Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 11)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri / Gülay Karamahmutoğlu Çok eski çağlardan beri insanların, müzik ezgilerini hatırlamak, hattâ kendilerinden sonraki nesillere aktarabi ...

Aşkenazi Yahudilerinin DNA sı eski kadın ataların Avrupa dan dönüştüğünü gösteriyor

Aşkenazi Yahudilerinin DNA sı eski kadın ataların Avrupa dan dönüştüğünü gösteriyor

Aşkenazi Yahudi DNA'sının önceki çalışmaları, erkek soylarının% 50 - 80'inin Yakın Doğu'dan kaynaklandığını gösterirken, yeni bir çalışma, kadın soylarının en az% 80'inin Avrupa kö ...

Kızıl saçlı genler, 70.000 yıl önce doğrudan dünyanın ilk Kızıl Kafalarından miras kaldı

Kızıl saçlı genler, 70.000 yıl önce doğrudan dünyanın ilk Kızıl Kafalarından miras kaldı

Scotlands DNA, kızıl saçlı genin 3 türevinden birini taşıyan herkesin, sahip olduğu ilk kızıllığın doğrudan soyundan geldiğine - yaklaşık 70.000 yıl önce Batı Asya’dan gelen iki va ...

BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR?

BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR?

OSMANLI DÖNEMİ BİLİM TARİHİNDEN BİR KESİT BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR? Prof. Dr. Fikri AKDENİZ Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İsta ...

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Doğu Karadeniz Politikası

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Doğu Karadeniz Politikası

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Doğu Karadeniz Politikası / Yrd. Doç. Dr. Zübede Güneş Yağcı Tarihte İstanbul'a hakim olan hemen her devlet istisnasız olarak İstanbul'un hinter ...

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası / Dr. Eugenia Popescu - Judetz 1970 yılında, Yugoslavya ve Romanya'nın işbirliğiyle, Tuna nehri üzerindeki Iron Gates geçidinde köpürerek çağlaya ...

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik’teki Beyzâde

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik’teki Beyzâde

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik'teki Beyzâde (1731-1734) / Dr. Eyal Ginio İmparatorluk ve hanedanlıkların aniden çökmesi ciddi bir kriz anını yansıtır. Siyasal kuvve ...

XVIII. Yüzyılda Köylüler: Sinop Örneği

Doç. Dr. İbrahim Güler Osmanlı Devleti'nde toplum üyelerinin, mükellefiyet ve din esaslı ayırımlara tâbi tutulduğu görülmektedir. Bu ayırımlar üzerinde ayrıntılı olarak tartışmayı burada düşünmüyorum. Ancak mükellefiyet cinsinden yapılan bir ayırım, bizim köylülere bakışımızda temel teşkil etmektedir. Mükellefiyet esaslı klasik tasnife göre, Osmanlı Devleti'nde toplum üyeleri, askerî ve reâyâ olmak üzere ik ...

Devamı

Cizye’den Vatandaşlığa: Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni

Doç. Dr. Ufuk Gülsoy İslam hukukuna göre gayrimüslimler, egemenliklerini kabul ettikleri İslam devletiyle yaptıkları anlaşma sonucu zimmi tebaa statüsüne kavuşurlar ve bu sayede, siyasi haklar ve inançla ilgili bazı farklı uygulamalar dışında, bütün medeni ve kamu haklarında Müslümanlara eşit olurlardı. Bu eşitliğin doğal bir neticesi olarak aynı zamanda Müslümanlar gibi hususi haklardan da faydalanırlardı. ...

Devamı

Yenileşme Döneminde Mevlevîler ve Siyâset (XIX. Yüzyıl)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük 1. III. Selim Dönemi (1281/1789-1222/1807) ve Mevlevîler nyedinci yüzyılın ikinci yarısı, Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle siyasi ve askeri alanda yenileşme çabalarının hız kazandığı, eğitim ve kültür açısından batıya yönelme gereğinin anlaşıldığı bir dönemdir. Bu dönemdeki devlet ve toplum yapısını yeniden düzenleme çalışmaları, amaçlanan sonuçlara tümüyle ulaşmasa da, daha son ...

Devamı

Osmanlı Devleti nde Marjinal Bir Hareket Bahaîlik

Süleyman Özkaya I. Bahaîliğin Ortaya Çıkışı İran'da 19. yüzyılda yaşanan iç ve dış siyasî çalkantılarla düşünce alanındaki kargaşa, Şiî halkı, her zamandakinden daha çok ve gittikçe artan bir düzeyde bir "kurtarıcı" beklemeye itmişti. Bunun tabiî bir sonucu olarak Şiîlikteki Gâib Onikinci İmam'ın geri dönmesi ve mehdîlik kavramları, gündemin ilk sırada yer alan tartışma konuları olmuşlardı. [caption id="att ...

Devamı

Yenileşme Çağında Boşnaklar

 Dr. Zafer Gölen Bosna Hersek fethedildiği andan itibaren devlet tarafından özel önem verilen bölgelerin başında yer almıştır. Hükümet yetkililerinin bu tutumunda bölgedeki kitlesel Islâmlaşmanın etkisi kadar, Boşnakların devlete sadakâtle hizmet etmiş olmaları da tesirli olmuştur. Ancak 1683'teki Viyana Bozgunu sonrasında bölgedeki dengelerin değişmesi Bosna'daki iç dengelerin de hareketlenmesine yol açmış ...

Devamı

Milli Kıyafet: Müslüman Osmanlı Kadını ve Kıyafetinin Milliyeti

Doç. Dr. Nicole van Os 1908'deki Jön Türk Devrimi'nden sadece birkaç hafta sonra, ünlü bir kadın yazar olan Fatma Fahrünnisa'nın, yeni kurulan günlük gazetelerden biri olan Millet'te bir makalesi yayınlandı. O, bu makalesinde, Avrupa modasının takip edilmesini şiddetle reddederek, bir ulusal kıyafetin geliştirilmesini savunmaktaydı.1 Fahrünnisa'nın dillendirdiği tartışmaların her biri farklı özellikler taşı ...

Devamı

Hattat Şeyh Hamdullah ve Sultan II. Mahmud’un Ok Menzilleri

 M. Atıf Kahraman Hamdullah bin Şeyh (Şeyhoğlu Hamdullah) Amasyalıdır. Güzel yazı (hat) yazmayı, ok atmayı, yüzmeyi, ok ve yay yapmayı Amasya'daki öğretmenlerden öğrenmiştir. O yıllarda (1453-11 Mayıs 1481) Amasya'da sancak beyliği yapmış olan Şehzâde Bayezid'in beğenisini kazanmıştır. Sultan Bayezid, 1481 yılında padişah olduktan bir süre sonra Şeyh Hamdullah İstanbul'da ölmüş ve Karacaahmed Mezarlığı'na g ...

Devamı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Sosyal Yaşam

llbeyi Özer Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken aşağı yukarı II. Meşrutiyet'ten 1930'lu yıllara kadar olan dönem, Türk toplumu için büyük değişimlerin yaşandığı çok önemli yıllar sayılır, muhteşem bir imparatorluktan laik cumhuriyete dönüşüm, her kesimde ve günlük yaşamda köklü değişiklikleri beraberinde getirdi. Devrimsel denebilecek bu değişimler esnasında, geçmişten çok şeylerde süregelmişti. Eski ile yeni ...

Devamı

Mütareke Dönemi İstanbulu nda Sosyal Yaşam ve Sorunlar

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Temel Uygarlıkları, insanları, tarihi yok eden savaşlar, geride sağ kalabilenleri de sağlıksız, yiyeceksiz, evsiz, işsiz ve perişan bir halde bırakmıştır. Ülkedeki bunca insan kaybına paralel olarak ekonomide de büyük bir daralma ve gerileme görülmüş, tarımsal üretim savaş öncesine oranla yarıya, dış ticaret hacmi de onda bire inmiştir. Buğday üretimi %47, tütün %51, kuru üzüm %54, fınd ...

Devamı

Osmanlı Devleti nin Son Döneminde Fuhuş ve Frengi İle Mücadele

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Temel Ahlâk Dışı Hareketlerle Mücadele Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte toplumdaki ekonomik sıkıntılar daha da artmış, yıllarca süren savaşlar cephe gerisinde onarılması zor toplumsal ve ahlaki yıkımlara yol açmıştır. Başta 1854 tarihli Kırım Savaşı olmak üzere 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren meydana gelen savaşların ardından yüz binlerce insan, Rusya'dan ...

Devamı
Üstüne gidin