Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 6)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor. Çin'in Yangquan kentinde yapılan arkeolojik araştır ...

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır’dan geliyor

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır’dan geliyor

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır dan geliyor. Büyüleyici Eski Mısır icatları konusundaki yazımızda, bazılarının göz makyajından, peruklardan nefes darpha ...

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları ‘camsı bir yıldız’ gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları ‘camsı bir yıldız’ gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları 'camsı bir yıldız' gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar. Büyük Giza Piramidi hala Giza Nekropolü'ndeki heybetli yapıların ...

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus.

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus.

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus. Yrd. Doç. Dr. YAHYA BAŞKAN, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. [caption id="atta ...

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları.     Dakhla Vahası (kelimenin tam anlamıyla 'iç vaha') Mısır'ın geniş Batı Çölü'nün merkezi bölgesinde ...

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu.

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu.

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu. 2016'dan bu yana , Tübingen Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı Mısır'ın Saqqara kentinde büyük bir mezar kompleksini (nekr ...

HUN DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 1500 YILLIK SAZ

HUN DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 1500 YILLIK SAZ

Hun Döneminden Günümüze Ulaşan 1500 Yıllık Saz. Prof. Dr. Mirzatay Joldasbekov “Türk halklarının en önemli çalgısı Türk sazının 1500 yıllık en eskisi Moğolistan’da bir mağarada bul ...

Geçmişten Günümüze Türk El Sanatları

Geçmişten Günümüze Türk El Sanatları / Prof. Dr. Taciser Onuk Elsanatları bir ulusun kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Birçok uygarlığın beşiği olan Anadolu'ya Türklerin yerleşiminden sonra, bu uygarlıkların kültürleri yeni bir sentez içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir denilebilir. İşte bu nedenle Türk el sanatlarının kökleri çok eskilere gitmekte ve sosyo-kültürel açıdan önem taşımakt ...

Devamı

Anadolu ve Çevresi Türk İşlemeleri

Anadolu ve Çevresi Türk İşlemeleri / Prof. Dr. H. Örcün Barışta Blindiği gibi kumaş, deri, keçe üzerine çeşitli iğnelerle iplikler kullanarak yapılan süslemeler olarak tanımlanan işlemelerin engin bir geçmişi ve seçkin örnekleri bulunmaktadır. Çeşitli zaman dilimlerinde, çok geniş coğrafyada yaşayan Türklerin Anadolu ve çevresinde geliştirdikleri sanatlardan biri olan işleme sanatı Selçuklu Dönemi, Beylikle ...

Devamı

Anadolu Mutfaklarında Kullanılan Bakır Kaplar ve Osmanlı Dönemi Örnekleri

Anadolu Mutfaklarında Kullanılan Bakır Kaplar ve Osmanlı Dönemi Örnekleri / Yrd. Doç. Dr. Emine Karpuz I. Giriş Buaraştırmada Anadolu mutfaklarında kullanılan bakır kapların form ve fonksiyon özellikleri üzerinde durulmakta, 18.-20. yüzyıla ait örneklere yer verilmektedir. Etnografik malzeme niteliğinde olan ve geçmiş yüzyıllarda Anadolu'da yaygın olarak kullanılan bakır kapların her geçen gün kullanımının ...

Devamı

17 Yüzyılda Türk Müsikisi

XVII. Yüzyılda Türk Mûsikîsi / Yrd. Doç. Dr. Rûhî Ayangil Osmanlı Cihan Devleti'nin XVII. yüzyıl siyâsî, iktisâdî ve kültürel tarihi, devletin içte ve dışta türlü gailelerle boğuştuğu son derecede ilgi çekici, önemli bir tarih kesitini işâret eder. Biz bu çalışmamızda, III. Mehmed'in saltanatının son üç yılını içeren ve sırasıyla I. Ahmet (slt: 1603-1617), I. Mustafa (ilk slt: 1617-1618/üç ay), II. (Genç) O ...

Devamı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Müzik Teorisi Eserleri

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Müzik Teorisi Eserleri / Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu Müzik teorisi yani müzik kuramları müziğin temel esasları belirlemek için kaleme alınan eserlerdir. Eskiden beri "nazariyât" denilmesi adet olmuş Türkçe müzik teorisi eserlerinin eksiksiz bir listesini oluşturmak bir hayli zor bir iştir. Bunun en önemli iki nedeni vardır. Biri bu eserlerin yazma ve farklı kütüphanelerde bulunması, ik ...

Devamı

Türk Mûsikîsinin Abide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi

Türk Mûsikîsinin Abide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi / Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan Ondokuzuncu yüzyıl, hem Osmanlı hem de Batı dünyası için birçok değişikliklerin ve yeniliklerin yaşandığı önemli bir dönemdir. Yeni arayışlar ve anlayışlar çerçevesinde ortaya çıkıp zamanla gelişen yeni akımlar edebiyat, mûsiki, resim vb. güzel sanat dallarında da değişik tarzda eserlerin ortaya konmasına zemin ...

Devamı

Osmanlı Mûsikîsi ve Kadın

Osmanlı Mûsikîsi ve Kadın / Doç. Dr. Ş. Şehvar Beşiroğlu Dünya müziklerini kültürel ve disiplinlerarası bir anlayışla değerlendirmek, Etnomüzikolojinin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte gelişti. Müziğin farklı alanlarını ilgilendiren çalışmaların yaygınlaşması ile de dünya müzik kültürleri içinde yeni bir başlık olarak ele alınan "müzikte cinsiyet" ve özellikle de "müzik ve kadın" konusu, popüler bir hal ...

Devamı

Osmanlı Minyatürlerinde Müzik

Osmanlı Minyatürlerinde Müzik / Dr. Semih Altınölçek Saray ekolü olarak gelişmiş olan Osmanlı minyatür sanatı üç yüz yılı aşkın bir zaman diliminde çeşitli eserler vermiştir. İlk ürünlerini II. Mehmet (Fatih) Dönemi'nde vermeye başlayan minyatür sanatı Türk kültür tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Kendine özgü bir gerçeklikle tasvir edilmiş olan bu resimlerin konusunu sultanların yaşamları, seferle ...

Devamı

18 Yüzyıl Islahat Değişim ve Diplomasi Dönemi

18 Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi (1703-1789) / Doç. Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya I. Osmanlılar ve değişim: III. Ahmed Dönemi A. Gerileyen İmparatorluğu Kurtarma Çabaları Yenileşme Girişimleri On altıncı yüzyılın sonları ile 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda belirgin bir şekilde siyasî, idarî, iktisadî, ictimaî, ticarî ve askerî bakımdan duraklama ve arkasından da devletin bütün kurumla ...

Devamı

18 Asırda Osmanlı-İran Münasebetleri

XVIII. Asırda Osmanlı-İran Münasebetleri / Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı Bu Sırada İran'daki Durum 722 M. de İran tahtında Şah Safi Süleyman'ın oğlu Şah Hüseyin bulunuyordu; bu zat 1694'ten beri yani otuz senedir hükümdardı. Şah Hüseyin'in babası Şah Safi çok zalimdi; büyük oğlunu öldürtmüş, ikinci oğlu yanından kaçmış, halim ve selim olan üçüncü oğlu Hüseyin babasından sonra İran şahı olmuştu; Şa ...

Devamı
Üstüne gidin