Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 8)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Ohm Yasası

Ohm Yasası

İletkenlerin elektriksel direnci, uygulanan voltaja bağlı değildir. Elektriksel direnç nedir? Bunu açıklamanın en kolay yolu bir nargile ile benzerlik yapmaktır. Suyun bir iletkend ...

Moore Yasası

Moore Yasası

Bilgisayarların temel özellikleri her iki yılda bir iki kez geliştirilmektedir. 1960'larda, bilgi devriminin en başında, daha sonra Intel'in kurucularından biri olan Gordon Moore, ...

Osmanlı-Alman İlişkileri (1870-1914)

Osmanlı-Alman İlişkileri (1870-1914)

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tepekaya Almanya-Osmanlı ilişkileri, köklü bir geçmişe ve temele dayanmaktadır. 1871'de Alman milli birliğinin kurulmasına kadar Prusya ile sürdürülen ilişki ...

Oğuzlar

Oğuzlar

Oğuzlar/ Prof. Dr. Faruk Sümer A. Oğuzlara Dair En Eski Bilgiler 1. Oğuz Adının Menşei Oğuz adının menşei hakkında birçok fikirler ileri sürülmüştür. Ünlü Macar bilginlerinden J. N ...

İlk Organize “Top Oyunu” nu Maya lar icat etti

İlk Organize “Top Oyunu” nu Maya lar icat etti

İlk Organize “Top Oyunu” nu icat ettiler Spor denince akla gelen ilk şeylerden bazıları futbol ve basketbol, ​​ponpon kızlar ve pahalı yarıyıl şovları gibi top oyunları. Binlerce y ...

Kaliforniya 16.000 Amerikan Yerlisini Katletdi.

Kaliforniya 16.000 Amerikan Yerlisini Katletdi.

Kaliforniya 16.000 Amerikan Yerlisini Katletdi. Sonunda Soykırım İçin Özür dile getirilen Devlet Yürütme emri, “California'nın karanlık tarihinin” bir parçası olarak, yerel halklar ...

ABD, Büyük Buhran sırasında Milyonlarca Kendi Vatandaşını Meksika’ya Sürdü

ABD, Büyük Buhran sırasında Milyonlarca Kendi Vatandaşını Meksika’ya Sürdü

ABD, Büyük Buhran sırasında Milyonlarca Kendi Vatandaşını Meksika'ya Sürdü BECKY KÜÇÜK Birçoğu Amerikan doğumlu 1.8 milyona kadar Meksika kökenli insan, gayrı resmi baskınlarda top ...

Eytam İdaresi ve Sandıklar 1851-1926

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çanlı Yetim konusu gerek İslam öncesinde ve gerekse İslam dönemi Türklerde, üzerinde önemle durulan bir konudur. Türklerin bu konuda diğer milletlerden çok önce örgütlenmiş olduğuna dair belgeler mevcuttur. Bu belgelerden ilki, Göktürk Yazıtlarıdır.1 Bu yazıtlarda Türk ailesinin bir bütün olarak, varlıkta ve yoksullukta kendi kaderlerini paylaşmak zorunda olduğu ifade edilmektedir. Aile ...

Devamı

XVIII. Yüzyılda Köylüler: Sinop Örneği

Doç. Dr. İbrahim Güler Osmanlı Devleti'nde toplum üyelerinin, mükellefiyet ve din esaslı ayırımlara tâbi tutulduğu görülmektedir. Bu ayırımlar üzerinde ayrıntılı olarak tartışmayı burada düşünmüyorum. Ancak mükellefiyet cinsinden yapılan bir ayırım, bizim köylülere bakışımızda temel teşkil etmektedir. Mükellefiyet esaslı klasik tasnife göre, Osmanlı Devleti'nde toplum üyeleri, askerî ve reâyâ olmak üzere ik ...

Devamı

Cizye’den Vatandaşlığa: Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni

Doç. Dr. Ufuk Gülsoy İslam hukukuna göre gayrimüslimler, egemenliklerini kabul ettikleri İslam devletiyle yaptıkları anlaşma sonucu zimmi tebaa statüsüne kavuşurlar ve bu sayede, siyasi haklar ve inançla ilgili bazı farklı uygulamalar dışında, bütün medeni ve kamu haklarında Müslümanlara eşit olurlardı. Bu eşitliğin doğal bir neticesi olarak aynı zamanda Müslümanlar gibi hususi haklardan da faydalanırlardı. ...

Devamı

Yenileşme Döneminde Mevlevîler ve Siyâset (XIX. Yüzyıl)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük 1. III. Selim Dönemi (1281/1789-1222/1807) ve Mevlevîler nyedinci yüzyılın ikinci yarısı, Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle siyasi ve askeri alanda yenileşme çabalarının hız kazandığı, eğitim ve kültür açısından batıya yönelme gereğinin anlaşıldığı bir dönemdir. Bu dönemdeki devlet ve toplum yapısını yeniden düzenleme çalışmaları, amaçlanan sonuçlara tümüyle ulaşmasa da, daha son ...

Devamı

Osmanlı Devleti nde Marjinal Bir Hareket Bahaîlik

Süleyman Özkaya I. Bahaîliğin Ortaya Çıkışı İran'da 19. yüzyılda yaşanan iç ve dış siyasî çalkantılarla düşünce alanındaki kargaşa, Şiî halkı, her zamandakinden daha çok ve gittikçe artan bir düzeyde bir "kurtarıcı" beklemeye itmişti. Bunun tabiî bir sonucu olarak Şiîlikteki Gâib Onikinci İmam'ın geri dönmesi ve mehdîlik kavramları, gündemin ilk sırada yer alan tartışma konuları olmuşlardı. [caption id="att ...

Devamı

Yenileşme Çağında Boşnaklar

 Dr. Zafer Gölen Bosna Hersek fethedildiği andan itibaren devlet tarafından özel önem verilen bölgelerin başında yer almıştır. Hükümet yetkililerinin bu tutumunda bölgedeki kitlesel Islâmlaşmanın etkisi kadar, Boşnakların devlete sadakâtle hizmet etmiş olmaları da tesirli olmuştur. Ancak 1683'teki Viyana Bozgunu sonrasında bölgedeki dengelerin değişmesi Bosna'daki iç dengelerin de hareketlenmesine yol açmış ...

Devamı

Milli Kıyafet: Müslüman Osmanlı Kadını ve Kıyafetinin Milliyeti

Doç. Dr. Nicole van Os 1908'deki Jön Türk Devrimi'nden sadece birkaç hafta sonra, ünlü bir kadın yazar olan Fatma Fahrünnisa'nın, yeni kurulan günlük gazetelerden biri olan Millet'te bir makalesi yayınlandı. O, bu makalesinde, Avrupa modasının takip edilmesini şiddetle reddederek, bir ulusal kıyafetin geliştirilmesini savunmaktaydı.1 Fahrünnisa'nın dillendirdiği tartışmaların her biri farklı özellikler taşı ...

Devamı

Hattat Şeyh Hamdullah ve Sultan II. Mahmud’un Ok Menzilleri

 M. Atıf Kahraman Hamdullah bin Şeyh (Şeyhoğlu Hamdullah) Amasyalıdır. Güzel yazı (hat) yazmayı, ok atmayı, yüzmeyi, ok ve yay yapmayı Amasya'daki öğretmenlerden öğrenmiştir. O yıllarda (1453-11 Mayıs 1481) Amasya'da sancak beyliği yapmış olan Şehzâde Bayezid'in beğenisini kazanmıştır. Sultan Bayezid, 1481 yılında padişah olduktan bir süre sonra Şeyh Hamdullah İstanbul'da ölmüş ve Karacaahmed Mezarlığı'na g ...

Devamı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Sosyal Yaşam

llbeyi Özer Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken aşağı yukarı II. Meşrutiyet'ten 1930'lu yıllara kadar olan dönem, Türk toplumu için büyük değişimlerin yaşandığı çok önemli yıllar sayılır, muhteşem bir imparatorluktan laik cumhuriyete dönüşüm, her kesimde ve günlük yaşamda köklü değişiklikleri beraberinde getirdi. Devrimsel denebilecek bu değişimler esnasında, geçmişten çok şeylerde süregelmişti. Eski ile yeni ...

Devamı

Mütareke Dönemi İstanbulu nda Sosyal Yaşam ve Sorunlar

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Temel Uygarlıkları, insanları, tarihi yok eden savaşlar, geride sağ kalabilenleri de sağlıksız, yiyeceksiz, evsiz, işsiz ve perişan bir halde bırakmıştır. Ülkedeki bunca insan kaybına paralel olarak ekonomide de büyük bir daralma ve gerileme görülmüş, tarımsal üretim savaş öncesine oranla yarıya, dış ticaret hacmi de onda bire inmiştir. Buğday üretimi %47, tütün %51, kuru üzüm %54, fınd ...

Devamı
Üstüne gidin