Buradasınız:Anasayfa » Dünya Tarihi (Sayfa 3)

Dünya Tarihi, Ülkeler Tarihi,mitolojik tarih,dünya savaşları,eski kavimler hakkında tarih bilgileri.

Osmanlı Sanayileşmesi Hakkında Düşünceler

Osmanlı Sanayileşmesi Hakkında Düşünceler

Prof. Dr. Beşir Atalay Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayileşme veya sanayi kurumlarını incelemek, diğer kurumları veya boyutları incelemeye göre daha büyük zorluk göstermektedir. ...

İngiliz ler hakkında ilginç bileğiler

İngiliz ler hakkında ilginç bileğiler

Bir dahaki sefer ellerinizi yıkarken suyun sıcaklığı tam istediğiniz gibi değilse eskiden İngiltere'de bu işlerin nasıl yapıldığını düşünün, 1500'lerde İngiltere'de işler şöyle yap ...

Osmanlı’nın feministleri

Osmanlı’nın feministleri

Yazan: Filiz Küçük Bugün Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 74. yıl dönümü. Aradan geçen yıllar boyunca kadının hak mücadelesi siyasal, kültürel, sosyal alanlarda ...

Osmanlı Modernleşmesinde Sorunlar

Osmanlı Modernleşmesinde Sorunlar

Dr. Ebubekir Sofuoğlu Modernleşme kavramını çok değişik açıdan ele almak mümkün olmakla birlikte, burada modernleşmenin Osmanlı toplum ve devlet yapısında nasıl geliştiği ele alına ...

Batılılaşma Sürecinde Fransa Etkisi

Batılılaşma Sürecinde Fransa Etkisi

Dr. Halil Erdemir Fransa İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti uzun süre Avrupa siyasetinde birlikte hareket etmişlerdir. Osmanlı Devleti, Avrupa'da meydana gelen meselelerde Fransa'ya ...

II. Mahmud Dönemi Yenileşme Çabaları

II. Mahmud Dönemi Yenileşme Çabaları

Yrd. Doç. Dr. Ejder Okumuş Dördüncü Mustafa'dan sonra padişah olan II. Mahmud, yaptığı reformlarla, Osmanlı Devleti'nde çok önemli değişikliklerin temelini atmıştır.Batılılaşmacı b ...

Namık Kemal’in İktisadî Görüşleri

Namık Kemal’in İktisadî Görüşleri

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Siler Üçüncü Selim'in ve özellikle II. Mahmud'un karşılaştığı çeşitli iç ve dış olaylar ve baskılar, yenilik hareketlerinin başarısını ve Osmanlı Devleti' ...

Minye’deki tarihi mezarlarda 10’u çocuklara ait 40 mumya bulundu

Mısır’ın Minye şehrindeki Tuna Cebel bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda keşfedilen iki yeni mezarlıkta 10’u çocuklara ait 40 mumya bulundu. Mezarlardan diğer mezarlara açılan 3 de tünel tespit edildi. Bazılarının taş, bazıları ahşap tabutlarda bulunan mumyaların bir kısmı da tabutsuz defnedilmiş.                             Mısır ...

Devamı

Amasya Kral Kaya Mezarları

Helenistik dönemde, Amasya’yı İÖ.333’den İÖ.26’ya kadar başkent olarak kullanan Pontus Krallarına ait olan Kral kaya Mezarları, Harşena Dağı’nın güney eteklerine, kalker kayalara oyularak yapılmıştır. Hatuniye Mahallesi’nin dar sokaklarından ve tren yolunu geçerek çıkılan mezarların arasında, kayaya oyulmuş yollar ve merdivenler bulunmaktadır. Yeşilırmak Vadisi boyunca, irili ufaklı 21 mezar olduğu bilinmek ...

Devamı

Medya Göbekli Tepe’de dünyanın en eski beyin ameliyatını nasıl yaptırdı?

Özellikle arkeoloji konulu haberlerde sık sık açığa çıkan enformatik cehalet bir kez daha kendini gösterdi. Aktüel Arkeoloji Dergisi editörlerinin deyimi ile Basının Göbekli Tepe ile İmtihanı, yalan-yanlış haberlerin bir anda nasıl pıtırak gibi yayılabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kendimize özel bir parantez açarak başlayalım. Antropolog Dr. Levent Sevik'in Bursa UNESCO Derneği ve BUSİAD'ın orga ...

Devamı

Kutsal Maya gölünden gizemli adak kaseleri ve yüzlerce tarihi eser çıktı

  Su altı arkeologları, Mayaların kutsal saydığı Petén Itzá Gölünün sularından yüzlerce tarihi eser çıkarttı. Önce dini ritüel olarak eşyaların suya atıldığını düşünen arkeologlar, konumları hiç bozulmadan üstekinin içinde bıçakla yanık odun parçaları bulunan biri diğerinin içine girmiş 3 kap bulunca çok şaşırdılar. Guatemala'nın Peten Departmanı'dan yer alan Petén Itzá Gölü adını, bir zamanlar göl çev ...

Devamı

İNKA, MAYA, AZTEK VE TÜRK ORTAK KÜLTÜRÜ

TARİHİN GİZEMLİ UYGARLIĞI ‘MAYALAR’Mayalar, MS. 1. milenyumda tarih sahnesinde yerlerini almış olan bir Orta Amerika toplumudur. Yaşadıkları coğrafyayı anıtmezarlar, görkemli tapınaklar ve gözlemevleriyle süsleyen Mayalar, geçmişi pek çok bilinmeyenle dolu, astronomi alanında çığır açmış gizemli ırklarından biridir. Mayalar, bilgilerini kayıp kıta Atlantis’in uygarlığı Mu’ya mı borçludur bilinmez lakin olağ ...

Devamı

ÇİN UYGARLIĞINDA TÜRK ETKİSİ

Yazılı tarihin çok öncesine giden ve yaygın bir iç içe geçmişlik içeren Çin-Türk ilişkileri, Çin’de birçok ortak hanedanlık ve bölgesel Türk yönetimleri yarattı. İlişkiler, Çin uygarlığını ileri sıçratan kavşaklardan biri olan M.Ö.9.yüzyılda yeni bir aşamaya ulaştı.Tarım tekniklerini bilen, at yetiştiren ve gelişkin savaş arabaları kullanan Türk boyları, Çin içlerine girerek; Güney’de Yangzi Ciang ovasına, ...

Devamı

Omaha Yerlileri

Kuzeydoğu Nebraska’da yaşayan “Omaha” adlı yerlilerden kalma eski bir giysi. Deri, ipek, boncuk ve kemiklerden yapılmış olan bu giysi Ay yıldız ile bezenmiş. Dakota diline çok yakın bir dil konuştuklarından Dakotaların bir boyu olarak görülmüşlerdir. Kuzey Amerika’nın ortasında “Büyük Ovalar” içinde yaşayan Omahalar, “Ovalar Bölgesi Yerlileri” olarak da adlandırılır. Ne denkliktir ki “Ovalar Bölgesinde” yaş ...

Devamı

Sümer Çiviyazısının Tarihsel Gelişimi

Milattan Önce 3800-2400 döneminde Sümerler ve Mısırlılar mühür ve işaretleri kullanmaya başlarlar… Yazılı tarih MÖ 3000 dolaylarında başladı. O binyılın başlarında, zaman ve mekânda yayılacak kadar önemli yalnızca iki husus vardı: Büyük adamların başarıları ve sığırların, tahılın ve koyunların sahipliği. Sümer kentlerinde büyük bir epik edebiyat biçimlenmeye başladı ve fasulyeleri sayma işini üstlenmek üzer ...

Devamı

Amazonlar Kimdir

Amazon kelimesinin köken olarak klasik Yunancada etimolojik olarak memesiz anlamına gelen ‘mazos’ olduğu biliniyor. Aralarında hiç erkek barındırmayan, yalnızca kadınlardan oluşan savaşçı bir topluluk olan Amazonlar soylarını sürdürmek için yılda bir kez karşı kavim olan erkek savaşçı gruplardan İskitler ve Sakalar’la birlikte olmuşlar. Bu birlikteliklerden doğan erkek çocukları küçük yaşta sakat bırak ...

Devamı

At ve üzengi

Atların insanlık tarihine etkisi pek çok alanda kendini göstermiştir. Ulaşımdan haberleşmeye, tarımdan savaşlara kadar farklı farklı alanlarda atların insanlık tarihini hızlandırıcı etkisi görülmektedir. İlk olarak M.Ö. 5500'lü yıllarda Kuzey Kazakistan dolaylarında yaşayan insanlar tarafından evcilleştirildiği belirtilen atların savaş tarihine olan tesiri derin niteliktedir. Homo Sapiens'lerin ilk tanıdığı ...

Devamı
Üstüne gidin