Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 3)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot, Tarihin Babası mı, Yalanların Babası mı?  Amir Arsalan nnasseri@cox.net Büyük Darius Perslerin ve Yunanlıların mücadeleleri konusunda şu anda kabul edilenlerin neredeyse h ...

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı i. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş,1 bu günkü anlamda sigortacılık değ ...

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk 1. Osmanlılardan Önce Haberleşme Târihine Bir Bakış H aberleşme (muhâbere) yani uzaktan iletişim, mesafeye ve coğrafî şartlara göre (meselâ: yüksek y ...

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin Dünyada Demiryolunun Ortaya Çıkışı Demiryolunun bir ulaşım şekli olarak hizmete girmesi ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. Fakat bilinen manada demiryo ...

8000 Yıllık İran Hanedanları ve  Hükümdarları Ahreeman X

8000 Yıllık İran Hanedanları ve Hükümdarları Ahreeman X

Faravahar Farsça Amblem  Faravahar Altın Kavisli Tasarım Çivi yazısı Farsça Başak (Khat-e Mikhi) Yazısı ile Önünüzdeki araştırma, 8000 Yıllık İran hanedanları ve hükümdarları hakkı ...

Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu

 Prof. Dr. Murat Özyüksel Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah'ın doğum günüydü. Yapılması ama ...

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu Anadolu'daki Büyük Yollar ve Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu Anado ...

Kemankeş Sırrı “Okçuluk Üzerine”

Kemankeş Sırrı "Okçuluk Üzerine"  OK’UN TARİHİ Ok, insanlık tarihinin en eski silahlarından biridir ve tarih öncesi devirlerden itibaren Avustralya dışında dünyanın her yerinde örneklerine rastlanmıştır. Okun tarihçesini yazan Abdurrahman Taberi’ ye göre oku ilk olarak Âdem(a.s.) kullanmıştır. Daha sonra biz oku Eski Mısır, Babil ve Çin’de görmekteyiz.Daha detaylı bilgiler ise Oğuz Destanından itibaren bütü ...

Devamı

Kobos Göktürk devletinin dövüş sanatı

Kobos Göktürk devletinin dövüş sanatıdır. Gizem ve sır içinde olan bir savaş sanatıdır. Bu Dövüş sanatı'nın özellikleri çok çeşitli ayrıntılardan gerçekleşir ve diğer Dövüş sanatların'dan başkadır. İlk olarak Kobos gizemcilik yaşamına bağlıdır. Bunun yararından kişinin kendi içinizdeki saklı olan gücü ve bilinçliğini kolay bir biçimde elde ettirebilir. Çalışma yöntemi çok geniş kapsamda. Kobos diye bir Kök ...

Devamı

Turon Türk Dövüş Sanatı

Turon Özbeklerin eski çağlardan bu yana yaptıkları geleneksel ve çıplak elle yapılan bir savaş sanatıdır. Turon’un gücü diz ve kalçaların ahenk içinde esnek ve ritmik dansa benzer hareketlerden kaynaklanır. Genelde rakibin yüzüne, bedenine ve bacaklarına yapılan ataklar rakibin dengesini bozup düşürme amaçlıdır. Turon yarışmaları esnasında bedenin hassas yerlerine veya rakibe zarar verecek ataklarda bulunma ...

Devamı

Alpagu Türk dövüş sanatı

Alpagu Türk Milletinin öz malıdır ve Alpaguyu ben yada bir başkası icat etmemiştir. Alpaguya tek başınada kimse sahip çıkamaz. Çünkü Alpagu bu milleten öz ata sporlarının bir araya getirilerek ortaya konmuş bir mücadele sanatıdır.                                 Diğerlerinden farkı nedir ? Bu bana defalarca soruldu ve cevabım hi ...

Devamı

Hun boksu

YÜCEL TANAY Dövüş sanatlarının  çıkışı ve  aidiyeti konusunda  yanlış bir tez vardır. Bu yanlış tezlerin başında  dünya’ da  var olan ve bilinen  tüm savaş sanatlarının dayandığı yer Çin’dir. Japonlar bugün en bilimsel ve iyi yapanlar olmalarına karşın onlarda bunun Çinlilerden etkilenerek geliştirdiği iddia edilir .  Yani bize ve herkese bu böyle anlatılır.  Bütün bun yanlış kanaat ve teezlerin gerçeği ve ...

Devamı

Bolgar-Tatarların Etnogenezi ve Genel Gelişme Aşamaları

Prof. Dr. Mirfatih Z. Zekiyev Tatar Etnonimi Nedir? Tatar etnonimi Türkçe kökenli bir sözcük olup tat (dat/yat) "yabancı" ve ar/ir 'insan-adam' ve bütün olarak da "yabancı insanlar" demektir. Etnonim da-da veya ta-ta şeklinde Çin kaynaklarında ilk kez M.Ö. VIII. yüzyıldan kalma runik çivi yazıtlarında rastlanır ve tüm Avrasya'da ancak XIII. yüzyılın başında Moğol-Tatar istilası döneminde yaygınlaşmıştır, çü ...

Devamı

Hazar Hakanlığı

Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel Siyasi Hayatları Yedinci ve onuncu yüzyıllarda güçlü teşkilâtı, ticarî faaliyeti, dinî hoşgörüsü ve iktisadî refahı sayesinde Kafkaslar ile Karadeniz'in kuzey düzlüklerinde İdil'den (Volga) Dnyeper (Özi)-Çolman'a (Kama)' ve Kiyev'e kadar uzanan sahada siyasî istikrar sağlayan Hazar Hakanlığı, Doğu Avrupa tarihinde büyük rol oynayan ve düzenli bir devlet kuran ilk Türk kavmidi ...

Devamı