Buradasınız:Anasayfa » Bilgi Kütüphanesi (Sayfa 6)

Her konu dan genel içerikli bilgi.

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar'ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer Eski Arap hesapları, Doğu Anadolu'da gezegenlere adanmış gizemli bir tapınaktan bahsediyor. Modern Soğmata ...

Antik Çağda Gümüş

Antik Çağda Gümüş

Gümüş , takılar, sofra takımları, figürinler, ritüel nesneler ve ticarette veya servet depolamak için kullanılabilecek hacksilver olarak bilinen kaba kesilmiş parçaların yapımında ...

Einstein’ın Gerçek Yaşamda Görelilik Teorisini Görebilmenin 8 Yolu

Derin etkiler Görelilik, 20. yüzyılın en ünlü bilimsel teorilerinden biridir, ancak günlük yaşamımızda gördüğümüz şeyleri ne kadar iyi açıklar? 1905 yılında Albert Einstein tarafından formüle edilen görelilik teorisi , fizik yasalarının her yerde aynı olduğu düşüncesidir. Teori, nesnelerin uzaydaki ve zamandaki davranışını açıklar ve kara deliklerin varlığından, yerçekimi nedeniyle hafif bükülmeye, yörünges ...

Devamı

Büyük Elektron-Pozitron Çarpıştırıcısı

27 kilometrelik çevresiyle Büyük Elektron-Pozitron (LEP) çarpıştırıcısı - ve hala - şimdiye kadar yapılmış en büyük elektron-pozitron hızlandırıcısıydı. LEP tünelinin kazısı, Kanal Tüneli'nden önceki Avrupa'nın en büyük inşaat mühendisliği projesiydi. Üç tünel açma makinesi, 1985 yılının Şubat ayında tüneli kazmaya başladı ve halka üç yıl sonra tamamlandı. İlk çalışma aşamasında, LEP 5176 mıknatıs ve 128 hı ...

Devamı

Z bozonu

Z bozonu, elektrik yüklü kuzeniyle birlikte W'nin zayıf kuvveti taşıyan nötr bir temel parçacıktır. [caption id="attachment_5529" align="alignleft" width="600"] Fotoğraf telif hakkı: NASA, ESA, J. Hester, A. Loll (ASU)http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1604.html[/caption] 1983 yılında CERN'deki  Super Proton Synchrotron'daki fizikçiler tarafından keşfedilen Z  bozonu, nötr bir temel p ...

Devamı

Büyük patlama

Evrendeki tüm madde 13.7 milyar yıl önce patlayıcı bir olayda kuruldu - Büyük Patlama Büyük patlama 1929'da Amerikalı gökbilimci Edwin Hubble uzak galaksilere olan mesafelerin kırmızıya kaymalarıyla orantılı olduğunu keşfetti. Bir ışık kaynağı gözlemciden uzaklaştığında kırmızıya kayma meydana gelir: ışığın görünür dalga boyu Doppler etkisi ile spektrumun kırmızı kısmına doğru gerilir. Hubble'ın gözlemi, en ...

Devamı

Kozmik ışınlar: uzaydan gelen parçacıklar

Ağustos 1912'de Avusturyalı fizikçi Victor Hess , evrende maddeyle ilgili yeni bir pencere açan tarihi bir balon uçuşu yaptı . 5300 metreye yükselirken, atmosferdeki iyonlaşma oranını ölçtü ve deniz seviyesinden üç katına çıktığını buldu. Delici radyasyonun atmosfere yukarıdan girdiği sonucuna vardı. Kozmik ışınları keşfetmişti. Uzaydan gelen bu yüksek enerjili parçacıklar esas olarak (% 89) protonlardır - ...

Devamı

kompozitlik

kompozitlik LHC'deki proton çarpışmalarının emsalsiz enerjisi, bilim adamlarının atom altı parçacıklar için olası bir altyapı bulması için ihtiyaç duydukları şey olabilir. Parçacık fiziğinin Standart Modeli temel parçacıklar evrende konuyu oluşturan bize ne söyler. Bildiğimiz kadarıyla, Standart Modeldeki parçacıklar, maddenin temel yapı taşlarıdır ve daha küçük parçalara bölünemezler, ancak fizikçiler daha ...

Devamı

Ekstra boyutlar gravitonlar ve küçük kara delikler

Yerçekimi neden diğer temel kuvvetlerden daha zayıf? Küçük bir buzdolabı mıknatısı, Dünya gezegeni tarafından uygulanan çekim kuvvetinden daha büyük bir elektromanyetik kuvvet oluşturmak için yeterlidir. Bir olasılık, yer çekiminin tam etkisini hissetmememizdir, çünkü bunun bir kısmı ekstra boyutlara yayılır. Bilim kurgu gibi görünse de, eğer ekstra boyutlar varsa, evrenin neden beklenenden daha hızlı büyüd ...

Devamı

Süpersimetri

Supersimetri, Standart Modeldeki her bir parçacık için partiküllerin neden kütle olduğunu açıklamaya yardımcı olacak bir partikül partikülünü öngörmektedir. Standart Model şimdiye kadar maddenin temel yapı taşları hakkında göstermiştir neler deneyler tahmin etmek güzelce çalıştı, ama fizikçiler bunun eksik olduğunu biliyoruz. Süper simetri, bazı boşlukları doldurmayı amaçlayan Standart Modelin bir uzantısıd ...

Devamı

Ağır iyonlar ve kuark-gluon plazma

CERN fizikçileri, ağır iyonları serbest kuarklara çarpıştırıyor - Büyük Patlamadan hemen sonra evrende var olan koşulları yeniden yaratıyor Saniyenin birkaç milyonu boyunca, Büyük Patlama'dan kısa bir süre sonra, evren yakın ışık hızında hareket eden her tür parçacıktan yapılmış şaşırtıcı derecede sıcak, yoğun bir çorba ile doluydu. Bu karışıma kuarklar - maddenin temel bitleri - ve tutkallar, normalde birb ...

Devamı

Erken evren

Evrendeki tüm madde 13.7 milyar yıl önce patlayıcı bir olayda kuruldu - Büyük Patlama Büyük patlama 1929'da Amerikalı astronom Edwin Hubble uzak galaksilere olan mesafelerin kırmızıya kaymalarıyla orantılı olduğunu keşfetti. Bir ışık kaynağı gözlemciden uzaklaştığında kırmızıya kayma meydana gelir: ışığın görünür dalga boyu, Doppler etkisi ile spektrumun kırmızı kısmına doğru gerilir. Hubble'ın gözlemi, en ...

Devamı
Üstüne gidin