403 Forbidden


nginx
Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 14)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş. Göçebe bir kültür tarihçisi olarak deneklerim beni çok farklı yönlere götürdü. Beş yıl boyunca her Cuma'yı New Jersey'deki West Orange'da loş ...

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları, kendileri hakkında iletişim kurmak için kişisel süs eşyaları kullandılar. Antropologlar, insanların binlerce yıldır konuşma telaşı olmadan kendileri hakkında i ...

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

IV. VE V. YÜZYILLARDA ÇİN'DEKİ BİRKAÇ HUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ HAKKINDA [caption id="attachment_5893" align="alignnone" width="280"] HUN/TÜRK , KURT/EJDERHA , 4.-5.yyTerminal of a Grivna (Torque) Shaped like the Head of a Wolf-Dragon Late 4th - early 5th century[/caption] Bozkır kültüründe, genellikle üzerine toprak yığılarak yapılan karakteristik mezar yapılarına “kurgan” denir. Mezar yerinin belli ...

Devamı

İSKİTLERDEN TÜRKLERE AT KÜLTÜRÜ VE KIMIZ

Doğa bilimlerinde olayları ve nesneleri görme veya onlara bakma eylemi, bazen araçların ve özel bilgilerin varlığını zorunlu kılar. İnsan-kültür bilimlerinde ise insanlar her baktıklarını bilmiş, dahası anlamış sanırlar. Oysa durum hiç de sanıldığı gibi değildir. Öyle olsa bile, her görülenin bütünüyle anlaşılması mümkün değildir. Sosyo-kültürel bir şeyi anlamak, araç kullanmaktan öte, derin bir sezgi gücün ...

Devamı

Koçkor daki Türgeş yazıtları

ÖZET Türkoloji literatüründe eski Türklerin runik harfli yazıtlarının günümüz Kırgızistan topraklarında sadece Talas vadisinde yoğunlaştığı düşünülürdü, oysa 1998-2002 tarihleri arasında Koçkor bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar sonucu bulunan yeni yazıtlar, İç T‘ien-Şan‘ın da eski Türk runik yazısının kapsama alanına girdiğini gösterdi. Makalede, bahsi geçen tarihlerde ortaya çıkarılan topla ...

Devamı

Yenisey yazıtları arasında bir çin aynası

Tuba YALINKILIÇ Öz Yenisey mezar yazıtları arasında, üzerinde kimi zaman runik harfli Köktürkçe ve Çince yazılı kimi zaman yazısız fakat yine Çin tarzında aynalar karşımıza çıkmaktadır. Üzerinde bulunan metin veya motiflerle, ait olduğu dönemin özelliklerini yansıtan bu aynalar, çoğu zaman da iki ülke arasında kurulan ilişki ve ticari alışverişler adına çalışmalarımıza ışık tutmaktadır. Yenisey yazıtları ar ...

Devamı

Zeki Velidi Togan ın Mustafa Kemal e yazdığı mektup

Cumhurbaşkanlığı Arşivinde 01018843 numara ile kayıtlı bulunan ve Celil Güngör’ün yayıma hazırladığı mektubun imla ve uslübuna hiçbir müdahalede bulunmadan tam metnini ilk defa yayımlıyoruz. Celil Güngör – Dünya Bülteni/DÜBAM Zeki Velidi Togan’ın 1932 yılında toplanan Birinci Türk Tarih Kongresinde egemen tarih görüşüne karşı çıkan tebliği sonrasındaki tartışmalardan ve kendisine uygulanan linç kampanyasınd ...

Devamı

Ukrayna’da Türk Balbalları

https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=D7jp5VFtuC4 Ukrayna’nın Kirovograd kentinde her geçen gün yeni bir Türk yontusu bulunuyor. Kentte yaşayanlarca şimdiye kadar yüze yakın balbal yontu, sunak ve benzeri eserler bulunmuş. Büyük çoğunluğu Rus müzeleri tarafından alınan bu eserlerden daha yüzlercesi olduğu söyleniyor. İlk incelemeleri yapanlar bunların en az 3000 yıllık ve İskit eserleri olab ...

Devamı

Anau Medeniyeti

Anau ve Konur Tepe İtalyan bilim adamı Raphael Pumpelly bugünkü Türkmenistan sınırları içindeki Aşkabat’ın güney-doğusunda yer alan Anau bölgesinde 60 yıllık bir çalışma yapmıştır. Pumpelly’nin Anau’daki çalışması onun bütün hayatını kapsamaktadır. Yaptığı bu çalışmayı ”Explorations in Türkistan” adlı eserinde 1904 yılında yayınlamıştır. ”Türkistan’ın Aşkabat civarındaki Anau bölgesinde ve Anau kazılarında ...

Devamı

Beş bin Yıllık Sumer Türkmen  bağları

Beş bin Yıllık Sumer Türkmen  bağları (Tarih, kültür ve Dil Açısından Bir Çalışma) 1- Güney Türkmenistan(Anau)dan bulunmuş simgeler (takr.4000 y. m. ö.) 2- Elam öncesi harflar  3- Eski Sümer harflari                                 4- Harappa(Hindistan)dan bulunmuş simgeler Saf altin ve yakutdan yapilmiş Öküz başinin heykeli Türkmenistan – Altindepe (M. Ö. 4000 (bazılarına göre 300) yıla aid) Bu heykel insa ...

Devamı

Vatan özlemi konulu Tatar manileri

Qısqa Cırlar (Türkçe karşılığı, maniler), Tatar Halk edebiyatının en yaygın türü sayılmaktadırlar. Tatarların yaşadığı çok geniş coğrafyada İdil ve Kama nehri civarı ve Ural dağından Sibirya’ya kadar her köyde, her şehirde, hayatın bütün gerçeklerini, insanoğlunun bütün duygularını en güzel şekilde anlatan manilere sık rastlanmaktadır. Tatar manilerinde çeşitli konular işlenmiştir: günlük hayat, içtimaî ve ...

Devamı

Urum larda Aile Gelenekleri ve Kurumsal yapısı

ÖZET Urumlar Ukrayna’nın Donetsk Eyaletinde yaşayan Ortodoks Türklerdir. Aile yapısı,gelenekleri ve geleneksel uygulamaları Anadolu ve çevresinde yaşayan diğer Türk halklarıyla benzerlik gösterir. Örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı olan bu toplumda her insan bir diğerinden sorumludur. Kadınlar geleneğin en sıkı koruyucularıdır ve dışa kapalı olarak yaşarlar. Dışardan aileye katılan birisi ailenin kuralları ...

Devamı
Üstüne gidin