Buradasınız:Anasayfa » Çoğrafya (Sayfa 8)

Türkiye çoğrafyası ülkeler çoğrafyası hakkında genel bilgi.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş.

1.200 Yıllık Telefon, İnanılmaz Buluş. Göçebe bir kültür tarihçisi olarak deneklerim beni çok farklı yönlere götürdü. Beş yıl boyunca her Cuma'yı New Jersey'deki West Orange'da loş ...

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları

Taş Devri insanları, kendileri hakkında iletişim kurmak için kişisel süs eşyaları kullandılar. Antropologlar, insanların binlerce yıldır konuşma telaşı olmadan kendileri hakkında i ...

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Tropik Yağmur Ormanları

Milyonlarca yıl önce ortaya çıkan ve yeryüzünde yaşayan hayvanların yüzde 80'ini barındıran tropik yağmur ormanları günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ekolojik sistemler bozulurken, pek çok canlının yaşam alanı yok edilmektedir. Bitki örtüsünün yoğunluğu nedeniyle tropik yağmur ormanları gezegenimizin en önemli oksijen kaynaklarından biri durumdadır. Ayrıca kıtalar üstündeki en büyük su depos ...

Devamı

Kent Arazisi ve Sanayi Arazisi

Kent Arazisi ve Sanayi Arazisi Yeryüzündeki en önemli değişim büyük olasılıkla kentlerin ve büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu yerlerde görülüyor. Ocaklardan çıkarılan maden cevheri Dünya’nın kabuğunda büyük delikler oluşmasına yol açıyor, sanayi toplumu, kentlerin yakınlarında büyük çöp dağlarının yükselmesine neden oluyor.   Örneğin Münih kentinin ürettiği çöp son 20 yıl içinde iki katına çıkmıştı ...

Devamı

Doğal Çevreden İnsan Yapısı Çevreye

İnsanın iki milyon yıldan bu yana aklını kullanan bir yaratık olarak gelişmesi, onun doğal yeryüzü biçimleri üzerindeki doğrudan ya da dolaylı etkisinin de giderek artan bir biçimde çoğalmasına neden oldu. Avcılık ve toplayıcılık döneminde Dünya’nın yüzey yapısının ve bitki örtüsünün biçimlenişi doğal süreçlerle sınırlı kalmıştı. Bundan sonra, ilk uygarlık merkezleriyle birlikte, insan etkisinin payının gid ...

Devamı

Yaşam İksirimiz Su

Yaşam İksiri: Su Suyun İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler için yaşamsal önemi vardır. Ilıman iklimde insan vücudu günde yaklaşık3,5 litre suya gereksinim duyar. Buna karşılık yapraklı büyük bir ağacın gereksinimi 100 litreyi bulur.                   Ayrıca evlerde, çiftliklerde, sanayi kuruluşlarında da kullanma suyuna gerek vardır. Ama yaşamımız için gerekli bir sı ...

Devamı

Çevre Kirlenmesi

Çevre Kirlenmesi Ölü ağaçlar, zehir saçan hava, içilmez hale gelmiş su... İşte Birleşik Krallıkta Galler'deki Aberdare'de olduğu gibi, insanların uygarlığın nimetlerinden yararlanmak için ödediği bedel! Ama insan artık daha geniş, dünya ölçeğinde bir çevre kirlenmesine de yol açmaya başladı. Bu onun kendi varlığını da tehlikeye düşürüyor. Onun için, bütün yapılanların insanlara gerçekten gerekli ve yararlı ...

Devamı

Hammaddeler ve Enerji nedir

Hammaddeler ve Enerji İnsanoğlu varolduğundan beri çevresindeki doğaya kendi gereksinmelerini karşılamak amacıyla bakmıştır. Atalarımız büyük zahmetlere katlanarak çakmaktaşı, yiyecek, tuz ve baharat aramışlardır. Uygarlığın ilerlemesiyle insanların gereksinmeleri de gelişmiştir. İnsanın kullanmak amacıyla çıkardığı maddelerin hem türünde, hem de miktarında artış görülmüştür. Günümüzde pek çok hammadde, uyg ...

Devamı

İklim ve Hava Durumu

Dünya'mız, adına atmosfer denen bir hava okyanusu ile çevrilidir. Bunun altında da insanlar yaşar. 6 km'ye kadar çıkan en alt katman, bizim hava durumu dediğimiz sürekli değişimlerin yaşandığı bölgedir. Meteoroloji olayları denince burada daha uzun erimli değişimler anlaşılır. Bir yerin bütün yıla yayılmış meteoroloji olayları ise oranın iklimini belirler. Doğadaki canlılar ve çeşitli teknikler geliştirmiş ...

Devamı

İklim Kuşakları ve Doğal Yapı

İklim Kuşakları ve Doğal Yapı Gezegenimizde yaşama olanak veren çevre koşullarını güneşin ısı ve ışık sağlayan ışınlarıyla atmosferin koruyuculuğuna borçluyuz. Atmosfer bizi uzayın soğuğundan korur, güneş ise canlı ya da cansız doğadaki her değişime enerji sağlayan bir güç kaynağı durumundadır. Ekvator'dan kutuplara doğru düzenli bir biçimde iklim kuşakları sıralanır, bunların hepsinin kendine özgü bitki ör ...

Devamı

Enerji ve çevre

ENERJİ ve ÇEVRE Doç. Dr. Üner Çolak Enerji üretiminin çevre etkileri değişik biçimlerde değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeler, her bir kaynak için birim enerji üretimine karşılık gelen kirletici madde tip ve miktarları, bunların çevre ve atmosfer içerisinde dağılımları, çalışanların ve halkın sağlığı üzerine etkileri, atığın miktarı ve zehirliliği, uzun dönemde çevre ve ekolojik sistemler üzerindeki etki ...

Devamı

Kağızman In Coğrafi Yapisi

Kağızman / Coğrafi Yapı Kağızman 1972 km² lik bir alana sahiptir. Yükseklik farklılıkları ilçe içinde fazladır. Bu yükseklikler 1100-1600m arasında değişmektedir. Kuzeyinde Kars merkez ve Selim, doğusunda Tuzluca, Digor, batısında Sarıkamış, güneyinde ise Ağrı merkez ile komşudur. Kars il merkezine 76 km uzaklıkta, Aras vadisindeki bir birikinti kesiti üzerinde yerleşmiş durumdadır. İlçe coğrafi bakımdan he ...

Devamı
Üstüne gidin