Judonun esin kaynağı olmuştur. Türkler savaş sanatına yüzlerce strateji ve taktik kazandırmışlardır.Ulu Başbuğumuz Tanrıkut Mete muhteşem ordusunu 10’luk, 100’kük, ...

Devamı
Üstüne gidin