Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 4)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Afganistan Türkmenleri

Afganistan Türkmenleri

Afganistan Türkmenleri Afganistan'da etnik dağılım Toplam nüfus 200.000 + Önemli nüfusa sahip bölgeler Diller Türkmence Din Sünni İslam İlgili etnik gruplar Türkmenler, Afganistan ...

Eşsiz kızak köpekleri

Eşsiz kızak köpekleri

Eşsiz kızak köpekleri, Kuzey Amerika Kuzey Kutbu'ndaki gelişmeye yardımcı oldu. [caption id="attachment_7981" align="alignnone" width="640"] Grönland Disko Körfezi'nde çalışan bir ...

Fildişi Mankenlerinin Sırları

Fildişi Mankenlerinin Sırları

Mankenlerin kökenleri hakkında çok az şey biliniyor - doktorlar tarafından dört yüzyıl önce kullanıldığı düşünülen küçük anatomik heykeller - ama şimdi gelişmiş görüntüleme teknikl ...

Devekuşu kabuğu Afrika da 10.000 yıllık kültürel etkileşimi ortaya koyuyor

Devekuşu kabuğu Afrika da 10.000 yıllık kültürel etkileşimi ortaya koyuyor

Devekuşu kabuğu kabukları, Afrika'da 10.000 yıllık kültürel etkileşimi ortaya koyuyor. Devekuşu kabuğu kabuğu boncukları, insanlık tarafından yapılan en eski süslemelerden bazıları ...

Kamboçyalı eserler kaçakçılığı ile suçlanan antika satıcısı

Kamboçyalı eserler kaçakçılığı ile suçlanan antika satıcısı

Kamboçyalı eserler kaçakçılığı ile suçlanan antika satıcısı. Müfettişler, Khmer antikalarının önde gelen uzmanlarından Douglas AJ Latchford'u kaçak Kamboçya eserleri kaçakçılığıyla ...

Kuzeydoğu Estonya’da bulunan Nadir kutu şeklinde Viking broş

Kuzeydoğu Estonya’da bulunan Nadir kutu şeklinde Viking broş

Kuzeydoğu Estonya'da bulunan Nadir kutu şeklinde Viking broş. Kuzeydoğu Estonya'da bu baharda bulunan tamamen korunmuş bir erken Viking dönemi broşu, Estonya'da keşfedilen iki tür ...

Sibirya da bulunan 18.000 yaşındaki donmuş köpek yavrusu

Sibirya da bulunan 18.000 yaşındaki donmuş köpek yavrusu

Sibirya da bulunan 18.000 yaşındaki donmuş köpek yavrusu. Araştırmacılar, Sibirya'da bulunan 18.000 yaşındaki bir yavru köpeğin bir köpek mi yoksa bir kurt mu olduğunu belirlemeye ...

Osmanlı dan Cumhuriyet e Müzik Teorisi Eserleri

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Müzik Teorisi Eserleri / Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu Müzik teorisi yani müzik kuramları müziğin temel esasları belirlemek için kaleme alınan eserlerdir. Eskiden beri "nazariyât" denilmesi adet olmuş Türkçe müzik teorisi eserlerinin eksiksiz bir listesini oluşturmak bir hayli zor bir iştir. Bunun en önemli iki nedeni vardır. Biri bu eserlerin yazma ve farklı kütüphanelerde bulunması, ik ...

Devamı

Türk Mûsikîsinin Abide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi

Türk Mûsikîsinin Abide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi / Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan Ondokuzuncu yüzyıl, hem Osmanlı hem de Batı dünyası için birçok değişikliklerin ve yeniliklerin yaşandığı önemli bir dönemdir. Yeni arayışlar ve anlayışlar çerçevesinde ortaya çıkıp zamanla gelişen yeni akımlar edebiyat, mûsiki, resim vb. güzel sanat dallarında da değişik tarzda eserlerin ortaya konmasına zemin ...

Devamı

Osmanlı Mûsikîsi ve Kadın

Osmanlı Mûsikîsi ve Kadın / Doç. Dr. Ş. Şehvar Beşiroğlu Dünya müziklerini kültürel ve disiplinlerarası bir anlayışla değerlendirmek, Etnomüzikolojinin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte gelişti. Müziğin farklı alanlarını ilgilendiren çalışmaların yaygınlaşması ile de dünya müzik kültürleri içinde yeni bir başlık olarak ele alınan "müzikte cinsiyet" ve özellikle de "müzik ve kadın" konusu, popüler bir hal ...

Devamı

Osmanlı Minyatürlerinde Müzik

Osmanlı Minyatürlerinde Müzik / Dr. Semih Altınölçek Saray ekolü olarak gelişmiş olan Osmanlı minyatür sanatı üç yüz yılı aşkın bir zaman diliminde çeşitli eserler vermiştir. İlk ürünlerini II. Mehmet (Fatih) Dönemi'nde vermeye başlayan minyatür sanatı Türk kültür tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Kendine özgü bir gerçeklikle tasvir edilmiş olan bu resimlerin konusunu sultanların yaşamları, seferle ...

Devamı

18 Yüzyıl Islahat Değişim ve Diplomasi Dönemi

18 Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi (1703-1789) / Doç. Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya I. Osmanlılar ve değişim: III. Ahmed Dönemi A. Gerileyen İmparatorluğu Kurtarma Çabaları Yenileşme Girişimleri On altıncı yüzyılın sonları ile 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda belirgin bir şekilde siyasî, idarî, iktisadî, ictimaî, ticarî ve askerî bakımdan duraklama ve arkasından da devletin bütün kurumla ...

Devamı

18 Asırda Osmanlı-İran Münasebetleri

XVIII. Asırda Osmanlı-İran Münasebetleri / Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı Bu Sırada İran'daki Durum 722 M. de İran tahtında Şah Safi Süleyman'ın oğlu Şah Hüseyin bulunuyordu; bu zat 1694'ten beri yani otuz senedir hükümdardı. Şah Hüseyin'in babası Şah Safi çok zalimdi; büyük oğlunu öldürtmüş, ikinci oğlu yanından kaçmış, halim ve selim olan üçüncü oğlu Hüseyin babasından sonra İran şahı olmuştu; Şa ...

Devamı

Patrona Halil Ayaklanması nı Hazırlayan Şartlar

Patrona Halil Ayaklanması'nı Hazırlayan Şartlar ve İsyanın Pây-I Tahttaki Etkileri / Yrd. Doç. Dr. Songül Çolak Osmanlı Devleti'nin sınırları dahilinde, bazen İstanbul'da bazen memleketin muhtelif köşelerinde zaman zaman isyanlar meydana gelmiştir. Kimi zaman taht değişikliği ile, kimi zaman ise isyancıların ele başılarının ortadan kaldırılmasıyla sonuçlandırılan isyanların temelinde, iktisadi, siyasi ve so ...

Devamı

Kaynarca’dan (1774) Paris Barışı

Kaynarca'dan (1774) Paris Barışı'na (1856) Kadar Şark Meselesi Perspektifinde Osmanlı-Rus Münasebetlerine Genel Bir Bakış / Yrd. Doç. Dr. Hasan Şahin A. Giriş Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilk siyasi münâsebetler, 1475'te Kırım Hanlığı'nın Osmanlı hakimiyetine girmesiyle başlamıştır.1 Bu devirde Moskova Rusyası, Osmanlı Devleti ile dostça geçinmeyi bir zaruret olarak görürken,2 Osmanlı hükümeti nezdi ...

Devamı

1774-1789 Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

1774-1789 Yıllarında Osmanlı Devleti'nin Dış Politikası / Yrd. Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu Onsekizinci yüzyılda aralıklarla süren Osmanlı-Rus savaşlarının hareket noktasını ve Osmanlı Devleti'nin dış politikasının değişmeyen ve öncelikli gündeminini Kırım oluşturmaktadır. 1768'de açılan Rusya seferinin başarısız gelişmeleri ve ardından gelen bozgunun Sadrıâzam Muhsin-zâde Mehmed Paşa'nın karargâhına kadar ya ...

Devamı

BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR?

OSMANLI DÖNEMİ BİLİM TARİHİNDEN BİR KESİT BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR? Prof. Dr. Fikri AKDENİZ Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 01330 Adana 19. Yüzyıl da Osmanlılarda batılılaşma sürecinde görülen bilimsel çalışmalar,Avrupa’da yazılan kitaplardan çeviriler yapmaktan ileri gidememiştir. [caption id="attachment_7095" align="alignleft" width="32 ...

Devamı
Üstüne gidin