Buradasınız:Anasayfa » İslam Tarihi (Sayfa 6)

İslam Tarihi Olaylar,savaşlar,sahabe,hicret hakkında tarihi olaylar.

Afganistan Türkmenleri

Afganistan Türkmenleri

Afganistan Türkmenleri Afganistan'da etnik dağılım Toplam nüfus 200.000 + Önemli nüfusa sahip bölgeler Diller Türkmence Din Sünni İslam İlgili etnik gruplar Türkmenler, Afganistan ...

Eşsiz kızak köpekleri

Eşsiz kızak köpekleri

Eşsiz kızak köpekleri, Kuzey Amerika Kuzey Kutbu'ndaki gelişmeye yardımcı oldu. [caption id="attachment_7981" align="alignnone" width="640"] Grönland Disko Körfezi'nde çalışan bir ...

Fildişi Mankenlerinin Sırları

Fildişi Mankenlerinin Sırları

Mankenlerin kökenleri hakkında çok az şey biliniyor - doktorlar tarafından dört yüzyıl önce kullanıldığı düşünülen küçük anatomik heykeller - ama şimdi gelişmiş görüntüleme teknikl ...

Devekuşu kabuğu Afrika da 10.000 yıllık kültürel etkileşimi ortaya koyuyor

Devekuşu kabuğu Afrika da 10.000 yıllık kültürel etkileşimi ortaya koyuyor

Devekuşu kabuğu kabukları, Afrika'da 10.000 yıllık kültürel etkileşimi ortaya koyuyor. Devekuşu kabuğu kabuğu boncukları, insanlık tarafından yapılan en eski süslemelerden bazıları ...

Kamboçyalı eserler kaçakçılığı ile suçlanan antika satıcısı

Kamboçyalı eserler kaçakçılığı ile suçlanan antika satıcısı

Kamboçyalı eserler kaçakçılığı ile suçlanan antika satıcısı. Müfettişler, Khmer antikalarının önde gelen uzmanlarından Douglas AJ Latchford'u kaçak Kamboçya eserleri kaçakçılığıyla ...

Kuzeydoğu Estonya’da bulunan Nadir kutu şeklinde Viking broş

Kuzeydoğu Estonya’da bulunan Nadir kutu şeklinde Viking broş

Kuzeydoğu Estonya'da bulunan Nadir kutu şeklinde Viking broş. Kuzeydoğu Estonya'da bu baharda bulunan tamamen korunmuş bir erken Viking dönemi broşu, Estonya'da keşfedilen iki tür ...

Sibirya da bulunan 18.000 yaşındaki donmuş köpek yavrusu

Sibirya da bulunan 18.000 yaşındaki donmuş köpek yavrusu

Sibirya da bulunan 18.000 yaşındaki donmuş köpek yavrusu. Araştırmacılar, Sibirya'da bulunan 18.000 yaşındaki bir yavru köpeğin bir köpek mi yoksa bir kurt mu olduğunu belirlemeye ...

Îs Seferİ

Hicretin 6. senesinin Cemaziyelevvel ayı. Kureyş müşriklerine âit bir ticaret kervanının Şam`dan Mekke`ye doğru gitmekte olduğu Medine`de işitildi.Peygamber Efendimiz, Kureyş müşriklerini iktisaden güç durumda bırakmak maksadıyla, Hz. Zeyd bin Hârise kumandasında yüz yetmiş kişilik bir süvari birliğini bu kervanı ele geçirmek üzere yola çıkardı. Mücâhidler, Îs denilen mevkide Kureyş kervanına rastgeldiler. ...

Devamı

Peygamberimizin Abdurrahman bin Avf`i Dumetü`l-cendel`e göndermesİ

Hicretin 6. senesinin Şaban ayı. Bu tarihte Peygamber Efendimiz, Abdurrahman bin Avf Hazretleri kumandasında yedi yüz kişilik bir birlik hazırladı. Birliğin vazifesi, Dûmetü`l-Cendel beldesi halkını İslâmiyete dâvet etmekti. Peygamberimiz, Abdurrahman bin Avf Hazretlerine sancağını teslim ettiği sırada Allah`a hamd ve senâda bulunduktan sonra, mücahidlere şöyle hitap etti: "Hepiniz Allah yolunda, Allah`ın i ...

Devamı

Ümmü gülsüm, Peygamberimize Ilticâ Ediyor

Hudeybiye Anlaşmasının üzerinden fazla bir zaman geçmemişti ki, Peygamberimizin Mekke`deki azılı düşmanlarından Ukbe bin Ebî Muayt`ın Müslüman olan kızı Ümmü Külsüm, bir yolunu bulup Medine`ye geldi. Resûl-i Ekrem Efendimize iltica edip şöyle dedi: "Yâ Resûlallah! Ben, dinim için onların yanından kaçıp senin yanına geldim! Beni koru, müşriklere geri çevirme! Beni kâfirlere geri çevirecek olursan, bana işken ...

Devamı

Peygamberimizin, Hükümdarları Islâma Dâveti

Peygamberimiz Hz. Muhammed`in (a.s.m.) dini ve dâveti umumidir. Hitabı, bütün insanlığadır. Diğer Peygamberler gibi bir kavme, bir kabileye, bir millete veya bir bölgeye münhasır değildir.                       Cenâb-ı Hak, bir çok âyet-i kerimede bu hususu beyan buyurmuştur: "De ki: Ey insanlar! Ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah`ı ...

Devamı

Habeş Necâşisi`nin Islâma Dâvet Edilmesi

Hicretin 7. senesi, Muharrem ayı idi. Peygamber Efendimiz, ilk önce Amr bin Ümeyye`yi, eline şu mektubu vererek, Habeş Necaşîsi Ashame`ye gönderdi. "Bismillahirrahmanirrahim! Allah Resûlü Muhammed`den, Habeş Meliki Necâşiye! "Ey Melik! Müslüman olmanı dilerim. Ben senin namına, Lâ ilâhe illâ Hû, Melik, Kuddûs, Selâm, Mü`min, Müheymin olan Allah`a hamd ü senâ ederim. "Ve şehâdet ederim ki, Meryem`in oğlu İsâ ...

Devamı

Heraklius`un Islâma Dâvet Edilmesi

Hicretin 7. senesi, Muharrem ayı. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Ashabdan Dihye bin Hâlife el-Kelbî`ye de bir mektup vererek ona da Rum Kayseri Heraklius`u İslâma dâvet etmek üzere, göndermişti Mektup şu meâldeydi: "Bismillahirrahmanirrahim. Resûlullah Muhammed`den Rûm`un büyüğü Hirakl`e! "Hidâyet yoluna tâbi olanlara selâm olsun! Bundan sonra, (Ey Rûm milletinin büyüğü) seni, İslâma dâvet ediyorum. "Müslüman o ...

Devamı

Kisrânın Islâma Dâvet Edilmesi

Hicretin 7. senesi, Muharrem ayı. (Milâdî 628.) Hükümdarları, İslâma dâvet kararı alan Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Ashabdan Abdullah bin Huzâfe`yi de İran Kisrâsı Perviz İbni Hürmüz`e elçi olarak gönderdi. İran`a varıp, saraya kabul edilen Hz. Abdullah bin Huzâfe, Peygamberimizin İslâma dâvet mektubunu bizzat Kisrâ Perviz`in eline teslim etti.                   ...

Devamı

Gassan Hükümdarlarının Islâma Dâvet Edilmesi

Gassanîler, Suriye`de oturan en güçlü kabilelerden biri idi. Hicretin 7. senesi Muharrem ayında, Peygamber Efendimiz, bu kabilenin hükümdarı Hâris bin Ebî Şimr`i de İslâma dâvet etmek üzere Ashabdan Şuca` bin Vehb`i bir mektupla gönderdi.314 Şuca` bin Vehb (r.a.), mektubu alır almaz süratle yola çıktı. Şam`a vardı. Fakat hükümdar Haris`i sarayında bulamadı. Günlerce sarayın kapısında beklemek zorunda kaldı. ...

Devamı

Yemâme Emîrinin Islâma Dâvet Edilmesi

Yemâme hükümdarı Hevze bin Ali, Hıristiyandı. Peygamber Efendimiz, Hicretin 7. senesi Muharrem ayında bu hükümdarı da İslâmiyete dâvet etmek üzere Salit bin Amr`ı vazifelendirdi ve yazdığı bir mektupla onu Yemame`ye gönderdi.322 Mektubu alan Salit bin Amr, durup dinlenmeden yol alarak hükümdarın yanına vardı ve Efendimizin mektubunu ona verdi. Mektubu okuttu. Resûl-i Ekrem kendisine şöyle hitap ediyordu: "B ...

Devamı

Hayber`in Fethi

Hicretin 7. senesi Muharrem ayı sonları. (Milâdî 628.) Hayber, volkanik bir arazi üzerine kurulmuş, kuvvetli ve sağlam yedi kaleye sahip bir şehirdi. Şam yolu üzerinde bulunan bu şehir, Medine`nin kuzey batısına düşüyor ve ona uzaklığı ise yüz mili buluyordu (169 km). Resûl-i Ekrem Efendimizle olan anlaşmalarını bozmaları sebebiyle Medine`den sürgün edilen Yahudilerin çoğu buraya yerleşmiş ve âdeta burayı Y ...

Devamı
Üstüne gidin