Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 5)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor. Çin'in Yangquan kentinde yapılan arkeolojik araştır ...

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır’dan geliyor

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır’dan geliyor

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır dan geliyor. Büyüleyici Eski Mısır icatları konusundaki yazımızda, bazılarının göz makyajından, peruklardan nefes darpha ...

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları ‘camsı bir yıldız’ gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları ‘camsı bir yıldız’ gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları 'camsı bir yıldız' gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar. Büyük Giza Piramidi hala Giza Nekropolü'ndeki heybetli yapıların ...

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus.

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus.

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus. Yrd. Doç. Dr. YAHYA BAŞKAN, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. [caption id="atta ...

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları.     Dakhla Vahası (kelimenin tam anlamıyla 'iç vaha') Mısır'ın geniş Batı Çölü'nün merkezi bölgesinde ...

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu.

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu.

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu. 2016'dan bu yana , Tübingen Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı Mısır'ın Saqqara kentinde büyük bir mezar kompleksini (nekr ...

HUN DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 1500 YILLIK SAZ

HUN DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 1500 YILLIK SAZ

Hun Döneminden Günümüze Ulaşan 1500 Yıllık Saz. Prof. Dr. Mirzatay Joldasbekov “Türk halklarının en önemli çalgısı Türk sazının 1500 yıllık en eskisi Moğolistan’da bir mağarada bul ...

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Minyatür

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Minyatür / Doç. Dr. Banu Mahir El yazma eserlerin metinlerini açıklama amacına yönelik bir resim türü olan minyatür, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Osmanlı padişahlarının koruyuculuğunda ve genel çizgisiyle Saray'a bağlı olarak gelişmiştir.1 Günümüze ulaşan en erken tarihli örnekleri Fatih Sultan Mehmed'in saltanat yıllarına (1451-1481) tarihlendirilen Osmanlı minyatür okul ...

Devamı

Türk Sanatında İnce Kağıt Oymacılığı (Katı)

Türk Sanatında İnce Kağıt Oymacılığı (Katı') / Gülbün Mesara Herhangi bir tezyini motif veya yazı karakterinin kâğıttan kesilerek oyulması yoluyla yapılan ve tarihi kaynaklarımızda 'Katı' olarak adlandırılan ince kâğıt oymacılığı, eski Türk kitap sanatlarının en ilginç ve önemli kollarından biri olmak özelliğini taşımaktadır. Osmanlıca Sözlük'teki tanımlanmasına göre, Kat'=kesme, kesilme; Katı' (ka uzun oku ...

Devamı

Türk Ebru San’atı

Türk Ebrû San'atı / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim Arıtan Türk mi'mârlık san'atı'nın gelişmesinde nasıl ana unsur câmi mi'mârîsi olmuş ve bu san'at kendisiyle beraber çini, mermer, cam, ahşap, kalem işi, sedefkârlık vs. gibi bir çok san'at dalına hayat vermiş ise, Kur'ân-ı Kerîm'le beraber önem kazanmış olan Arap yazısı'nı Türkler, başka bir ana unsur olarak kabul etmişler ve bu yazıyı son derece geliştirip, müke ...

Devamı

Bilgi ve Sanatı Kaplayan Sanat Ciltçilik

Bilgi ve Sanatı Kaplayan Sanat: Ciltçilik / Zeynep Balkanal Sair mecmua veya kitabın yapraklarını dağılmadan ve sırası bozulmadan bir arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa cilt denilmekte ve Arapça deri anlamına gelen bu ismin en uygun malzeme olan deriden yapılması sebebiyle verildiği bilinmektedir.1 Telcid (ciltleme) işini yapanlara ise mücellid (ciltçi)2 denilmiştir. Cilt ve ciltçilik, yazılı ese ...

Devamı

Osmanlı Çini Sanatı

Osmanlı Çini Sanatı / Prof. Dr. Yıldız Demiriz Erken Dönem Türk sanatının en başarılı olduğu süsleme dallarından biri kuşkusuz çiniciliktir. Tuğla dış süslemeye renk katmak amacıyla serpiştirilen sırlı tuğlalarla başlayan bu bezeme türü, İran'da çok geç dönemlere kadar bir dış süsleme ögesi olarak kalmıştır. Oysa Anadolu'da zamanla iç bezeme ağırlıklı bir sanata dönüşmüştür. Anadolu'da Selçuklu Dönemi'nde m ...

Devamı

Osmanlı Döneminde Şam Üretimi Çiniler

Osmanlı Döneminde Şam Üretimi Çiniler / Doç. Dr. Sitare Turan Bakır Bu çalışmada 16 ve 17. yüzyıllarda Suriye'nin Şam şehrinde yapıldığı kabul edilen çinilerin teknik ve estetik özellikleri; Şam'daki mimari yapılarla, müze ve koleksiyonlardaki örneklere dayanarak açıklanacaktır.1 Ulaşabildiğimiz kaynaklarda mimari yapıları ve çini bezemeleri ayrı ayrı veya birkaçını birarada ele alarak inceleyen çalışmalar ...

Devamı

Osmanlı Devri Seramik Sanatı

Osmanlı Devri Seramik Sanatı / Dr. Nurşen Özkul Fındık Gündelik hayatın vazgeçilmez eşyalarından olan ve Osmanlı dönemi belgelerinde Farsça evani olarak adlandırılan pişmiş topraktan üretilen günlük kullanım kapları, yani seramik, yerleşik hayata geçen insanoğlunun yaşamındaki en önemli gelişmelerden birisini teşkil etmektedir. Seramiklerin malzeme, teknik, desen ve form gibi özellikleri sayesinde, günümüz ...

Devamı

Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları

Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları / Prof. Dr. Bekir Deniz İki veya daha çok iplik grubunun, çeşitli şekillerde, birbiri arasından, altından, üstünden geçirilerek meydana getirilen ürüne dokuma, dokumanın en basit şekline bez veya bezayağı dokuma denir. Dokumalar, yatay ipler (atkı), dikey iplerin (çözgü) arasından, altından, üstünden geçirilerek meydana getirilir. Desen yatay iplerle (atkı) elde e ...

Devamı

Osmanlı Dokumacılığı

Osmanlı Dokumacılığı / Doç. Dr. Hülya Tezcan Anadolu'da Osmanlı döneminden önce de dokumacılık vardı. Anadolu dokumacılığının Osmanlı öncesi önemli bir merkezi hakkında bilgi veren bir kaynak Faslı seyyah İbni Batuta'nın (1304-1369) Seyahatnamesi'dir. Sözünü ettiği bu önemli merkez Denizli'dir. Seyyah, buraya Tonuzlu, Dongozlu dendiğini yazıyor. Burada eşi emsali olmayan altınla işlemeli pamuklu elbiselikle ...

Devamı

Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı

Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı / Fikri Salman Bir beylik olarak 1299'da tarih sahnesine çıkan Osmanlılar, ilerleyen dönemlerde siyasi ve kültürel açıdan hızlı bir gelişme göstermiştir. Osmanlı imparatorluğu köklü bir geleneğin taşıyıcısı olarak Selçuklulardan devraldığı kültür mirasıyla birlikte, Anadolu'da karşılaştığı çeşitli uygarlıklardan gelen etkileri de kendi benliğinde erittikten sonra kullanmıştı ...

Devamı
Üstüne gidin