403 Forbidden


nginx
Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 12)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş. Göçebe bir kültür tarihçisi olarak deneklerim beni çok farklı yönlere götürdü. Beş yıl boyunca her Cuma'yı New Jersey'deki West Orange'da loş ...

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları, kendileri hakkında iletişim kurmak için kişisel süs eşyaları kullandılar. Antropologlar, insanların binlerce yıldır konuşma telaşı olmadan kendileri hakkında i ...

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Bozkır Modası. Antik Göçebe Eşyaları

Birçoğumuz için, Xiongnu kelimesi, Antik Roma'yı baskın yapan göçebe kabileleri Hunların bir derneğini taşıyor. Aslında, Xiongnu'nun Hunlarla “genetik bir ilişkisi” var. Tek bildiğimiz, dünyanın ilk göçebe imparatorluğunu yaratan, eski antik kroniklerden büyük komşusu Çin Han İmparatorluğu olarak bilinen, bu efsanevi ulus hakkında bildiğimiz. Xiongnu'nun tarihi ve kültürü ile Orta Asya, Çin ve Orta Doğu'nun ...

Devamı

Büyük höyüklerin eteğinde. Son arkeolojik ve jeofizik araştırmaları

Avrasya bozkırındaki onlarca ve belki de yüz binlerce mezar höyüğü geçmişin sessiz tanıklarıdır. Ne kadarının aslında söylemesi imkansız, her yıl daha yeni kurgan anıtları keşfedildi. Bu höyükler Aeneolitik dönemden ve Tunç Çağı'ndan (İ.-III. Binyıl) erken Orta Çağlara kadar inşa edilmiştir. Bununla birlikte, bozkırda kalan höyüklerin çoğunluğu, Demir Çağı başlarında, M.Ö. 1. bin yılda antik göçebeler taraf ...

Devamı

Güney Sibirya Bozkır Piramitleri

Joan Tobe'un mezarına geri döndüğünde, doğu zincirindeki en büyük ikinci höyüğün, kesik bir piramit şeklinde, eğimli olarak kardinal noktalara yönlendirilmiş olmasına dikkat etmek gerekir. Aynı nekropolün diğer kurgan zincirlerinde aynı "bozkır piramitleri" bulundu. Toplamda, Güney-Doğu Semirekya topraklarında, piramidal bir set ile 16 dörtgen sıra ve on farklı mezarlık üzerinde biraz düzleştirilmiş tepe te ...

Devamı

Kuzey Kafkasya İskitleri

Kuzey Kafkasya İskitleri Araştırma ekibimiz 2012'den bu yana, Kuzey Kafkasya'da (Stavropol Bölgesi) Rus-Alman arkeolojik keşif gezisinde, Rus tarafındaki yönetmen A. B. Belinsky ve G. Partzinger ve A. Gass'ın öncülüğünde Heritage State Unitary Enterprise ile çalıştı Alman Planlanan pek çok eser arasında, yeni bir yol bulmak ve yeni anıtlar görmek için her fırsatı kullandık. Bunlardan biri, Stavropol Bölgesi ...

Devamı

Yörük Çadırları

Bozkır göçebeleri  tarih boyunca kullanılan çok çeşitli çadırlara sahipti. Çadırlar, aşiret ilişkisi, sınıf durumu, ekonominin türü (avlanma ve sürü gütme), dışsal kültürel etkiler ve mevcut malzemeler nedeniyle değişmektedir. Bozkır halkının kullandığı en eski tarz çadırlardan biri “Altay yurt” adı verilen yuvarlak bir çadırdı. Altay yurts bölgeye ve zamana göre değişmiştir. Altay yurt “dikme” tasarıma sah ...

Devamı

Kam ve Şaman Nedir

KAM/ŞAMAN Şamanlık din değildir, şamanlık hayat deneyimidir. Genel olarak kullanılan şamanizm tabiri aslen yanlış bir tanımdır çünkü burada şamana veya herhangi bir başka güce tapınma gibi bir durum yoktur. Dünyanın çeşitli yerlerinde şamanlık uygulamaları görülebilir. Farklı bölgelerdeki şamanlık uygulamalarının ortak noktaları ise şamanların bazı halusinatif bitkileri ve ritm duygusunu da kullanarak bir t ...

Devamı

Şaman Kim Kam Kim

Hunlar, Roma çağdaşları tarafından hiçbir zaman Hristiyanlığa dönüştürülmedi. Nitekim Hunlar, tarihî kroniklerde belirtildiği süre boyunca Pagan olarak kaldılar. Arkeolojik ve edebi kanıtlar sayesinde, Hunların bir Şamanizm şekli uyguladığına inanılır (ayrıca Tengerizm de denir ). Şamanizm, her şeyin ruhlara sahip olduğu gerçekçi bir inanç sistemidir. Bu, hayvanlardan ve bitkilerden kayalara ve nehirlere ka ...

Devamı

Demirci ve şaman

Demirci sembolik bir figürdür ve metal işleme ile aşina olan tüm geleneksel kültürlere saygı gösterir. Bugün bile, Doğu Sibirya Buryatları, demirci ustasının ilahi kökenine, bir kişinin onu yukarıdan bir hediye olarak aldığına ve onunla birlikte bu pantheondaki bu demirci ustalıkla ilişkili ilahiyatın himayesine ve korunmasına inanır. Sanatı miras kalan bir şaman gibi, demirci ailesinden sadece bir demirci ...

Devamı

Uruk Şehri ve asgari ücretin tarihi

Sümer medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri olan Uruk, Tevrat’ta Erech, günümüzde Warka olarak bilinmektedir. Sümer Krallarından Enmerkar tarafından kurulmuş ve en gelişmiş dönemi Gılgamış döneminde olmuştur. Şehirde tapınaklar yükselmiş, surlar inşa edilmiş ve ticaret artmıştır. Özelikle çanak çömlek üretiminde seri üretime geçilmiştir. Alman arkeologların yaptıkları kazılar, kentin büyük bölümünün an ...

Devamı

Rusya nın Tuva kırlarındaki kadın şamanlar

Rusya’nın Tuva kırlarındaki kadın şamanları ziyaret etmek bölge halkı için günlük bir aktivite sayılıyor. Güney Sibirya’nın Moğolistan sınırında Rusya Federasyonu içinde yer alan Tuva Cumhuriyeti’nin hem kadınları hem de erkekleri, eski zamanlardan kalan şaman geleneklerini devam ettiriyor. Sayan Dağlarının arkasına gizlenmiş olan Tuva pek çok ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor. Birçok insan bölgenin eşsiz ...

Devamı
Üstüne gidin