Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 8)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor. Çin'in Yangquan kentinde yapılan arkeolojik araştır ...

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır’dan geliyor

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır’dan geliyor

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır dan geliyor. Büyüleyici Eski Mısır icatları konusundaki yazımızda, bazılarının göz makyajından, peruklardan nefes darpha ...

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları ‘camsı bir yıldız’ gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları ‘camsı bir yıldız’ gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları 'camsı bir yıldız' gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar. Büyük Giza Piramidi hala Giza Nekropolü'ndeki heybetli yapıların ...

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus.

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus.

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus. Yrd. Doç. Dr. YAHYA BAŞKAN, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. [caption id="atta ...

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları.     Dakhla Vahası (kelimenin tam anlamıyla 'iç vaha') Mısır'ın geniş Batı Çölü'nün merkezi bölgesinde ...

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu.

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu.

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu. 2016'dan bu yana , Tübingen Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı Mısır'ın Saqqara kentinde büyük bir mezar kompleksini (nekr ...

HUN DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 1500 YILLIK SAZ

HUN DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 1500 YILLIK SAZ

Hun Döneminden Günümüze Ulaşan 1500 Yıllık Saz. Prof. Dr. Mirzatay Joldasbekov “Türk halklarının en önemli çalgısı Türk sazının 1500 yıllık en eskisi Moğolistan’da bir mağarada bul ...

Osmanlı İmparatorluğu’nda Geleneksel Reformdan Modern Reforma Geçiş

Osmanlı İmparatorluğu'nda Geleneksel Reformdan Modern Reforma Geçiş: Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud Dönemleri / Prof. Dr. Stanford J. Shaw Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı döneminden (1520-1566) bu yana pek çok Osmanlı yöneticisi, Tuna nehrinin güneyinde yer alan Avrupa topraklarının tamamı ile birlikte Orta Doğu'nun çoğunu ve Afrika'nın kuzey kıyılarının büyük bir kısmını yöneten devletlerini ku ...

Devamı

3. Selim ve 2. Mahmud Dönemleri Osmanlı Dış Politikası

3. Selim ve 2. Mahmud Dönemleri Osmanlı Dış Politikası / Doç. Dr. M. Alaaddin Yalçınkaya I. III. Selim ve Nizam-ı Cedid Dönemindeki Dış Politika (1789-1807) A. Osmanlı Rus-Avusturya Savaşı Kaderinin Değişmemesi: Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları 1699 Karlofça Antlaşması Osmanlı tarihinin en belirgin dönemini başlatan önemli bir hadisedir. Bunun ilk nedeni, bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemeye başl ...

Devamı

3. Selim’in Dış Politika Anlayışı ve Diplomasi Reformu

III. Selim'in Dış Politika Anlayışı ve Diplomasi Reformu Çerçevesinde Batılılaşma Siyaseti / Prof. Dr. Gül Akyılmaz A. Giriş Osmanlı hanedanının yirmi sekizinci hükümdarı ve III. Mustafa'nın oğlu olan III. Selim, ilgi çekici bir tesadüf eseri olarak Fransız İhtilali'nin gerçekleştiği 1789 yılında tahta çıkmış ve 1807 yılına kadar yaklaşık on sekiz yıl Osmanlı Ülkesi'ni yönetmiştir. İç ve dış sorunların alab ...

Devamı

Sultan 3. Selim Devri Islahat Hareketleri

Sultan III. Selim Devri Islahat Hareketleri (Nizâm-I Cedîd) / Doç. Dr. Besim Özcan Islahat Hareketinin Ön Hazırlıkları ve Nizâm-ı Cedîd Padişah I. Abdülhamid'in, Özi Kalesi'nin Rusların eline geçmesi üzerine pek müteessir olarak 6/7 Nisan 1789 gecesi vefat etmesini müteakip 7 Nisan günü Şehzade Selim Osmanlı tahtına çıktı. Bu taht değişikliği memlekette büyük bir sevinç meydana getirdi. Çünkü halk, memleket ...

Devamı

3. Selim’in Şâir Kişiliğinin Yaşadığı Hayata, Devlet İşlerine ve Osmanlı’nın Batılılaşma Politikasına Etkileri

3. Selim'in Şâir Kişiliğinin Yaşadığı Hayata, Devlet İşlerine ve Osmanlı'nın Batılılaşma Politikasına Etkileri / Yrd. Doç. Dr. Kâşif Yılmaz 1789 Fransız İnkılâbı zamanında, Osmanlı pâdişahı olan III. Selîm'in saltanat devri Türk kültür ve medeniyet tarihinde bir dönüm noktası sayılır. Selîm'in hayatı, Doğu İslâm dünyası ile Batı Hıristiyan Avrupa dünyasının, birbirlerine yaklaştığı tarihin çeşitli kültür mü ...

Devamı

Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması ve Yerine Asâkir-I Mansûre-I Muhammediye’nin Kurulması

Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılması ve Yerine Asâkir-I Mansûre-I Muhammediye'nin Kurulması / Ahmet Yaramış Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinde büyük rol oynamış olan Yeniçeri Ocağı, I. Murad zamanında daimi ücretli askerlerden kurulmuştu. Ocak, iki yüzyılı aşkın bir süre sorunsuz bir şekilde idare olunmuştur. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ocakta, teşkilat nizamının ihlal edilerek, dışarıdan esnaf ...

Devamı

1828-1829 Türk-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması

1828-1829 Türk-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması / Dr. Alexander Bitis 1828-1829 Türk-Rus Savaşı'nın başlangıcı, Osmanlılar tarafından sürgün edildikten sonra Rus ordusunda görev yapan Yunanlı General Alexander Ypsilantis'in liderliğindeki bir grup gönüllünün (Türk-Rus sınırını oluşturan) Prut nehrini geçerek Osmanlı toprağı olan Moldavya'ya girdiği 6 Mart 1821 tarihine kadar uzanır. Philike Hetairia'nın önde ...

Devamı

Paskeviç ve Şark Seraskerliği İle İlişkileri

Paskeviç ve Şark Seraskerliği İle İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aykun İlk Osmanlı-Rus ilişkileri II. Bayezid zamanında başlamıştır. Sonraları Rusya güçlenince yönünü güneye çevirmiş, dolayısıyla bu topraklar üzerinde bulunan Osmanlı Devleti ile devamlı bir çatışma halinde bulunmuş, iki devlet tarihte pek çok kez savaşmışlardır. Fransız ihtilalinden sonra gelişen milliyetçilik fikri bünyesinde çeşitli u ...

Devamı

Şam Vak’ası (1831) ve Sonuçları

Şam Vak'ası (1831) ve Sonuçları / Dr. Mustafa Bıyıklı Osmanlı Devleti'nin güç ve sefer hareketinden, taarruz durumundan savunma durumuna geçmesiyle, yani Osmanlı'nın İslamlaştırma, Müslümanlaştırma hareketine karşılık Batı'nın, Osmanlı dünyasını Batılılaştırma ve kendi kültürlerine uygun çağdaşlaştırma, çıkarları doğrultusunda yönlendirilebilecek, kullanılabilecek çıkarcı çağdaş zümreler yetiştirme, dolayıs ...

Devamı

XIX. Yüzyılda Eflak ve Boğdan’daki Rus İşgalleri

XIX. Yüzyılda Eflak ve Boğdan'daki Rus İşgalleri / Yrd. Doç. Dr. Cezmi Karasu Eflak ve Boğdan, Osmanlı Devleti içinde yer alan ve halklarının tarihî ve kültürel bağları nedeniyle de genellikle birlikte anılan iki bölgedir. Bu bölge Osmanlı kaynaklarında çoğunlukla birlikte ve Memleketeyn adıyla zikredilmektedir. Eflak (Walachia) bugünkü Romanya topraklarında kalan bir bölge olup merkezi Bükreş idi. Boğdan ( ...

Devamı
Üstüne gidin