Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 23)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Kıbrıs’ta Rum-Yunan Saldırıları ve Soykırım

Kıbrıs’ta Rum-Yunan Saldırıları ve Soykırım

“Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için önemlidir.” Mustafa Kemal ATATÜRK MEGALİ İDEA VE ...

Anadolu ve civarında ön Türk Devletleri

Anadolu ve civarında ön Türk Devletleri

  ANTİK KAYNAKLARDA TÜRK ADI Türk adının ilk görüldüğü yerlerden biri Anadolu ve civardır. Bilim insanlarına göre Türk adının ilk geçtiği kaynaklardan biri Museviliğin kutsal ...

Türler arası aşk çocuğu Denny aşkının 90.000 yıl önce yaşadığı Sibirya mağarası

Türler arası aşk çocuğu Denny aşkının 90.000 yıl önce yaşadığı Sibirya mağarası

Türler arası aşk çocuğu 'Denny' aşkının 90.000 yıl önce yaşadığı Sibirya mağarasının içine göz atın. [caption id="attachment_6233" align="alignleft" width="720"] Denisova Mağarası. ...

Bilim adamları 9,000 yılık Antik bizonu Araştırıyor

Bilim adamları 9,000 yılık Antik bizonu Araştırıyor

Özel fotoğraflar eski zamanlardan beri buzda korunmuş dört yaşındaki bir bizonda otopsi yapıyor. [caption id="attachment_6222" align="alignleft" width="720"] “Keşif, şimdiye kadar ...

39.000 yıllık beyin in sırları

39.000 yıllık beyin in sırları

Bilim adamları soyu tükenmiş türlerin davranışını anlamak için yünlü bir mamutun kafasını Araştırırlar. [caption id="attachment_6210" align="alignleft" width="720"] En önemlisi, “b ...

Bilim adamları dünyanın en iyi korunmuş yünlü mamut unu keşfetti

Bilim adamları dünyanın en iyi korunmuş yünlü mamut unu keşfetti

Sibirya liderliğindeki uluslararası bir ekip, Sakha Cumhuriyeti'nde permafrosttan çıkarılan kadın kalıntıları üzerindeki 10.000 yaşındaki kırmızı 'et'ini bulur. [caption id="attach ...

Eski Sibiryalılar 50.000 yıl önce atları evcilleştirdi mi?

Eski Sibiryalılar 50.000 yıl önce atları evcilleştirdi mi?

Altay bölgesindeki Denisova Mağarası, modern bilimin bir başka perçinleme sırrından vazgeçti, bu sefer atlara, Novosibirsk'ten araştırmacılar diyor. [caption id="attachment_6201" a ...

Orta Asya’nın Tarih Öncesi: Alt, Orta ve Üst Yontma Taş Çağı

Coğrafik Sınırlar ve Yerleşimlerin Dağılımı Araştırılan bölge; batıda Hazar Denizi’nden doğuda Tiyen-Şan’a, kuzeyde İrtiş Nehri ve Güney Ural yamaçlarından, güneyde Pamirler ve Kopet Dağı’na kadar uzanan alanları kaplamaktadır. Burası, çok değişken doğal iklim koşulların olduğu muazzam bir alandır ve onun farklı bölgeleri, farklı jeolojik ve çevresel tarihlere sahiptir. Genel olarak, Orta Asya’nın Geç Senoz ...

Devamı

Tagar Kültürü

Orta Asya’nın eski toplumları özgün coğrafi konumlarından dolayı Avrasya bozkırlarındaki Saka tipi kültürlerin oluşumunda önemli yere sahiptir. Bu bölge batıdan Büyük Kazak Bozkırı, kuzeyden geniş Tayga ormanları, doğudan Baykal gölü, güneyden ise Orta Asya çölleriyle çevrilidir. Bol su kaynaklarının, dağların ve çeşitli otların bulunduğu bozkırların bir arada bulunması eski zamanlardan beri insanların dikk ...

Devamı

M.Ö. IX-VII. Yüzyıllarda Sayan-Altay Göçebeleri

Milattan Önce IX.-VII. yüzyıllarda batıda yani Yakın Doğu’da ve Akdeniz’de, güneydoğuda yani Çin ve Hindistan’da, gelişmiş kölemen devletler ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerde ünlü, anonim siyasetçiler, erdemli insanlar ve dini kişilikler yaşamıştır. Bu dönem dünya tarihinin en parlak dönemidir. İncil peygamberleri, Homer, II. Sargon, II. Nebukandenzer ve Midas gibi isimler bu çağa aittir. Yunanistan’da “İlyada” ...

Devamı

Eski Çin Kültürü ve Türkler

Çin denildiği zaman birçok insan, memleketi düşman taarruzlarından ve dışardan gelen bütün kültür tesirlerinden ayıran Çin seddini hatırlarlar. Çin, bizim için kendi içinde ve kendi kendine tekamül eden kapalı bir kültürün timsalidir. Çin kültürünün bu tasviri artık bugün için doğru değildir. Çin hakkında düşündüklerimiz son on sene zarfında tamamiyle değişmiştir. Bu yazımızın gayesi, Çin hakkındaki yeni il ...

Devamı

Sincan ve Çin’deki Kazakların Fiziksel Antropolojileri İle İlgili Yeni Veriler

Yakınlarda, yaşamının en parlak döneminde vefat eden Macar Türkolog Istvan Mandoky Kongur, Moğolistan ve Batı Çin’e göç eden Kazakların, Kazakistan’da kalanlara nazaran eski geleneklerine çok daha güçlü bir şekilde sahip çıktıklarını düşünmekteydi. Atalarından kalan kalıntıların ya da bugün mensubu oldukları halkla fiziksel ya da kültürel benzerlikleri paylaşan halkların izini sürmek için, uzak diyarlara se ...

Devamı

Erken Türk Kalıntıları İçin Bir Araştırma: Sincan’ın Tiyan Şan Bölgesindeki Yeni Arkeolojik Keşifler

Doğu Kazakistan ve Rus Altayı ile sınır komşusu olan Doğu Türkistan bölgesinden (Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi) gelen arkeolojik kanıtlar, Orta Asya’daki etno, kültürel gelişmelerin tarihini anlamak için çok önemlidir. Her ne kadar son on yıl içersinde Çinli arkeologlar tarafından geniş ölçekli arkeolojik çalışmalar yapılsa da, Çin’in bu bölümünün antik tarihine dair bilgilerimizde hâlâ önemli boşluklar ...

Devamı

Amazonların Türk olduğu nasıl ortaya çıktı?

Amazon kadınları bu zamana kadar pek çok fantastik filmin, kitabın ve tartışmanın konusu oldu. Yarı çıplak, asi, tutkulu ve seksi ifadeleri, daha iyi ok atabilmek için kestikleri tek memeleri ve oklarıyla simgeleşerek bugünlere geldi. Çoğu kişi bu cezbedici kadınların varlığına sonuna kadar inandı ama bir kısım insan da bunun bir efsaneden öte gidemeyeceğini çünkü yaşamış olamayacak kadar muhteşem oldukları ...

Devamı

Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler

Kimmerler ve İskitler Eskiçağ’daki “Türk Kültür Tarihi”nin, daha genel bir deyişle de “Millî Tarihimiz”in ilk temsilcileridir. Çünkü Eskiçağ ve devamındaki çeşitli yazılı kaynaklardan edindiğimiz bilgilerin ışığı altında ve bu bilgileri doğrulayan, zenginleştiren muhteşem arkeolojik bulgular yardımıyla, adları günümüze kadar ulaşmış olan ilk Türkler ve ilk Türk Devletleridir. Onların öyküsü “tarihî gerçekle ...

Devamı

Sakalar

Eski Yunanca (S”kai), Latince (Sacae), eski Farsça (Saka), eski Hintçe (Sakas) ve eski Çince (Se, eski ifade şekli Sak) yazılmış kaynaklarda “Saka” halkının ismine rastlamaktayız. Fakat, ismin kökeni ve anlamı kesin olarak tespit edilememiştir.[1] Sakalar, M.Ö. 6-2. yüzyıllarda geniş dağlık bölgelerde, Tyanşan ve Pamir-Alay civarında, yaşamışlardı. Fakat, M.Ö. 2. yüzyılda burada, yeni halkların akını sonucu ...

Devamı

İskitlerin Kimliği

İskitler Atlı Kavimler Medeniyetinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Onlar Bozkır kavimleri arasında gerek siyasi tarihleri, gerekse kültürleri bakımından önemli bir yer tutmaktadır. İskitler bin yılı aşkın bir zaman tarih sahnesinde kalabilmeyi başaran ender kavimlerden biridir. Onlar Çin seddinden Tuna nehrine kadar çok geniş sahaya yayılmış olup, bırakmış oldukları kültürel miras bakımından “Kurgan ...

Devamı
Üstüne gidin