Buradasınız:Anasayfa » Dünya Tarihi (Sayfa 15)

Dünya Tarihi, Ülkeler Tarihi,mitolojik tarih,dünya savaşları,eski kavimler hakkında tarih bilgileri.

Evanjelizm in Türkiye Planı

Evanjelizm in Türkiye Planı

ÖZET Amerika Birleşik Devletlerinde son zamanlarda etkisini artıran evanjelizm mezhebi,Türkiye’yi de Mesih planı çerçevesinde tehdit etmektedir. İlk ortaya çıktığında özellikle Ort ...

Yuğ Töreni

Yuğ Töreni

Yuğ, Türk ve Altay halk kültüründe ve inancında Cenaze Töreni demektir. Yoğ veya Yığ olarak da söylenir. Cenaze töreni, cenaze yemeği gibi anlamları vardır. Yuğ, zaman zaman "Ağıt" ...

Eski Türk Ordusunun Genel Mahiyeti

Eski Türk Ordusunun Genel Mahiyeti

Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ Bir milletin sosyal yapısı, ekonomik ve kültürel hayatı ile devlet teşkilatı çok mükemmel olabilir. Ama bunların özellikle dış tehlikelere karşı korunması ...

Ermeni Kıpçakları mı Gregoryen Kıpçakları mı

Ermeni Kıpçakları mı Gregoryen Kıpçakları mı

Ermeni Kıpçakları mı Gregoryen Kıpçakları  mı Dr. Gülnisa AYNAKULOVA ÖZ XVI-XVII. yüzyıllarda başta Lvov, Kamenets-Podolsk, Lutsk olmak üzere Ukrayna, Lehistan, Romanya,Moldavya, K ...

Eşsiz Bronz Çağı savaş alanında keşfedilen savaşçı eşyaları

Eşsiz Bronz Çağı savaş alanında keşfedilen savaşçı eşyaları

Eşsiz Bronz Çağı savaş alanında keşfedilen savaşçı eşyaları Gottingen Üniversitesi, Mecklenburg-Vorpommern'deki Kültür Mirası Devlet Ajansı ve Greifswald Üniversitesi tarafından yü ...

Hacılar Büyük Höyüğü’nde ikinci anıtsal kapı ortaya çıkarıldı

Hacılar Büyük Höyüğü’nde ikinci anıtsal kapı ortaya çıkarıldı

Hacılar Büyük Höyüğü'nde ikinci anıtsal kapı ortaya çıkarıldı Hacılar Büyük Höyüğü'nde çalışan bir kazı ekibi, Burdur ilinde ikinci bir anıtsal geçit bulduktan sonra, yerel bir kra ...

Nekropolde bulunan Luxor’un Batı Şeria’ındaki mühürlü tabutlar

Nekropolde bulunan Luxor’un Batı Şeria’ındaki mühürlü tabutlar

Nekropolde bulunan Luxor’un Batı Şeria’ındaki mühürlü tabutlar.   Mısır Eski Eserler Bakanlığı, arkeologların güneydeki Luksor kentinde en az 20 eski ahşap tabut ortaya çıkard ...

Çanak ve Çömlekçiliğin Tarihi

MÖ 10.000’li yıllar itibariyle avcı-toplayıcı, göçebe hayat tarzını değiştirerek yerleşik hayatta üretmeye ve toprağı işlemeye yönelen insanoğlu bazı aletlere gereksinim duymuştur. Bunlardan bazıları kilden yapılmış araç-gereçlerdir. Ayrıca duvarlar kille sıvanmış, hayvan ve insan heykelcikleri yapılmıştır. Çanak ve Çömlekçiliğin Tarihi Kil, yaklaşık 7 bin yıldır insanoğlunun temel ihtiyaçları arasında bulu ...

Devamı

Paganizm Nedir

Türklerin eski dinleri hakkında yapılan tartışmalarda, 'Paganizm' kavramıyla da karşılaşmamız mümkün olabiliyor. Haliyle hem Türk Tengricilerini aydınlatmak hem de bu yüzyılda ilginç bir şekilde yeniden hortlayan 'paganizm' hakkında bilgi vermek için bu yazıyı hazırlama gereği duydum.   Paganizm Ne Demektir? Kime Pagan Denir?   Öncelikle belirtmeliyiz ki hiçbir eski pagan topluluk ne kendi inancı için 'paga ...

Devamı

Panteizm Nedir

Tengri inancını da anlamamızda yardımcı olacak dini görüşlerden bir tanesi de şüphesiz Panteizm (tümtanrıcılık) dir.   Panteizm, hiçbir varlığın Tanrı'nın dışında olmadığını, bütün evrenin maddeleri ve fiziksel yasalarıyla beraber bizatihi Tanrı olduğunu söyleyen felsefi-ruhani bir görüştür. Panteizm fikrini benimsemiş kişilere de Panteist denir. Panteist felsefeye göre, Tanrı'yı evrenin dışında konumlandır ...

Devamı

Taoizm nedir

Türkiye'de yeterince duyulmamış olan bu Asya inancı hakkında konuşalım. İnancın Doğduğu yer: Çin. İbadethane: Taoist (Taocu) tapınaklar, manastırlar ve türbeler. Kurucusu: Lao Tzu. Dili: Eski Çince. Felsefesinin Amacı: Dengeli bir yaşam sürmek, Tao ile bir olmak. Ateistler bu dinin ibadetlerinde yer alabilir mi? : Evet. Orta Doğu'ya göç edip Asya medeniyetinden kopan Türkler özellikle son yüzyılda Asya fels ...

Devamı

Roma Mitolojisi ve Mitler

Roma mitleri; edebiyat ve görsel sanatların temsil edildiği, antik Roma'nın efsanevi kökeni ve dini sistem ile ilişkin konu olan geleneksel hikayeler mevcuttur. Romalılar genellikle bu mucizevi ya da doğaüstü unsurlara sahip olsalar bile, tarih boyunca geleneksel anlatımlar ile tedavi olmuşlardır. Öyküleri genellikle siyaset ahlak ve bir bireyin nasıl olarak kişisel bütünlüğü sağlaması ve topluluk içinde so ...

Devamı

Yunan Mitolojisi ve Mitler

Platon mitlerin altında yatan gücü fark etmiş ve bunu öğrencilerine de öğretmiştir. Tüm yaşanmış gelenekler gibi Yunan mitolojisinin gücüde kolektif doğasından gelmektedir. Belirli bir yazar tarafından yazılan hikayelerin efsanelerin tersine, bir mit, kendisini anlatan hikaye yazıcısı veya ondan yararlanan drama yazarının dinleyiciler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir sistemi ile kendi ayakları üzerinde d ...

Devamı

Kelt Mitolojisi

Kelt soyundan gelenler bugün, Avrupa' nın batı kıyılarına yerleşmişlerdir. Esas olarak Britanya, Galler, İskoçya, İrlanda ve Man Adasında yaşarlar. Eski yazılı kitabelere göre, bütün kıtaya yayılmışlardır. MÖ. 278' de, gezgin bir topluluk Anadolu' ya kadar giderek, oraya Galatia adını vermişlerdir. Keltler Romalıların yükselişine kadar dikkate alınması gereken bir güç oldular. Roma' da Keltler tarafından MÖ ...

Devamı

Amerikan Mitolojisi

Amerika kıtasındaki mitolojiler buradaki çoklu kültürler kadar çeşitlidir. Ancak bazıları kıtanın dışına taşımıştır. Kuzey Kutbu'ndaki yaratılış zamanında hayvan-insan varlıklarına hürmet edilmektedir. Çünkü yaşayan her şey güç bağlantılıdır ve efsanevi inançlar doğal dünyaya yayılır. Kuzey ve Güney Amerika mitolojileri birbirinden çeşitli ve farklıdır. Özellikle sözlü gelenekte mitin farklı versiyonları an ...

Devamı

Hint Mitolojisi

Hindistan kıtası şaşırtıcı derecede çok türde coğrafi bölgeyi kapsar. Kuzeyde sarp Himalaya dağları uzanırken daha güneyde Ganj nehrinin geniş tarım düzlükleri bulunur. Yüksek yaylalar ile alçak kıyı bölgeleri geniş yağmur ormanları ile kurak bölgeler bir aradadırlar. Kavurucu sıcakları izleyen muson yağmurları ile dünyanın bu bölgesinde iklimde aşırı uçlarda gezinir. Bu çok çeşitli ve öngörülemez topraklar ...

Devamı

Arap mitolojisi

Arap mitolojisi, Arapların İslamiyet öncesi çoktanrılı inanç ve söylencelerini konu almakla birlikte Hıristiyan, Yahudi ve İran dinlerinin de etkisinde kalmıştır. Samilerin bir kolu olan Arapların mitolojisinin bir özelliği de Sümer ve Mezopotamya mitolojisiyle devamlılık konumunda olmasıdır. Toplumların yaşamlarında bir sonraki kültür öncekileri yok etmez, Kutsal anlatılar alındıkları kaynaktan birtakım de ...

Devamı
Üstüne gidin