Buradasınız:Anasayfa » İslam Tarihi (Sayfa 2)

İslam Tarihi Olaylar,savaşlar,sahabe,hicret hakkında tarihi olaylar.

Osmanlı Sanayileşmesi Hakkında Düşünceler

Osmanlı Sanayileşmesi Hakkında Düşünceler

Prof. Dr. Beşir Atalay Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayileşme veya sanayi kurumlarını incelemek, diğer kurumları veya boyutları incelemeye göre daha büyük zorluk göstermektedir. ...

İngiliz ler hakkında ilginç bileğiler

İngiliz ler hakkında ilginç bileğiler

Bir dahaki sefer ellerinizi yıkarken suyun sıcaklığı tam istediğiniz gibi değilse eskiden İngiltere'de bu işlerin nasıl yapıldığını düşünün, 1500'lerde İngiltere'de işler şöyle yap ...

Osmanlı’nın feministleri

Osmanlı’nın feministleri

Yazan: Filiz Küçük Bugün Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 74. yıl dönümü. Aradan geçen yıllar boyunca kadının hak mücadelesi siyasal, kültürel, sosyal alanlarda ...

Osmanlı Modernleşmesinde Sorunlar

Osmanlı Modernleşmesinde Sorunlar

Dr. Ebubekir Sofuoğlu Modernleşme kavramını çok değişik açıdan ele almak mümkün olmakla birlikte, burada modernleşmenin Osmanlı toplum ve devlet yapısında nasıl geliştiği ele alına ...

Batılılaşma Sürecinde Fransa Etkisi

Batılılaşma Sürecinde Fransa Etkisi

Dr. Halil Erdemir Fransa İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti uzun süre Avrupa siyasetinde birlikte hareket etmişlerdir. Osmanlı Devleti, Avrupa'da meydana gelen meselelerde Fransa'ya ...

II. Mahmud Dönemi Yenileşme Çabaları

II. Mahmud Dönemi Yenileşme Çabaları

Yrd. Doç. Dr. Ejder Okumuş Dördüncü Mustafa'dan sonra padişah olan II. Mahmud, yaptığı reformlarla, Osmanlı Devleti'nde çok önemli değişikliklerin temelini atmıştır.Batılılaşmacı b ...

Namık Kemal’in İktisadî Görüşleri

Namık Kemal’in İktisadî Görüşleri

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Siler Üçüncü Selim'in ve özellikle II. Mahmud'un karşılaştığı çeşitli iç ve dış olaylar ve baskılar, yenilik hareketlerinin başarısını ve Osmanlı Devleti' ...

İslamın yayılması ve Efendimize Yapılan İkaz

Bir Grup Hıristiyanın Müslüman Olması Boykot uygulamasının kaldırılması Peygamberimiz ve Ashab-ı Kirama geniş bir nefes aldırdı. Bu sırada peş peşe İslâm sinesine koşmalar görüldü. İslâma gönül verenler arasında yirmi kadar Hıristiyan da vardı. Bunlar, Habeşistan`a hicret etmiş Müslümanlardan Peygamberimiz ve İslâmiyet hakkında duyduklarını yerinde araştırmak için Mekke`ye gelmişlerdi. Kâbe`nin yanında Peyg ...

Devamı

Hüzün yılı

HÜzÜn Yili Üç senelik müşrik ablukasından kurtulmanın sevincini acı olaylar takib etti. Acı hâdiseler zincirinin ilk halkası, Resûl-i Ekremin dört yaşındaki en büyük oğlu Kasım`ın vefâtı oldu. Gönlü şefkat şelâlesini andıran Peygamber Efendimiz, büyük oğlunun vefâtından çok müteessir oldu. Derin teessürünü ciğerpâresinin cenazesini götürürken, karşısında dim dik duran Kuaykıan Dağına, "Ey dağ! Benim başıma ...

Devamı

Resulullah Tebliğe Devam Ediyor

Peygamberimizin Hz. Âişe İle Nişanlanması Hz. Hatice Validemizin vefatı ile Resûl-i Kibriyâ Efendimizin âile hayatında bir boşluk meydana gelmişti. Hem Efendimiz, hem de Sahabîler bu durumun farkında idiler. Bir gün, Osman bin Maz`un Hazretlerinin hanımı Havle Hâtun, Habib-i Kibriyâ Efendimizin huzuruna geldi ve "Yâ Resûlallah! Yanına girince birden Hatice`nin yokluğunu hissettim" dedi. Resûl-i Ekrem, bunun ...

Devamı

Peygamberimizin Kabileleri İslama Daveti

Resûl-i Ekrem, Tâiflilerin insafsız ve âdice hücum ve hakaretlerine hedef olduktan sonra, Mekke`ye döndüğünde müşriklerin daha da şiddetli muhalefet ve eziyetleriyle karşı karşıya kaldığı halde, îman ve İslâmı tebliğden bir an bile geri durmadı. Aksine, Tâif dönüşü, İslâma dâvet dairesini daha da genişletti ve kabileleri İslâma dâvete başladı. Bir dâvânın hızla intişârı, şüphesiz, sağlam ve seviyeli müntesi ...

Devamı

Beş Vakit Namazın Farz Kılınışı

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Mirâc gecesinde bir çok İlâhî tecellilere, hitap ve iltifatlara mazhar kılındı. Erkân-ı îmâniyenin hakikatlarını göz ile gördü; melâikeyi, Cenneti, âhireti, hatta Zât-ı Zü`l-Celâl`i müşâhede etti.                     Ayrıca bu gecede her gün beş vakitte namaz kılınması emredildi.Cenâb-ı Hak, ilk önce her gün 50 vakit namazı farz kıld ...

Devamı

İsra ve mirac mucizesi

Hicretten bir buçuk sene önce, Recep ayının 27. gecesiydi. Bu gecede Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan İsra* ve Mirâc** mucizesi vuku buldu. Mezkûr gecede Cebrail (a.s.) geldi ve Resûl-i Zîşan Efendimizi Mescid-i Haram`dan*** alıp Burak ile Mescid-i Aksâ`ya**** götürdü.                         Oradan da, gökyüzündeki harika ic ...

Devamı

Peygamberimizin tebliğe başlaması ve ilk müslümanlar

PEYGAMBERİMİZİN TEBLİĞE BAŞLAMASI VE İLK MÜSLÜMANLAR Allah (C.C) ilk tebliğ emri olan "Ey örtülere bürünen (Resulüm), kalk ve insanları uyar." Ayeti celilesi gelince Peygamberimiz tebliğ görevine başlamış ve insanları Allah'ın birliğine, davet etmeye başlamıstı. Davete ilk icabet edip müslüman olanların isimleri şunlardır. Ilk Müslümanlık şerefine sahip olan kişi hazreti Hatice´dir. Peygamberimiz (S.A.V),Ha ...

Devamı

Akabe Biatları Ve Medİne`de İslamın Yayılması

Akabe BÎatlari Ve Medİne`de İslÂmin Yayilmasi Birinci Akabe Bîatı Bi`setin 12. senesi (Miladî: 621). Bi`setin 11. yılında Akabe mevkiinde İslâmiyetle şereflenen altı Medineli, bir sene sonra aynı yerde buluşacaklarına dair Resûl-i Ekrem Efendimize söz vermişlerdi. İlk görüşmelerinin üzerinden bir sene geçip, hac mevsimi gelince, içlerinde bir sene önce İslâmla şereflenmiş bulunan altı kişinin de bulunduğu 1 ...

Devamı

Medİne`ye Hİcretİn BaŞlamasi

Medİne`ye Hİcretİn BaŞlamasi Peygamber Efendimiz ile Medineli Müslümanlar arasında cereyan eden Akabe bîatları ve yapılan anlaşmalar, Müslümanlar önünde yepyeni emniyetli bir saha açıyordu. İnançlarını burada serbestçe söyleyebilecek, ibâdetlerini serbestçe ifa edebilecek, dinlerini korkmadan ve çekinmeden yayabileceklerdi. Çünkü, Medine`nin iki güçlü kabilesi olan Evs ve Hazreç onlara kucaklarını açmış, he ...

Devamı

Peygamber Efendİmİze Hİcret İznİnİn Verİlmesİ

Peygamber Efendİmİze Hİcret İznİnİn Verİlmesİ Kureyş müşrikleri Resûl-i Ekrem Efendimizin vücudunu ortadan kaldırmak için kat`î karar almışlardı ve bunun için faâliyetlerini sürdürüyorlardı. Bu sırada Cenâb-ı Hak, Sevgili Resûlüne hicret emrini verdi. Peygamber Efendimiz, Hz. Ebû Bekir`in evine her gün sabah veya akşam vakitlerinde uğrardı. Fakat, hicret emrini aldığı gün, öğle vakti sıcağında, âdeti olmadı ...

Devamı
Üstüne gidin