403 Forbidden


nginx
Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 13)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş. Göçebe bir kültür tarihçisi olarak deneklerim beni çok farklı yönlere götürdü. Beş yıl boyunca her Cuma'yı New Jersey'deki West Orange'da loş ...

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları, kendileri hakkında iletişim kurmak için kişisel süs eşyaları kullandılar. Antropologlar, insanların binlerce yıldır konuşma telaşı olmadan kendileri hakkında i ...

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Anadolu ve civarında ön Türk Devletleri

  ANTİK KAYNAKLARDA TÜRK ADI Türk adının ilk görüldüğü yerlerden biri Anadolu ve civardır. Bilim insanlarına göre Türk adının ilk geçtiği kaynaklardan biri Museviliğin kutsal kitabı Tevrat’tır. Tevrat’ta Nuh’un oğullarından biri olan Yafes’in oğlu Gumar (Gomer), onun da oğlu Tugarma’dır. Avam Galanti, Tevrat’ta geçen bu Tugarma sözcüğüyle Türklerin kastedildiğini ileri sürmüştür. Tugarma’nın ise, Uygur ...

Devamı

Bir Kültür Kendinden Daha Yüksek Bir Kültürü Yıkamaz

Orta Asya'daki Türk devletlerinin dışında, Çin'de M.Ö. 2205 ile M.S. 1644 yılları arasında kurulan devletlerin tümü Türkler tarafından kurulmuştur. Resmi Çin tarihinde bu devletler, Çin hanedanlıkları olarak geçmektedir. Resmi Çin tarihi, Türk halkının tarihi çalınarak yazılmıştır. Sonradan uydurulan bu hanedan adlarının anlamlarını bugün Çinliler de bilmemektedir. M.Ö. 2205 ile M.S. 1644 yılları arasında k ...

Devamı

Çin Uygarlığını Türkler Kurmuştur

MÖ I. yüzyıl Çin kayıtlarında tarihçi Sima Qian , Xiongnuların (Hunların) Xia boyundan geldiklerini yazar. MÖ 1600 yılında Xia Hanedanı'nın son kıralı kötü bir hayat yaşadığı için tahttan inidirilir. Tahttan indirilen Jie, kuzeye Mingtiao'ya sürülür. Üç yıl sürgün hayatı yaşadıktan sonra Jie ölür, Jie'nin oğlu Chunwei (ya da Xunyu) adet olduğu üzere babasının eşleriyle evlenir ve bütün boyu sürgünden kurtar ...

Devamı

Doğukaradeniz’de Ön-Türkler

Arkeolog Oktay Hacıoğlu’nun Artvin’in Arhavi ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Demirkapı Yaylası’nda bulduğu semboller Türk tarihini değiştirebilir. Bulutlarla arkadaş olan Demirkapı Yaylası’nda araştırmalar yapan Oktay Hacıoğlu bölgedeki 2 sahada yaklaşık 100 kadar petroglif buldu. Daha da ilginci bu petrogliflerde Şaman inancına sahip Ön Türklere ait olabilecek bir çok sembolün bulunmasıydı. Arkeolog Oktay Ha ...

Devamı

İskit ler ve banyo

Kenevir İskit diyarında yetişir - ketene çok benzeyen fakat daha kalın ve daha büyük bir bitki. Bu kenevir çok daha iyi keten. O orada yetiştirilmiş, ancak vahşi kenevir de bulunur. Trakyalılar kenevire çok benzer kıyafetler bile yaparlar, özellikle iyi düzenlenmiş bir insanın keten veya kenevir olup olmadığını bile ayırt edemez. Ve hiç kenevir kumaşı görmemiş olan, keten için alacak. Bu kenevir tohumunu al ...

Devamı

Pulluk Boyunduruk Balta ve Kase

İskitlerin hikayelerine göre, insanları her şeyden genç. Ve bu böyle oldu. Bu hala ıssız ülkenin ilk sakinleri Targitai adında bir adamdı. İskitlerin dediği gibi bu Targit'in ailesi Zeus ve Borisfen Nehri'nin kızıydı. Bu tür Targitai idi [1] ve üç oğlu vardı: Lipoksais, Arpoksais ve en küçük - Kolaksais. Saltanatlarında, altın cisimler gökten İskit diyarına düştü: bir pulluk, bir boyunduruk, bir balta ve bi ...

Devamı

Çivi Yazılı Kaynaklar Işığında Asur ve Muškilerin Anadolu’ya Hükmetme Çabaları

Çivi Yazılı Kaynaklar Işığında Asur ve Muškilerin Anadolu’ya Hükmetme Çabaları öz: MÖ. 1200 yılında meydana gelen Egeli Kavimler Göçü sonucunda Hitit Devleti’nin yıkılmasıyla Anadolu’da Geç Hitit Beylikleri dönemi başlamıştır. Bu beylikler zaman zaman değişen siyasi güçlerine göre Muški, Urartu ve Asur’un hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmışlardır. Asurlular’ın Anadolu’ya hâkim olma sürecinde en büyük ra ...

Devamı

TAŞLARDAKİ TÜRKLER

OKUNEV KÜLTÜRÜ, GÜNEŞ KÜLTÜ , MÖ.2BİN İLK YARI , HAKASYA ULUSAL MÜZE Türk Yıl Başı (Yeni Yılı) Ulu Günü Çerçevesinde Sibirya Türkleri Üzerine Düşünceler İnsanlık tarihinde kesin olarak ne zamandan itibaren kutlanmaya başlandığı bilinmezse de kesin olan odur ki yılların başlangıçlarının bir şekilde kutlanması kökler olarak çok eski devirlere kadar indiğini söylemek olanaklıdır. Bu kutlama gelenekleri coğrafy ...

Devamı

GÖBEKLİTEPE VE HAKASYA

GÖBEKLİTEPE'DEN ÇALINAN VE HAKASYA'DA OLAN YORUMA GEREK YOK, AYAN BEYAN ORTADA. HAKASYA MÖ.3.000 ; GÖBEKLİTEPE MÖ.10.000 Göbeklitepe'nin bulunduğu Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Mezopotamya'nın Kuzey Bölgesi'nde MÖ.3binlerde yaşamış Subar/Suvar ya da Sibir / Sabir Türkleri aynı zamanda Sibirya (Siberia) coğrafyasına adını bırakan Türklerdir. Sibir Ülkesi yani Sibir Türklerinin Ülkesi anlamına gelir. Bu da bi ...

Devamı
Üstüne gidin