Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 2)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

IV. VE V. YÜZYILLARDA ÇİN'DEKİ BİRKAÇ HUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ HAKKINDA [caption id="attachment_5893" align="alignnone" width="280"] HUN/TÜRK , KURT/EJDERHA , 4.-5.yyTermina ...

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanla ...

Evrim Mekanizmaları  Seçme ve uyarlama Nedir

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayat ...

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , ya ...

Mutasyon nedir

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150 ...

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu k ...

Yunanistanın Tarihi

Yunanistanın Tarihi

Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; Eski Yunan tarihi, Orta Devir-Bizans tarihi ve Yeni Yunanistan tarihi. M.Ö. (2000-146) tarihleri arasında hayat süren Eski ...

Türkmen Türkçesinde Ay Ekinin Tezlik işlevi

Özet Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında şekil bilgisi açısından az da olsa farklılıklar görülmektedir. Bu farklı yapılardan bazılarının Türkmenistan’da yapılan çalışmalarda da tüm yönleri ile izah edilmediği için,değerlendirilmesi zorlaşmaktadır. -Ay eki de bunlardan biridir. Bu ekin bazı işlevleri tam izah edilmemiştir. Bu yüzden kimi zaman gereksiz kullanım gibi görünmektedir. Bu çalışmada eki ...

Devamı

İranda Türkler

Büyük Arap tarihçisi İbnü'1-Esir şöyle yazar: Selçuklu sultanı Toğrul'a İran'da nefis bir badem tatlısı olan lavzinec ikram ettiklerinde, bunu şapır şapır mideye indirip "İyi bir tutmaç, ama içinde sarımsak yok" dedi. İşte, XI. yüzyılda Türklerin İranlılara nasıl göründüğünü anlatan bir tablo. Nefis yemek pişirme sanatından bile anlamayan barbar bir halk. Gerçekte bu- rada dile getirilmiş olan aşağılama, tı ...

Devamı

Türk halk kültüründe hıdrellez

Prof. Dr. Erman ARTUN Hıdrellez, ortak kültürel değer olması yönüyle önemli bir yere sahip olup Türklük dünyasında ve Anadolu’da ortak inanmalarla, ortak heyecanlarla yüzyıllardır kutlanılmaktadır. Tarihin ilk topluluklarından beri ay, mevsim yıl vb. değişiklikler törenlerle kutlanmaktadır. Avcı kültüründen tarım kültürüne geçildiğinde tarımda bolluk, bereket için çeşitli törenler yapılmaya başlanmıştır. Çe ...

Devamı

Şor Türkçesinin Söz varlığındaki Rusça Ödünçlemeler ve Alıntılar üzerine

Prof.Dr. Şükrü Halûk Akalın Giriş Kuzeydoğu Türk lehçeleri grubunda yer alan Şor Türkçesini konuşan Şorlar, Sibirya'nın güneybatısındaki Kemerovo'da; bu yönetim birimine bağlı Mıski, Taştagol, Novokuznetsk gibi yerleşim merkezlerinde ve Tom, Mras, Kondom ırmak­la­rı kıyılarında yaşamaktadırlar. Eski Sovyetler Birliği'nde 1989 yılın­da yapılmış olan son nüfus sayımına göre Sovyetlerde yaşayan Şorların toplam ...

Devamı

Kül tigin yazıtının çince ve türkçe metinlerinin karşılaştırması

Bir dönemin iki farklı anaatımı Kül tigin yazıtının çince ve türkçe metinlerinin karşılaştırması   Tuba YALINKILIÇ Özet Orhun yazıtlarında, bütün Türkologların üzerinde hassasiyetle durduğu bir Köktürkçe metin, bir de akademisyenlerin yeterince irdelemediği Çince metin bulunmaktadır. Her ne kadar Bilge Tonyukuk yazıtları öz bir Türkçe ile yazılmış, Köktürk Devleti tarafından dikilmiş, yine Köktürk Devl ...

Devamı

Milattan Önce Anadoluda Türk İzleri

Dr. Mustafa Aksoy Ankara Güdül, Salihler Köyü’nde milattan önceki dönemlere ait Türk etnografya eserleri tarih yazıcılarını ve sosyal bilimcileri bekliyor. Makalemize[1] konu olan belgelerin bir kısmını TRT adına Ağustos 2010’da yaptığımız saha araştırması ve belgesel çekimi sırasında, bir kısmını da yaptığımız saha çalışmalarında tespit ettik?[2] Konuya girmeden önce, yazılı belgelerde Ana dolu’da Türk İzl ...

Devamı

Baga khaırkhan daki eski Türk yazıtları

Giriş 2008 yılında Moğolistan’da araştırma ve incelemeler yapan Moğol – Monaco Ortak Arkeolojik Araştırmalar Ekibi, hazırlamış oldukları raporda Arkhangay Aymag’ın Ikhtamir Sum bölgesinde Türkçe, Moğolca veya Tibetçe olabilecek bir oyma yazıt bulduklarını belirttiler ve bu yazıtın fotoğrafını yayımladılar. Bunun üzerine 2010 yılının Ağustos ayında “Yazıt-3” adlı Moğol - Japon Ortak Proje Ekibi araştırmacıla ...

Devamı

Doğu kazakistan tarbagatay yamacındaki şilikti baygetöbe kurganı

Doğu kazakistan tarbagatay yamacındaki şilikti baygetöbe kurganı Giriş Kazakistan’daki kurganlara1 yönelik yapılan çalışmaların en önemlisi 1969 yılında K.Akişev tarafından gerçekleştirilmiştir. 2 Bu güne dek eşi benzerine çok nadir rastlanan Esik kurganından çıkan buluntular sayesinde tüm dünyanın gözü o dönemde Kazakistan’da yer alan kurganlara çevrilmiştir. Bu keşiften sonra arkeologlar ilerleyen yıllard ...

Devamı

Moğol Ordusunun Yenilmez Olmasını Sağlayan Faktörler

Cengiz Han ve İstihbarat - Posta Ağı; Moğol ordusunu önemli Kılan ve uzun geniş bir coğrafyada başarılı olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri hızlı bir ordunun olmasının yanısıra Cengiz Han'ın çok önem verdiği istihbarat ve posta Ağı olmuştur. Cengiz Han her gün Çinlilere çizdirdiği Asya haritasını açar ve üzerine Avrupa'dan Rusya' nın çorak topraklarına, oradan Hindistan' a kadar hakimiyeti altında ...

Devamı

orta asya Türk efsanelerinde sumer efsanelerinden izler

ORTA ASYA TÜRK EFSANELERİNDE SUMER EFSANELERİNDEN İZLER MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ* İlk olarak Promete’nin insanlara yazıyı, matematiği, astronomiyi, tıbbı, hayvanları evcilleştirmeyi, gemi yapmayı, kâhinliği öğrettiği efsanesi nedeniyle, batı dünyasında, bütün kültürlerin Yunanlılardan kaynaklandığı inancı yüzyıllar boyu süregelmiştir. Diğer taraftan, Tevrat da bir kısmı tanrı tarafından yazdırılmış, bir kısmı İsr ...

Devamı
Üstüne gidin