Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 11)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Himalayalar da kayıp atlılar 

Himalayalar da kayıp atlılar 

Himalayalar'da kayıp atlılar Pir Panjal, Küçük Himalayaların batı kesiminde, doğu-güney-doğudan batı-kuzey-batıya uzanan ve Himachal Pradesh, Jammu ve Keşmir devletlerinin sınırlar ...

Avşarlar-Avşar Boyu

Avşarlar-Avşar Boyu

Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşîdüddin (XIV. yüzyıl başı) ile ona dayanan Yazıcıoğlu (XV. yüzyıl) ...

Bozkır Modası. Antik Göçebe Eşyaları

Bozkır Modası. Antik Göçebe Eşyaları

Birçoğumuz için, Xiongnu kelimesi, Antik Roma'yı baskın yapan göçebe kabileleri Hunların bir derneğini taşıyor. Aslında, Xiongnu'nun Hunlarla “genetik bir ilişkisi” var. Tek bildiğ ...

Büyük höyüklerin eteğinde.  Son arkeolojik ve jeofizik araştırmaları

Büyük höyüklerin eteğinde. Son arkeolojik ve jeofizik araştırmaları

Avrasya bozkırındaki onlarca ve belki de yüz binlerce mezar höyüğü geçmişin sessiz tanıklarıdır. Ne kadarının aslında söylemesi imkansız, her yıl daha yeni kurgan anıtları keşfedil ...

Güney Sibirya Bozkır Piramitleri

Güney Sibirya Bozkır Piramitleri

Joan Tobe'un mezarına geri döndüğünde, doğu zincirindeki en büyük ikinci höyüğün, kesik bir piramit şeklinde, eğimli olarak kardinal noktalara yönlendirilmiş olmasına dikkat etmek ...

Kuzey Kafkasya İskitleri

Kuzey Kafkasya İskitleri

Kuzey Kafkasya İskitleri Araştırma ekibimiz 2012'den bu yana, Kuzey Kafkasya'da (Stavropol Bölgesi) Rus-Alman arkeolojik keşif gezisinde, Rus tarafındaki yönetmen A. B. Belinsky ve ...

İlk Neolitik Şehir Çatalhöyük

İlk Neolitik Şehir Çatalhöyük

İlk Neolitik Şehir Çok Kalabalıktı, İnsanlar Birbirlerini Öldürmeye  Başladı Yaklaşık 9.000 yıl önce, ataları bir zamanlar tecrit edilmiş olan Neolitik insanlar, şu anda Türkiye'ni ...

Namık Kemal’in İktisadî Görüşleri

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Siler Üçüncü Selim'in ve özellikle II. Mahmud'un karşılaştığı çeşitli iç ve dış olaylar ve baskılar, yenilik hareketlerinin başarısını ve Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini engellemişti. Yeniçeri Ocağı'nın yerine yeni ve modern bir ordu kurmak isterken II. Mahmut, 1827'de Navarin baskını ile donanmayı kaybetmişti. Bütün bu engellere ve zorluklara rağmen, başta askerî reformlar olmak ...

Devamı

Jön Türk Basını

Yrd. Doç. Dr. Muammer Göçmen Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleriyle Jön Türklerin Gelişmesinde Basının Rolü ve Basında İlk Yasaklamalar 728'da İbrahim Müteferrika, matbaasını kurmadan önce,1 1492'de Katolik İspanyolların Endülüs'teki zulmünden Osmanlı padişahı II. Bayezid'in himmetiyle kurtulup İstanbul'a getirilen Yahudiler,1494 yılında İstanbul'da ilk matbaayı kurdular. Ladino ve İbrani dillerinin d ...

Devamı

Türk Basın Tarihinden Kesitler

Yrd. Doç. Dr. Necdet Ekinci Türkiye'de yayımlanan ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekayi olmakla birlikte, daha önce çıkmış Fransızca gazetelerden ve Mısır' kurulan Bulak Matbaası ile burada basılan Vakayi-i Mısıriye'den söz etmek gerekir. Türkiye'de ilk gazete Fransızlar tarafından, İstanbul'da 1795 yılında, kendilerinin kurmuş oldukları Fransız Elçiliği Matbaası'nda yayımlanmıştır.1 Bulletin de Nouvelle (Haber ...

Devamı

Tanzimat Ne Zaman Başladı

Doç. Dr. Mümtaz'er Türköne Tanzimat Dönemi'nin ne zaman sona erdiği tartışmalıdır, ancak ne zaman başladığı konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Mustafa Reşid Paşa'nın Gülhane'de meşhur fermanı okuduğu tarih olan 3 Kasım 1839 başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Aslında, başlangıç olarak verdiğimiz tarihten de o kadar emin olmamamız gerekiyor3 Kasım 1839'da, Mustafa Reşid Paşa'nın Gülhane'de okuduğu Ferm ...

Devamı

Gülhane Hatt-I Hümâyunu’nda Batının Etkisi

Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal Mustafa Reşit Paşa, 3 Kasım 1839'da, sabahleyin evinden çıkarken hane halkı ile helâlleşiyordu. O günün akşamı evine sağ salim döneceğinden emin değildi. Giriştiği işte gidip dönmemek ihtimali vardı. Paşa nereye gidiyordu. Uzak ve tehlikelerle dolu bir diyara mı? Yoksa kendisi hakkında verilecek bir idam hükmünü dinlemeye mi? İkisi de değil; sadece Padişahın tebaasına lütfett ...

Devamı

Bir Reform Hareketi Olarak Tanzimat: Hazırlanması İlânı Tepkiler ve Uygulanması

Dr. Coşkun Çakır "Galata'daki Voyvoda Karakolunda bir tabur ağası varmış. Hıristiyan halk arada sırada bir Müslüman yakalayarak karakola götürür, bana gavur dedi diye yakınır ve cezalandırılmasını isterlemiş. Tabur ağası 'Ay oğul! Anlatamadık mı? Tanzimat var,gavura gavur denmeyecek, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti'diye suçluyu azarlar, paylarmış" Abdurrahman Şeref; Tarih Musahabeleri Osmanlı tarihinde ...

Devamı

Tanzimat Reformları ve Çelişkileri

Doç. Dr. Şükrü Karatepe Geleneksel Osmanlı siyasi-idari düzeni, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren kademeli olarak bozulma sürecine girdi. Savaşlarda alınan yenilgiler nedeniyle, bozulma ilk olarak ordunun düzeninde hissedildi. Bu nedenle düzeltme girişimleri ordudan başlatıldı. Fakat çözülme ordu ile sınırlı olmayıp, toplum tüm kurum ve kuruluşlarıyla sarsıldığından, sadece askeri alanda yapılan yenilikler ...

Devamı

Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Ordu ve Siyaset İlişkileri

Doç. Dr. Ahmet Turan Alkan Tarihin bilinen zamanlar boyunca yönetim, daima güç olgusuyla birlikte görülmüştür. Bilinen bütün yönetim organizasyonlarında yöneticiler, yönetilenler üzerinde sağladıkları itaati, mahiyeti birbirinden farklı da olsa güce dayandırmışlardır. Modern zamanlara doğru yönetenlerle yönetilenler arasında güce dayalı itaat ilişkisi farklı unsurlarla izah edilmişse de (toplumsal sözleşme, ...

Devamı

Uç Tarz-I Siyaset

Prof. Dr. Yusuf Akçura Osmanlı ülkelerinde, garptan feyz alarak, kuvvet kazanmak ve terakki arzuları uyanalı, belli başlı üç siyasî yol tasavvur ve takip (ebaucher) edildi sanıyorum: Birincisi, Osmanlı Hükümetine tâbi muhtelif milletleri temsil ederek ve birleştirerek bir Osmanlı milleti vücuda getirmek. İkincisi, hilâfet hakkının Osmanlı Devleti hükümdarlarında olmasından faydalanarak, bütün İslâmları söz ...

Devamı

Osmanlı Islahatlarının Nihai İfadesi Olarak Üç Tarz-I Siyaset ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Etkisi

Doç. Dr. Mevlüt Uyanık 1. Giriş Asya, Afrika, Balkanlar ve Kafkasya bölgelerinin en önemli kısmını altıyüz yıl yönetimi altında tutan; bir çok farklı dil, din ve ırkı bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti'nin çöküşüyle, Türk Milleti, Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti adıyla bir devlet kurdu. Yeni yönetimin siyasal tercihini Cumhuriyet'ten yana kullanmasıyla, Türkiye halkı, eşit hukuka sahip olan Türk vatandaşl ...

Devamı
Üstüne gidin