Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Kam (folklor)

Kam (folklor)

Kam (folklor) Kam, Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe büyücü din adamı, Şaman. "Gam" veya "Ham" olarak da söylenir. Topluluklarda doğaüstü güçlerle iletişime geçtiğine inanılan d ...

Orta Çin En Eski Tekerlek Izlerini Keşfedildi

Orta Çin En Eski Tekerlek Izlerini Keşfedildi

Orta Çin, En Eski Tekerlek Izlerini Keşfedildi Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletindeki antik bir şehirde bir alanda en az 4.200 yıl öncesine ait çeşitli tekerlek izleri bulundu. ...

Shaanxi’de Keşfedilen Antik Mezar Grubu

Shaanxi’de Keşfedilen Antik Mezar Grubu

Shaanxi'de Keşfedilen Antik Mezar Grubu Kuzeybatı Çin Shaanxi Eyaletindeki arkeologlar Salı günü eski bir mezar grubu ve çok sayıda kültürel kalıntı bulunduğunu açıkladılar. [capti ...

Çin de Keşfedilen Yeni Dinozor

Çin de Keşfedilen Yeni Dinozor

Çin de Keşfedilen Yeni Dinozor, Dinozorların Kuşlardan Farklı Büyüdüğünü Gösteriyor. Çin'de yeni bir tüylü dinozor türü keşfedildi ve Amerikalı ve Çinli yazarlar tarafından tarif e ...

Nötron Kaynağı Dino Yumurtalarına Bir Bakış

Nötron Kaynağı Dino Yumurtalarına Bir Bakış

Nötron Kaynağı Dino Yumurtalarına Bir Bakış Oviraptorid grubundaki dinozorların civcivleri aynı zamanda yumurtalarından mı çıktı? Bu soru, gelişim aşaması hakkında bilgi sağlayan e ...

Klasik Dönemde Osmanlı Kadınının Giyim Tarzı

Klasik Dönemde Osmanlı Kadınının Giyim Tarzı

Klasik Dönemde Osmanlı Kadınının Giyim Tarzı Yrd. Doç. Dr. Sevgi Gürtuna Yüzyıllarca geleneksel ev giysisi olarak iki bölümde incelenebilecek kadın giyim tarzı, yüzyıllara göre gen ...

İngiliz Yaşamında Türk İmgesi ve Etkileri

İngiliz Yaşamında Türk İmgesi ve Etkileri

İngiliz Yaşamında Türk İmgesi ve Etkileri Doç. Dr. Netice Yıldız İngiliz-Osmanlı Diplomatik İlişkilerinin Başlaması İngilizlerin Türklerle olan ilişkileri ticari amaçlarla diplomat ...

Kam (folklor)

Kam (folklor) Kam, Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe büyücü din adamı, Şaman. "Gam" veya "Ham" olarak da söylenir. Topluluklarda doğaüstü güçlerle iletişime geçtiğine inanılan din adamı. Etimoloji (Kam/Gam) kökünden türemiştir. Göz alıcılığı, anlamını içerir. "Kamaşmak" kelimesiyle bağı vardır. Kamamak fiili, bir şeyi kapatmak, kilitlemek demektir ki ruhların ele geçirilmesiyle alakalı olabilir. Kamanmak ...

Devamı

Karasuk Kültürü

Karasuk Kültürü [caption id="attachment_8110" align="alignnone" width="600"] Karasuk Kültürüne ait bir kazı alanı[/caption] M.Ö. 1500 ile M.Ö. 800 yılları arasında Aral Gölü, Tanrı Dağları, Yenisey ırmağı ve Altay Dağları arasındaki bölgede yaşamış Tunç Çağı'na ait kültür ve toplumları tanımlar.[1] Karasuk Kültürü'nün dağılımı Andronovo Kültürü'nün doğu kısımlarını kapsamış ve zamanla bu bölgede Andronovo K ...

Devamı

Afganistan Türkmenleri

Afganistan Türkmenleri Afganistan'da etnik dağılım Toplam nüfus 200.000 + Önemli nüfusa sahip bölgeler Diller Türkmence Din Sünni İslam İlgili etnik gruplar Türkmenler, Afganistan Özbekleri Afganistan Türkmenleri (Türkmence: اوغانستان تركمنلرى, Owganystan Türkmenleri, Овганыстан Түркменлери), Afganistan'da Afgan Türkistanı ya da Güney Türkistan denen kısmında, çoğu Türkmenistansınırına yakın, bir kısmı da İ ...

Devamı

On-ok uruğu

On-ok uruğu (Çince: 弩失畢Nu-şibi), Batı Göktürk Kağanlığı'nın batısında yaşayan Türk boylarına verilen addır.[1] Anlamı "on şadlık"tır. Batı Göktürklerin İli Nehri Antlaşması ile ikiye bölünmesinden sonra On-ok, İli Nehri'nin batısının yönetimini ele geçirmiştir. On-ok, Çin kaynaklarında Nu-Şibi (On Şadapıt'ın Çince söylenişi) olarak geçer. Bu kavram Çin kaynaklarında 651'de kullanılmaya başlanmış, 766'dan so ...

Devamı

Tuğluk uruğu

Ülke Göktürk Kağanlığı, eski Bulgar devletleri, Hindistan* Unvanlar Çor Milliyet Türk Hindistan'daki Tuğluk soyunun Bulgar Tuğlukları ile ilişkisi ispatlanmamıştır. Tuğluk uruğu[1][2] (Köktürkçe: Üç Tuġluġ[3], Eski Uygurca: Tuġluġ[1], Üç Tuġluġ, Bars-İlliler[4]; Çince: 咄陆Dulo, Duō lù), Batı Göktürk Kağanlığı'nda Çorlar tarafından yönetilen 5 Türk boyunu yöneten uruğa verilen addır.[2]Erkinlerce yönetilen On ...

Devamı

Hamitoğulları Beyliği

Hamidoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Eğirdir ve Ispartabölgesinde kurulan 2. Dönem Anadolu Beylikleri'ndendir. Beyliğin kurucusu Feleküddin Dündar Bey, babası İlyas ile dedesi Hamid zamanında da bu bölgede bulunmuşlardı. Bu nedenle bu bölgenin yabancısı değildi. Hamidoğulları'nın bir diğer önemli özelliği ise topraklarının bir kısmını para karşılığı Osmanlı Devleti'ne satm ...

Devamı

İnançoğulları Beyliği

Lâdik veya Denizli Beyliği olarak da anılan İnançoğulları Beyliği’nin bilinen ilk şahsiyeti, XII. yüzyıl sonları ile XIII. yüzyıl başlarında Güneybatı Anadolu ucu meliki I. Gıyâseddin Keyhusrev tarafından fethedilen ve Esedüddin Ayaz ve Mübârizüddin Ertokuş adlı kumandanlar idaresinde bulunan Denizli-Antalya yöresindeki Türkmen gruplarının başı Mehmed Bey’dir. İnançoğulları adıyla anılacak beyliğin temeller ...

Devamı

Kadı Burhâneddin Devleti

Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti, Eretna Devleti'nin topraklarında, Oğuzların Salur boyundan olan Vezir Kadı Burhaneddin Ahmed'in kendi adıyla 1381 yılında kurduğu devlettir. Devletin merkezi Sivas'tır.[1] Kadı Burhaneddin kısa zamanda Orta Anadolu'ya hakim olmuş, ancak izlediği yayılma politikası yüzünden Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlılarla ilişkileri bozulmuştur. Akkoyunlular'la yaptığı mücadele sırasınd ...

Devamı

Karamanoğulları Beyliği

1450 yılında Karamanoğulları Beyliği Başkent Ermenek Larende Konya Mut Ereğli [1] Yaygın diller Farsça (resmî dil)[2] Türkçe (halk dili) Hükûmet Mutlak Monarşi Bey • 1250-1256 Nûre Sûfî Bey • 1256-1261 Kerimüddin Karaman Bey • 1261-1283 Karamanoğlu Mehmet Bey • 1283-1300 Güneri Bey • 1300-1308 Bedreddin Mahmud Bey • 1308-1312 Yahşı Han Bey Tarihçe • Kuruluşu 1250 • Dağılışı 1487 Karamanoğulları Beyliği, Ana ...

Devamı

Menteşe Menteşeoğulları Beyliği

Menteşeoğulları Beyliği (kısaca Menteş Beyliğiolarak da anılır) Anadolu Selçuklu Devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleridöneminde Güneybatı Anadolu’da kurulmuş bir Türk beyliğidir.[1] Sınırları aşağı yukarı bugünkü Muğla iline denk gelen bu beyliğin hakimiyeti, 13. yüzyılın ortalarından 15. yüzyılın başlarına kadar devam etti. Diğer Anadolu Beylikleri gibi Osmanlı İmparatorluğu hakim ...

Devamı
Üstüne gidin