Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 10)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Himalayalar da kayıp atlılar 

Himalayalar da kayıp atlılar 

Himalayalar'da kayıp atlılar Pir Panjal, Küçük Himalayaların batı kesiminde, doğu-güney-doğudan batı-kuzey-batıya uzanan ve Himachal Pradesh, Jammu ve Keşmir devletlerinin sınırlar ...

Avşarlar-Avşar Boyu

Avşarlar-Avşar Boyu

Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşîdüddin (XIV. yüzyıl başı) ile ona dayanan Yazıcıoğlu (XV. yüzyıl) ...

Bozkır Modası. Antik Göçebe Eşyaları

Bozkır Modası. Antik Göçebe Eşyaları

Birçoğumuz için, Xiongnu kelimesi, Antik Roma'yı baskın yapan göçebe kabileleri Hunların bir derneğini taşıyor. Aslında, Xiongnu'nun Hunlarla “genetik bir ilişkisi” var. Tek bildiğ ...

Büyük höyüklerin eteğinde.  Son arkeolojik ve jeofizik araştırmaları

Büyük höyüklerin eteğinde. Son arkeolojik ve jeofizik araştırmaları

Avrasya bozkırındaki onlarca ve belki de yüz binlerce mezar höyüğü geçmişin sessiz tanıklarıdır. Ne kadarının aslında söylemesi imkansız, her yıl daha yeni kurgan anıtları keşfedil ...

Güney Sibirya Bozkır Piramitleri

Güney Sibirya Bozkır Piramitleri

Joan Tobe'un mezarına geri döndüğünde, doğu zincirindeki en büyük ikinci höyüğün, kesik bir piramit şeklinde, eğimli olarak kardinal noktalara yönlendirilmiş olmasına dikkat etmek ...

Kuzey Kafkasya İskitleri

Kuzey Kafkasya İskitleri

Kuzey Kafkasya İskitleri Araştırma ekibimiz 2012'den bu yana, Kuzey Kafkasya'da (Stavropol Bölgesi) Rus-Alman arkeolojik keşif gezisinde, Rus tarafındaki yönetmen A. B. Belinsky ve ...

İlk Neolitik Şehir Çatalhöyük

İlk Neolitik Şehir Çatalhöyük

İlk Neolitik Şehir Çok Kalabalıktı, İnsanlar Birbirlerini Öldürmeye  Başladı Yaklaşık 9.000 yıl önce, ataları bir zamanlar tecrit edilmiş olan Neolitik insanlar, şu anda Türkiye'ni ...

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Düşünce Tarihi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay XVII. ve XVIII. Yüzyıl Düşünce Hayatına Genel Bir Bakış Osmanlı'da düşünce ve özellikle felsefi düşünce var mı yok mu tartışmaları devam edecektir. Fakat, Osmanlı'nın, her halükarda İslâmî medeniyet havzasından, kadim medeniyetlerden ve Orta Asya'nın tarihi desenliğe sahip köklü geleneklerinden süzerek bir terkip (sentez) meydana getirdiği bir gerçek olarak kabul edilmektedir. ...

Devamı

Yenileşmeden Cumhuriyet’e Osmanlı İktisat Düşüncesi

Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar İran ve Bizans etkisinin içinde ve üstünde Türk devlet felsefesi Osmanlı politik toplumunda ekonominin idaresini 'ilm-i tedbir-i devlet' anlayışına göre şekillendirmişti. 1350'lerle birlikte ekonominin normatif esasları Osmanlı hukuki muhitince yepyeni bir terkibe dönüşmüş, örfî sultanînin güdümünde 'ilm-i tedbir-i devlet', Tanzimat'a kadar iktisat siyasalarının belirlenmesinde h ...

Devamı

XIX. Yüzyıl Osmanlı Reformlarını Nasıl İncelemeliyiz?: Mevcut Literatür ve Bakış Açıları Üzerine Bazı Düşünceler

Yrd. Doç. Dr. Bülent Özdemir Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı Tarihi ile uğraşan akademisyenlerin çoğu, bu yüzyıldaki Osmanlı reformlarının "Batı medeniyetinin etkisi ile yapıldığı" şeklinde yaygın bir fikre atıfta bulunmaktadırlar. Avrupa aydınlanması ve Fransız İhtilali sonrası meydana gelen ihtilal hareketlerinin, Osmanlı Devleti'nin modernleşmesi ve sekülerleşmesinde çok önemli bir rol oynadıkları, hiç yadsın ...

Devamı

Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma Hareketleri

Dr. Metin Eriş Osmanlı Devleti, 17. yüzyılın sonlarına doğru kaybedilmekte olan savaşlarla tanışmaya başlayacaktır. Kaybedilen savaşlar, sarsılan askerî otorite ve devlet düzeni yanında, ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz yönde etkilemekteydi. Mahrum olunmaya başlayan savaş gelirleri ile askerî giderlerin karşılanması mümkün olmadığı gibi, tüketime intikâl ettirilme imkânları da ortadan kalmış oluyordu. B ...

Devamı

Modernleşmeye Giden Yolda Bazı Fikirler

Yrd. Doç. Dr. Celâl Pekdoğan Son yıllarda gittikçe artan yakın dönem Türk tefekkür hayatına ilişkin araştırmaların amacı, zihniyeti vücûda getiren temel dayanakların gün ışığına çıkarılmasına yöneliktir. Eğer zihniyet sorunu bütün berraklığıyla gün ışığına çıkarılamaz ise araştırılan dönem ile ilgili sonuçlar, tam anlamıyla bilimsel ve objektif olmaktan uzak kalırlar.           ...

Devamı

Osmanlı Sanayileşmesi Hakkında Düşünceler

Prof. Dr. Beşir Atalay Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayileşme veya sanayi kurumlarını incelemek, diğer kurumları veya boyutları incelemeye göre daha büyük zorluk göstermektedir.                 Mesela, eğitim kurumları veya idari yapı gibi konularda belirgin bir sistem ve bunları değerlendiren kaynaklar mevcuttur. Sanayileşme konusunda ise, bütünlüğü içinde ekonomik ya ...

Devamı

Osmanlı’nın feministleri

Yazan: Filiz Küçük Bugün Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 74. yıl dönümü. Aradan geçen yıllar boyunca kadının hak mücadelesi siyasal, kültürel, sosyal alanlarda devam etti. Feminist mücadelede yer alan kadınların sokaklara inmesi ya da taleplerini daha gür bir sesle dile getirmesine ilişkin örneklerle son yıllarda daha sık karşılaşsak da, bu topraklardaki kadın mücadelesinin kökeni Osman ...

Devamı

Osmanlı Modernleşmesinde Sorunlar

Dr. Ebubekir Sofuoğlu Modernleşme kavramını çok değişik açıdan ele almak mümkün olmakla birlikte, burada modernleşmenin Osmanlı toplum ve devlet yapısında nasıl geliştiği ele alınacaktır. Devlet kurumlarındaki bozuklukların başlangıçta basit bir iki düzenlemeyle veya kimilerine göre kanun-i kadimin layıkıyla uygulandığı takdirde düzeleceğine, devlet kurumlarının düzelmesi için o sıralarda Batı'dan alınacak ...

Devamı

Batılılaşma Sürecinde Fransa Etkisi

Dr. Halil Erdemir Fransa İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti uzun süre Avrupa siyasetinde birlikte hareket etmişlerdir. Osmanlı Devleti, Avrupa'da meydana gelen meselelerde Fransa'ya taraftar olarak diğer Avrupa devletlerine karşı korumuş, kollamış ve desteklemiştir. Fransızlar tarihlerinde Avrupa'daki yakın komşularından dostluktan ziyade düşmanca tavır ve muamelelerle karşılaşmıştır. Avrupa'daki düşmanların ...

Devamı

II. Mahmud Dönemi Yenileşme Çabaları

Yrd. Doç. Dr. Ejder Okumuş Dördüncü Mustafa'dan sonra padişah olan II. Mahmud, yaptığı reformlarla, Osmanlı Devleti'nde çok önemli değişikliklerin temelini atmıştır.Batılılaşmacı bir Sultan olan II. Mahmud'un1 hilâfet-saltanat dönemi, ıslahatlar açısından iki dönemde ele alınabilir. Birincisi 1826 yılından önceki dönem, diğeri ise 1826'dan sonraki dönemdir.2 1826 Öncesi Dönem 1826'dan önceki dönem çok öneml ...

Devamı
Üstüne gidin