Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 2)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot, Tarihin Babası mı, Yalanların Babası mı?  Amir Arsalan nnasseri@cox.net Büyük Darius Perslerin ve Yunanlıların mücadeleleri konusunda şu anda kabul edilenlerin neredeyse h ...

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı i. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş,1 bu günkü anlamda sigortacılık değ ...

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk 1. Osmanlılardan Önce Haberleşme Târihine Bir Bakış H aberleşme (muhâbere) yani uzaktan iletişim, mesafeye ve coğrafî şartlara göre (meselâ: yüksek y ...

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin Dünyada Demiryolunun Ortaya Çıkışı Demiryolunun bir ulaşım şekli olarak hizmete girmesi ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. Fakat bilinen manada demiryo ...

8000 Yıllık İran Hanedanları ve  Hükümdarları Ahreeman X

8000 Yıllık İran Hanedanları ve Hükümdarları Ahreeman X

Faravahar Farsça Amblem  Faravahar Altın Kavisli Tasarım Çivi yazısı Farsça Başak (Khat-e Mikhi) Yazısı ile Önünüzdeki araştırma, 8000 Yıllık İran hanedanları ve hükümdarları hakkı ...

Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu

 Prof. Dr. Murat Özyüksel Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah'ın doğum günüydü. Yapılması ama ...

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu Anadolu'daki Büyük Yollar ve Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu Anado ...

Ahal teke Türkmen atı

Ahal teke, bir Türkmen atı türüdür. Bilim adamları ahal tekeyi üç bin yıl evvel ilk evcilleştirilmiş  at türü olarak kabul etmektedirler. Ahal teke diğer atlara benzemediği ve tür olarak güzel olduğu için ilk gören kişilerde büyük bir şaşkınlık ve hayranlık uyandırır. Herkes onun gerçek olmayacak kadar güzel olduğunu iddia eder. Ahal teke yarışlarda da kullanılmış ve bir çok başarıya ulaşmıştır. bu nedenle ...

Devamı

Türk Savaş Sanatı ve Turan Taktiği

Mancınığı bulanlar ve savaşta ilk kez kullananlar Türklerdir. Islıklı okun mucidi Mete’dir. Güreşi spora kazandıran Türklerdir. Güreş (Küreş) Türkler için bir prestij, savaşa hazırlık, güç kazanma gibi nedenlerle çok popülerdi. Güreş yıllar sonra Judonun esin kaynağı olmuştur. Türkler savaş sanatına yüzlerce strateji ve taktik kazandırmışlardır.Ulu Başbuğumuz Tanrıkut Mete muhteşem ordusunu 10’luk, 100’kük, ...

Devamı

hulagunun batıya gonderilme meselesi ve bati seferinin anadoluya etkileri

13. yy başlarında meydana gelen Moğol istilası, tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekmiştir. Bu yüzyılın başında tarih sahnesine çıkmış olan Cengiz Han, çok kısa bir süre içerisinde bütün Asya ve Doğu Avrupa’yı içine alan geniş bir imparatorluk kurmuş, istilaya hızla devam eden Cengiz Han’ın varisleri, imparatorluğun sınırlarını daha da genişletmişlerdir. Moğolların bu harekâtı sonunda birçok siyasi teşekkü ...

Devamı

Oğuz Kağan’ın Mührü

Türklerin destani ve efsanevi atası sayılan Oğuz Kağan  biri mitolojik, ikisi tarihi olmak üzere en az üç kişiliği birleştirmiş bir destan kahramanıdır. Oğuz Kağan destanında anlatılan Oğuz Han, öte yandan Büyük Hun Türk İmparatorluğunun da kurucusudur. Türk devletgeleneğinin yapı taşlarını dizen, Türk Hakanının  koyduğu kanunlar, Oğuz (Türk) Töresi olarak ün yapmış ve 16 Büyük Türk İmparatorluğunun güç kay ...

Devamı

Türkistan’da Tarihi Bir Türk Şehri Merv

Türkmenistan’ın toprakları içerisinde bulunan Merv şehri, Türk – İslam tarihinin en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri olarak tanınmaktadır Merv’de. Hoca Yusuf Hemedâni hazretleri gibi büyük evliyalar ve Harezmi gibi pek çok büyük âlimler yetişmiştir. Merv tarihte iki büyük felaketle karşılaşmıştır: 1221 yılındaki Moğol istilası Merv’in hayatını yaklaşık 200 sene geriye itmiştir. Moğollar Merv’d ...

Devamı

Kam (Şaman) Kimdir?

Neredeyse dünyanın her köşesinde, insanın doğa ve ruhlar ile dengesini sağlamak amacıyla doğal olarak oluşmuş bir inanç sistemi vardır; şamanlık.          Bilim çevreleri bütün ulusların bu inanç geçmişini ‘şamanizm’ olarak adlandırsa da her topluluk bu uygulamalı alana kendi dilinde ad koymuştur. Bu anlamda Türk şamanlığına ‘kamlık’ şamanına da ‘kam’ denir.          Kamlığın merkezinde ‘kam’ (şaman) denile ...

Devamı

barbarosun sancağı dolayısı ile: altı köşeli yıldız heksagram, mühr-ü süleyman, davut yıldızı

ed tamgası ön türkçede “var etme, yaratma” anlamına gelir. kün eki ( gün-ay, güneş ve ay ) sembolü iç içe, ters yüz iki üçgendir. altı köşeli yıldız ( heksagram ) olarak da bilinir.bu şekli idil-oral ve alplerde kamunlar vadisinde görürüz. edin-er,  edin-ir, dingir, tengir, tengri, tenri ve sonunda tanrı değişiminden geçmiştir. edin-er,sümercede tanrı demekti. sonraki bin yıllarda dingir de aynı anlamda kul ...

Devamı

Anadolu Saat Kuleleri

Prof. Dr. Hakkı Acun Tespit edilen bir başlangıca göre, zamanı gösteren alet olarak tanımlanan saat; güneş, kum, yağ ve su ile işleyen en ilkel şekliyle, M. Ö. 3000-2000 yıllarında Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Çin'de kullanılmıştır.1 Bunlardan en yaygını güneş saatleridir. Güneş saatlerinin, Akdeniz Havzası, Mısır ve Mezopotamya gibi güneş ışığının bol göründüğü orta kuşakta çıkıp geliştiği düşünülmekte ...

Devamı

Türk Mitolojisi

Türk mitolojisinde başrol oynayan tanrı ve tanrıçaların sıfatları, işlevleri ve isimlerinin etimolojik anlamları, yukarıdaki gezegen ve gezegensel sıralamaya uygunluk göstermektedir. Buna göre; Satürn Kara-Han, Jüpiter Ülgen, Mars Kızagan Tanrı, Venüs Umay (Ayızıt), Merkür Mergen Tanrı’yı karşılamaktadır. AK ANA Sonsuz sulardan çıkıp, Ülgen’e yaratma emrini veren ve tekrar sulara dönen tanrıça ak anadır. Al ...

Devamı

Tepük Oyunu Hakkında Bilgi 

Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Türklerin bu oyunda kullandıkları toplar, oval kalıplara dökülen, “iğ ağırşağı” biçiminde kurşun kitlesinin üzerine, keçi kılı ya da keçe sarılmak suretiyle yapılırdı. Ağırşak, ip eğ ...

Devamı
Üstüne gidin