Buradasınız:Anasayfa » Çoğrafya (Sayfa 5)

Türkiye çoğrafyası ülkeler çoğrafyası hakkında genel bilgi.

Türkiye’de Sıcaklık Durumu nedir

Bir yerin, bir cismin, sıcak veya soğuk, serin veya ılık ya da bunlar arasındaki sıfatlardan biri sıcaklık adı altında söylenir. Eskiden dilimizde bunun yerine sühunet kelimesi kullanılırdı. Bir yerin sıcaklığı, yıllık, aylık ortalamalara, günlük ortalamalara göre belirtilir. Yine o yerde geçici hava şartlan olarak, en yüksek ve en düşük sıcaklıklar da ortaya konur. Yeryüzünü ısıtan sıcaklığın kaynağı güneş ...

Devamı

Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi

ULAŞIM SİSTEMLERİMİZİN GELİŞİMİ Ulaşım sistemleri, bir ülkede başta ekonomi olmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetlerin canlanmasında önemli rol oynar. Ulaşımın Türkiye Cumhuriyetindeki tarihi gelişimi iki döneme ayrılır.                   Cumhuriyet Öncesi Dönem Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yabancı şirketler tarafından inşa edilen ve işletilen demir yol ...

Devamı

Türkiye’nin Ulaştırma Sistemi

1. GİRİŞ: Ulaştırma; toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel etkinliklerinin türevi olarak ihtiyaç duyulan bir hizmettir; amaç değil araçtır. Ana ulaştırma modları; demir yolları, hava yolları, kara yolları, deniz yolları ve boru hatlarıdır. Ayrıca, ulaştırma, şehir içi ve şehir dışı ulaştırması olarak da sınıflandırılabilir. Başlı başına bir sektör olan bu konunun böylesi bir çalışmada tüm yönleriyle ele alı ...

Devamı

Açık Hava (Atmosfer) Basıncı nedir

Dünya`nın etrafını saran ve Dünya ile birlikte dönen hava tabakasına atmosfer veya hava küre denir. Atmosferi oluşturan hava tabakasında % 78 oranında N gazı, % 21 oranında O gazı ve %1 oranında da diğer gazlar (CO, CO2, su buharı, He, Ne, Ar) bulunur. (Kalınlığı 1000 km dir). [caption id="attachment_1654" align="alignleft" width="960"] Açık hava vücudumuza tonlarca ağırlığında basınç uygular. Ancak bu bası ...

Devamı

Atmosfer Basıncı Nedir?

Atmosfer Basıncı Nedir? Basıncı etkileyen faktörler Atmosferi oluşturan gazlar, ağırlıkları ile cisimler üzerine bir kuvvet uygular. Bu kuvvete atmosfer basıncı denir. Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür ve milibar(mb) birimi ile değerlendirilir. Normal hava basıncı, 45° enleminde, 15°C sıcaklıkta ve deniz yüzeyinde 1cm² ‘lik yüzeye düşen havanın ağırlığıdır. Bu ağırlık 1033 gr’dır ve 1013 mb hava basınc ...

Devamı

Fön (Fohn) Rüzgarları Nedir?

Fön Rüzgarları Föhn (Fön) rüzgarları, bir yamaçtan aşağı inen hava kütlesinin sıcaklığının her 100 metrede 1 derece artmasına bağlı olarak oluşan sıcak ve kuru rüzgarlardır. Fön rüzgarları İsviçre Alplerinde yaygı  sekilde görülür. Yurdumuzda ise Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanan sıradağlarda rastlanır. Fön Rüzgarları Şekil:             Fön (Föhn) Rüzgarlarının Etkil ...

Devamı

Dünyadaki İklim Tipleri

Dünyadaki İklim Tipleri Dünya üzerinde görülen İklim tipleri (çeşitleri) nelerdir? Dünya’da görülen iklim tiplerinin özellikleri nelerdir? İşte bu soruların cevapları… Dünyanın kendine has şekli ve bölgelerin özel konumları nedeniyle dünyada çok sayıda iklim tipleri görülür. Birbirine benzeyen iklimler ise büyük iklim kuşaklarını oluştururlar. Yüzlerce kilometrelik alanları etkileyen büyük iklim gruplarına ...

Devamı

Yer Yüzünde Başlıca Iklim Tipkeri Ve Doğal Bitki örtüsü

İklimler; sıcaklık, basınç - rüzgarlar ve nem - yağış özelliklerinin bir araya gelmesiyle belirir. İklimi oluşturan bu elemanlardan birinin veya ikisinin farklı olması sonucu, değişik iklim tipleri belirir. Aynı veya benzer iklim özelliklerinin yayıldığı alanlar sınırlandırılırsa ortaya iklim bölgeleri çıkar. Bir iklim bölgesi içinde etkili olan iklim, belirli bir iklim tipini temsil eder.     ...

Devamı

Kırıkkale çoğrafi yapısı

Kirikkale   TOPOĞRAFYA – MORFOLOJİK YAPI DAĞLAR İl toprakları kuzeyindeki Çamlıca, Karakaya ve Kırıkkale tepelerinin ovaya indikleri meyil üzerinde bulunmaktadır. İl topraklarının denizden ortalama yüksekliği 700 m. dir. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan Koçu Dağı 4 km genişlik ve 7 km uzunluğa sahip olup en yüksek noktası Yığlıtepe’dir (1278 m.) dir. Güney ve güneydoğuda Denek Dağ sırası Çoruhözü Vad ...

Devamı

Arpaçay / Coğrafi Yapı

Arpaçay / Coğrafi Yapı               İlçemiz 1927 yılında birleştirilen Şöregel (Kızılçakçak) ile Zerşat kazalarına,doğusundan geçen (Arpaçayı) na göre verilen resmi adıdır. Tanrı dağları batısında Isığ Gölü çevresinde (Arpasuyu) bölgesinden gelme (Arpalı) adı Türk Boylarından kalmadır. 16.yy. Osmanlı Sayım Defterinde Arpaçay Suyu ile bunun kaynağı olan Arpalı Gölü çevresi ...

Devamı
Üstüne gidin