403 Forbidden


nginx
Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 11)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş. Göçebe bir kültür tarihçisi olarak deneklerim beni çok farklı yönlere götürdü. Beş yıl boyunca her Cuma'yı New Jersey'deki West Orange'da loş ...

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları, kendileri hakkında iletişim kurmak için kişisel süs eşyaları kullandılar. Antropologlar, insanların binlerce yıldır konuşma telaşı olmadan kendileri hakkında i ...

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Dukhalar Kimdir?

Dukhalar Kimdir? Dukhalar Tuva’dan gelen Uzak Moğolistan’ın kuzeybatı sınırında SayanDağları’nda Hovsgol ilinde yerleşik rengeyiği yetiştirici kabilesi. Mevsimlik göçerlik yaşıyor, kışın da yayladan kışlağa iniyorlar. Moğol komşuları onlara Sataanlar  (Rengeyiği Yetiştiricileri) derlermiş. Erken tarih kayıtlarında Taygun İrged (Tayga Yurttaşları) ve Oyin İrged (Orman Yurtttaşları) olarak geçiyorlar. Tayga A ...

Devamı

Şaman teflerinin yankısı

Şaman teflerinin yankısı Şamanizm, insanlığın en eski dini sistemlerinden biridir. Ruhların varlığına olan inancına ve bir kişinin onlarla iletişim kurabilmesine dayanır. İnsan dünyası ile ruhun görünmez, aşkın dünyası arasındaki arabulucu şamanizmin merkezi figürüdür. Herkes bir tek olamaz - yalnızca özel bir “şamanik hastalık” yaşamış olan, başlangıç ​​ayinini şamanlara geçiren biri olabilir. Ruhlardan se ...

Devamı

Peçenekler

Peçenekler sekiz uruğdan meydana gelir: 1. Yardıertim 2. Kuvaçıçurr (Küverci-Ç'ur) 3. Kapuksınyula 4. Surukulbay (Külbey) 5. Borotalmat 6. Yazıkopen 7. Bulaçopan 8. Karabey (47) Bizans imparatoru Konstantin Porphyrogennetos'un eserinde verdiği bilgiye göre, Peçenekler önce Yayık ve İdil boylarında yaşıyorlardı. Komşuları Hazarlar ve Uzlar'dı. Hazarlar, ticarete yatkın bir topluluktu; Peçenekler'in ticaret y ...

Devamı

Kazakistan SERDENGEÇTİLER

Kazakistan SERDENGEÇTİLER Esasen Osmanlı ordusunda düşman hattı ve ardına korku salma amaçlı görev yapmış bir birliktir. Günümüzdeki Bordo Bereliler'in Osmanlı ordusundaki benzerleri diyebiliriz. Serdengeçtilerin bir diğer adı da Dalkılıçtır. Bunlar Osmanlı ordusu içerisinde bulunan, muhasara altındaki kalelere ve ya savaş alanında düşman ordusunun içine dalmakla görevli gönüllülerdi. Serdengeçti (Dalkılıç) ...

Devamı

Eski Türkçesi yazı

Eski Türkçesi yazı O. Zhanaydarov Kitabından Bazı Makaleler "Terörizm: Eski Türklerin Efsaneleri ve Efsaneleri". Eski Türk yazılarının tanımlanması sorunu, bu konudaki kaynakların çok az olmasından değil, aynı zamanda önyargı ve bilimsel dürüstlükten kaynaklandığından dolayı, sadece kaynakların çok az olması nedeniyle daha da güçlenen en karmaşık ve zor sorunlardan biridir. Bunların çoğu, göçebeler arasında ...

Devamı

Uygurlar ve Hunlar

Uygurlar, cok eski zamanlardan beri Tanrı Dağları ile Karakum Dağları arasında kalan Tarım havzasında ve yine Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasındaki Cungar havzası, İli Vadisi, Irtış nehri ile Baykal Gölü arasındaki topraklarda: Güney Sibirya'da şimdiki Moğolistan sınırları içindeki Selenge, Orhon, Tola ve Korulun (Kerulun) nehirleri civarında, Gansu'da (Kansu) ve bugünkü Shan-si ve Shen-si eyaletlerini ...

Devamı

Latmos Kaya Resimleri ve Er Damgası

Latmos Kaya Resimleri ve Er Damgası Beşparmak Dağları - Latmos İnsan Kaya Resimleri MÖ 6000-5000 Eski Türk alfabesinde 'er, kişi' ya da 'asker'i gösteren "ER" tamgası Beşparmak kaya resimleri benzerlerinin Altay, Mersin ve Gobustan'da da bulunmasıyla beraber Göbeklitepe'deki "T" biçimli insan figürleri de unutulmamalıdır. Araştırılması ve bilim dünyasına sunulması Türk Tarihi açısından önemlidir. Çünkü, som ...

Devamı

Türk Genleri ve Türk Haplogrupları Nelerdir

Türk Genleri ve Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b) R1a veya J2 Türk haplogrubu demek yanlışsa, N haplogrubu Türk haplogrubu demek de yanlıştır. Nitekim bu haplogrupların her biri 30.000 ila 15.000 sene önce ortaya çıkmıştır. Yani henüz ırklar/milletler veya etnisitelerin henüz oluşmadığı ve avcı-toplayıcı yaşamın devam ettiği zamanlarda. Dünyadaki milletlerin bir çoğunun MÖ 30 ...

Devamı

Yakutlar ve yoğurt

Yiyecek bakımının yerini sağlık hizmeti almış medeni bir toplumun sembolik yemeği yoğurttu. Yiyecek bakımının yerini sağlık hizmeti almış medeni bir toplumun sembolik yemeği yoğurttu. Lezzetli, hafif ve mükemmel dengeli bir süt ürünü. Ve reklam ve mağaza sayaçları, yeni gıda teknolojisi yenilikleriyle doludur - “neo” - mucize bakteri, hububat, “biyofiber” ilavesiyle üretilen ürünler ... Ama herkesin bildiği ...

Devamı

Avşarlar-Avşar Boyu

Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşîdüddin (XIV. yüzyıl başı) ile ona dayanan Yazıcıoğlu (XV. yüzyıl) ve Ebülgazi (XVII. yüzyıl) listelerinde de Avşar şeklinde geçer. [caption id="attachment_6448" align="alignleft" width="1024"] Kaşgarlı’ya (XI. yüzyıl), b) Reşîdüddin’e (XIV. yüzyıl), c) Yazıcıoğlu’na göre (XV. yüzyıl) Avşar boyu ...

Devamı
Üstüne gidin