Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 3)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor.

700 yıllık sekizgen biçimli mezarın içindeki duvar resimleri  Moğol yönetimi altındaki Çin in korkunç sahnelerini tasvir ediyor. Çin'in Yangquan kentinde yapılan arkeolojik araştır ...

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır’dan geliyor

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır’dan geliyor

Diş macunu için bilinen en eski tarif muhtemelen eski Mısır dan geliyor. Büyüleyici Eski Mısır icatları konusundaki yazımızda, bazılarının göz makyajından, peruklardan nefes darpha ...

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları ‘camsı bir yıldız’ gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları ‘camsı bir yıldız’ gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar

Tarihçiler Büyük Piramidin başlangıçta sabahları 'camsı bir yıldız' gibi parlamak için yapıldığını kabul ediyorlar. Büyük Giza Piramidi hala Giza Nekropolü'ndeki heybetli yapıların ...

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus.

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus.

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul a Nakledilen Nüfus. Yrd. Doç. Dr. YAHYA BAŞKAN, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. [caption id="atta ...

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları

Mısır ın Batı Çölünde bir vaha nın yakınında bulunan Roma mezarları.     Dakhla Vahası (kelimenin tam anlamıyla 'iç vaha') Mısır'ın geniş Batı Çölü'nün merkezi bölgesinde ...

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu.

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu.

Gümüş Yaldızlı Maskeli Mumya Saqqara Mısır da Bulundu. 2016'dan bu yana , Tübingen Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı Mısır'ın Saqqara kentinde büyük bir mezar kompleksini (nekr ...

HUN DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 1500 YILLIK SAZ

HUN DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 1500 YILLIK SAZ

Hun Döneminden Günümüze Ulaşan 1500 Yıllık Saz. Prof. Dr. Mirzatay Joldasbekov “Türk halklarının en önemli çalgısı Türk sazının 1500 yıllık en eskisi Moğolistan’da bir mağarada bul ...

Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları

Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları / Tekkeler / Prof. Dr. Baha Tanman Osmanlı mimarisi tarihinde tarikat yapılarının diğer yapı türlerine oranla az incelenmiş olduğu dikkati çeker. Bu çalışmamızda tarikat yapılarının, terminolojiye ve mimari tanımlanmaya ilişkin bazı sorunları, içerdikleri fonksiyonlar ve bunun doğurduğu mimari program ele alınmış, ayrıca yerleşim düzenlerine bağlı bir tipoloji teklifi ge ...

Devamı

XVII ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Medrese Mimarisi

XVII ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Medrese Mimarisi / Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köşklü Onyedinci ve Onsekizinci yüzyıllardaki Osmanlı medrese mimarisi genel konjonktür içerisinde geleneksel tasarımların Sinan sonrası değişen sosyal, ekonomik ve kültürel etmenlerle yeni alt tiplerin denendiği bir dönemi ifade etmektedir. Geçmiş deneyimlerle yeni bir sentezin oluşturulduğu Osmanlı medreseleri, genel olarak dikdörtgen b ...

Devamı

Osmanlı Türbelerinde Mîmârî Plâstik ve Tezyînât Programı

Osmanlı Türbelerinde Mîmârî Plâstik ve Tezyînât Programı / Aziz Doğanay Osmanlı türbe mimarisi ve tezyînat programını, Bursa ve İstanbul üslûbu olarak iki ayrı başlık altında incelemek, konunun kronolojik seyrini takip etme bakımından faydalı olacaktır. Bursa Üslûbu Türbeler ve Tezyînât Programı Türkler, anayurtları olan Orta Asya'dan Anadolu'ya gelene kadar geniş ölçüde Çin, İran ve Müslüman olduktan sonra ...

Devamı

Kışla Mimarisi

Kışla Mimarisi / Zuhal Çetiner Doğdu Orta Asya'dan sürekli Batıya doğru ilerleyen, yeni yerleşilen bölgelerin ve komşularının birikimlerini değerlendiren Türkler, Batı'daki askeri gelişmeleri örnek alarak düzenli ordular kurmaya çalışmışlardır. Bu ordularda düzeni sağlama amacıyla kışla yapımına önem verilmiştir. Kışla adı; yazın çadırlarda oturan askerlerin kış mevsiminde barınmaları için yapılmış olan bin ...

Devamı

Suriye’de Erken Osmanlı Dönemine Ait Yapılarda Süsleme ve Bezemeler

Suriye'de Erken Osmanlı Dönemine Ait Yapılarda Süsleme ve Bezemeler / Lamia Al - Jasser Suriye'deki Osmanlı Dönemi (1516-1918) ikiye ayrılır: 1- Erken dönem (1516-1846) 2- Geç dönem (1846-1918) Şam'daki anıtsal yapıların çoğu Osmanlı Dönemi'nin ilk yüzyılında surların, şehrin dışında, yapılmıştır ancak bunlara ek olarak Surların içinde inşa edilmiş pek çok han, hamam, saray da vardır.1 Halep'teki erken Osma ...

Devamı

Türk Evi’nin Mimarisi

Türk Evi'nin Mimarisi / Doç. Dr. Turgut Cansever Asya ve Avrupa coğrafyasının büyük hareketleri ve oluşumları barındıran tarihi içerisinde, Türk boylarının iki asır boyunca göçebe olarak kontrol ettikleri Anadolu'ya 12.asırdan itibaren yerleşmeleri ve Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmaları önemli bir merhaledir. Türk evi, kökeni itibarıyla hareketli varlığın her an yeniden oluşumunu metafiziğin temel meseli ka ...

Devamı

İlk Osmanlı Sarayları ve Topkapı Sarayı

İlk Osmanlı Sarayları ve Topkapı Sarayı / Doç. Dr. Necla Arslan Sevin Osmanlı mimarlığı içinde saray, geçirdiği evreler ve sahip olduğu anlamlar açısından son derece önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul'un alınıp payitaht ilan edilmesiyle başkentte yüzyıllar boyunca çok sayıda saray, köşk ve kasır inşa edilmiştir. Bunlar arasında Topkapı Sarayı, 19. yüzyıl ortalarına kadar, padişahlar için başlıca ikametgah ...

Devamı

Osmanlı Politik Sisteminin Osmanlı Saray Mimari Mekan Örgütlenmesi Üzerindeki Etkileri

Osmanlı Politik Sisteminin Osmanlı Saray Mimari Mekan Örgütlenmesi Üzerindeki Etkileri / Zafer Sağdıç Türkleri ve 4000 yıllık Türk Tarihi'ni siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel yönlerden ele alırken, hiç şüphesiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun geçirmiş olduğu yönetimsel değişimler ile teknolojik gelişmeler ve kentsel yaşama koşullarının değişimi parelelinde Osmanlı Mimarisi içerisinde "saray" kavramının ve "sara ...

Devamı

Türk Mimarisinde Darüşşifalar

Türk Mimarisinde Darüşşifalar / Prof. Dr. Gönül Cantay Medreselerin dinî eğitimle ilgili olduğu kabul edilmektedir. Oysa Türk toplumlarında pozitif bilimlere de geniş ölçüde yer verilmiştir. Pozitif bilimlerle ilgili çok sayıda yazma eserler ile rasathanelerin (gözlemevi) günümüze ulaşan örnekleri bunu doğrulayan deliller olmaktadır. Anadolu Türk devletlerinin sosyal devlet anlayışı içinde önemli bir yer tu ...

Devamı

Türkiye Köprüleri

Türkiye Köprüleri / Prof. Dr. Gülsün Tanyeli Anadolu, yaklaşık iki bin yıldır kalıcı köprülerin inşa edilmesini olanaklı kılan coğrafi özelliklere sahiptir. Türkiye'nin ırmakları ne Rusya'nınkiler ne de Kuzey Amerika'nınkiler kadar geniş ve yüksek debili akarsular değildir. Buysa, mütevazı konstrüktif olanaklarla köprü inşa etmeyi kolaylaştırmıştır. Gerçi, erken dönemlerde Boğazlar gibi geniş su yollarını a ...

Devamı
Üstüne gidin