Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 2)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Sümer Tabletleri Kuran İle Çelişir Mi?

Sümer Tabletleri Kuran İle Çelişir Mi?

Sümer Tabletleri Kuran İle Çelişir Mi? Sümer uyarlığına ait tabletlerin bazı yorumlarına göre; insan ırkı, uzaydan gelen bir uygarlığın yaptığı genetik çalışma sonucu ortaya çıkmış ...

Mevlana nın Eserlerinde Türklük Bilinci

Mevlana nın Eserlerinde Türklük Bilinci

Eserleriyle, adına kurulan tarikatla kültür ve edebiyat tarihimizde yüzyıllar boyu büyük etkileri süregelen eşsiz Türk düşünürü, mutasavvıf şair Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin yazdıkl ...

İçel/Gülnar’da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilmiş Epigrafik Belgeler

İçel/Gülnar’da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilmiş Epigrafik Belgeler

İçel/Gülnar’da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilmiş Epigrafik Belgeler 1. Körcoluk kayasında toplu halde bulunan 8 tamga, Türk boylarının tamgalarıyla karşılaştırıldığında bunları ...

NAHÇİVAN’DA BOYALI KAPLAR KÜLTÜRÜ

NAHÇİVAN’DA BOYALI KAPLAR KÜLTÜRÜ

NAHÇİVAN'DA BOYALI KAPLAR KÜLTÜRÜ  Dr. Togrul HALILOV Nahçivan bölgеsindе bоya bеzеmеli çanak çömlеk külturu M.Ö. II bin yılın sоnlarına dоğru Hоcalı-Gеdеbеy kültürü оlarak adlandı ...

Osmanlı Bankası’nca korsan basılan 5 liralık banknot.

Osmanlı Bankası’nca korsan basılan 5 liralık banknot.

Osmanlı Bankası’nca korsan basılan 5 liralık banknot. Osmanlı Bankası 1856 yılında Osmanlı-İngiliz ortaklığı olarak kurulmuş, 1863 yılında kendini feshetmiştir. Aynı yıl ortaklığa ...

Dört lisanda basılan dünyadaki tek para – Bir Altın Liralık Osmanlı Bankası Banknotu

Dört lisanda basılan dünyadaki tek para – Bir Altın Liralık Osmanlı Bankası Banknotu

Dört lisanda basılan dünyadaki tek para Bir Altın Liralık Osmanlı Bankası Banknotu Çok geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu’nda, günlük hayatının çok dilli yapısı par ...

Sırrı 140 yıldır çözülemeyen resimli filigran kullanılan 50 Kuruş

Sırrı 140 yıldır çözülemeyen resimli filigran kullanılan 50 Kuruş

Dini inançlardan dolayı Osmanlı döneminde basılan kağıt paraların hiçbirinde resim bulunmaz. Filigranlı para sayısı da çok azdır ve bunlar düz çizgi şeklindedir. 1876-77 Osmanlı-Ru ...

Osmanlı Mimarisinde Yaratıcılık

Osmanlı Mimarisinde Yaratıcılık: Amasya Örnekleri / Yrd. Doç. Dr. Ali Uzay Peker 1. Mimarlıkta Yaratıcılık Özel bir yeteneği adlandıran "yaratıcılık" kelimesi, sanatçılar ve onların ortaya koyduğu eserler üzerine yazan tarihçi, sanat eleştirmeni ve yazarlar tarafından yaygın olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır. Kişiler için kullanılan "yaratıcı" veya "yaratıcı değil" sıfatları, birer yargı niteliği taşım ...

Devamı

Mısır’daki Siyasi Değişimler ve Osmanlıların Mimarî Üzerindeki Etkileri

Mısır'daki Siyasi Değişimler ve Osmanlıların Mimarî Üzerindeki Etkileri / Dr. Seif el - Rashidi Mimarinin "tüm zamanların matbaa makinası olduğu ve inşa edildiği dönemdeki olayların ve ortamın tarihini belgelediği" söylenir. Gerçekten de, Osmanlıların 1517 yılında Memlükleri yenilgiye uğratması, özellikle Memlüklerin başkenti Kahire olmak üzere eski Memlük şehirleri üzerine damgasını vurmuştur. Osmanlılar, ...

Devamı

Kuzey Afrika’da Osmanlı Sanatı ve Tunus

Kuzey Afrika'da Osmanlı Sanatı ve Tunus / Yrd. Doç. Dr. Kadir Pektaş Garb Ocakları olarak adlandırılan Cezayir, Tunus ve Trablusgarb'da ilk Türk faaliyetleri XVI. yüzyılın ilk yarısında başlamıştır. Oruç ve Hızır adlı iki kardeş bu dönemde Batı Akdeniz'e gelerek önce Cerbe adasını, ardından 1516 yılında Cezayir'i ele geçirmişlerdir (Resim: 1). Oruç Reis'in ölümünün ardından Hızır Reis, Yavuz Sultan Selim za ...

Devamı

Mimar Sinan

Mimar Sinan / Prof. Dr. Semavi Eyice Anadolu'nun kuzeybatısında küçük bir beylik halinde doğarak çok kısa bir süre içinde büyük bir devlet durumuna çıkan Osmanlı Devleti 15. yy.dan itibaren de parlak bir medeniyetin yaratıcısı olmuştu. Osmanlı Devleti ve medeniyeti bir gelişme safhasından sonra 16. yy. içinde en parlak seviyesine ulaştı. Bu döneme damgasını vuran hükümdar Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) ...

Devamı

Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi

Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi / Prof. Dr. Gönül Cantay Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışı daha 1277 yılında Moğolların Anadolu'nun mülkî ve askerî idaresini ellerine geçirmeleriyle başlamış, Anadolu Selçuklu sultanları buna karşı koyamamışlar, varlıklarını ve geçimlerini Moğol hanlarının himayesinde sürdürmüşlerdir. Son Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud'un Kayseri'de ölmesiyle, 1308 tarihinde Anadolu ...

Devamı

XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı / Fatma Afyoncu Osmanlı devlet teşkilâtında "hassa" tabiri, padişahlara ve saraya mahsus hizmetler hakkında kullanılır. İngilizcede krala ait, kral himayesinde, anlamına gelen "Royal" kelimesiyle hemen hemen aynı manaya gelmektedir. "Hassa alayı", "Hazine-i hassa" tabirlerindeki hassadan bunların doğrudan doğruya padişaha ait oldukları anlaşılır.1 "Hassa tabibleri" veya ...

Devamı

Mimar Sinan’ın Eserlerinde Mahallî Unsurlar

Mimar Sinan'ın Eserlerinde Mahallî Unsurlar / Prof. Dr. Nusret Çam Mimar Sinan Yılı ilan edilmiş olması dolayısıyla özellikle 1988 ve 1989 yıllarında, pek çoğu ülkemizde olmak üzere bu büyük Türk mimarı hakkında dünyada bir hayli çalışma yapılmış ve bunlar makale ya da kitap halinde yayınlanmış, böylece Mimar Sinan değişik yönleriyle tanıtılmıştır. Buna rağmen, bu yayınlarda Mimar Sinan'ın bazı yönlerine ya ...

Devamı

Mimar Sinan’ın Camilerinin Ana Kubbe Hatları

Mimar Sinan'ın Camilerinin Ana Kubbe Hatları / Dr. Z. Cihan Özsayıner Osmanlı mimarisinde yazı, kendi estetik özelliğinden hiçbir şey kaybetmeden kullanıldığından, daima gözün rahatlıkla okuyacağı şekilde düzenlenerek yazılmıştır. Yazı, yerinde kullanıldığı zaman, kendine özgü kompozisyonu içinde, herhangi bir bezemeye gerek duymadan bütünlüğünü korur. Kullanılan hatlarda, harflerin sade form güzelliğini, a ...

Devamı

Osmanlı Camiinde Kıble Yönünde Özgün Bir Hacim

Osmanlı Camiinde Kıble Yönünde Özgün Bir Hacim / Ahmet Sacit Açıkgözoğlu Cami, mescid ve namazgâhlarda kıble istikametini gösteren ve imamın cemaat önünde durarak namaz kıldırmasına mahsus oyuk bölüm1 şeklinde genel bir tarifi yapılabilecek mihrabın, ilk devirlerden itibaren İslam mimarisinde şekillenerek, cami içinde üstlendiği önemli rolü ve bununla irtibatlı gördüğü alakayı bilmekteyiz. Caminin bu temel ...

Devamı

MÜZE-İ HÜMAYUN MÜDÜRÜ OSMAN HAMDİ BEY

MÜZE-İ HÜMAYUN MÜDÜRÜ OSMAN HAMDİ BEY Bir bürokrat olarak yetişip sadrazamlığa kadar yükselmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yurtdışına öğrenim görmesi için yolladığı ilk dört öğrenciden biri olan İbrahim Edhem Paşa'nın oğlu olan Osman Hamdi Bey; Osmanlı kültür, sanat ve bilim hayatında son derece önemli bir rol oynar. İbrahim Ethem Paşa’nın beş oğlundan üçü sanat ve arkeoloji alanına yöneldi. Mimar Sedat Ha ...

Devamı
Üstüne gidin