Buradasınız:Anasayfa » Bilgi Kütüphanesi (Sayfa 57)

Her konu dan genel içerikli bilgi.

Kıbrıs’ta Rum-Yunan Saldırıları ve Soykırım

Kıbrıs’ta Rum-Yunan Saldırıları ve Soykırım

“Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için önemlidir.” Mustafa Kemal ATATÜRK MEGALİ İDEA VE ...

Anadolu ve civarında ön Türk Devletleri

Anadolu ve civarında ön Türk Devletleri

  ANTİK KAYNAKLARDA TÜRK ADI Türk adının ilk görüldüğü yerlerden biri Anadolu ve civardır. Bilim insanlarına göre Türk adının ilk geçtiği kaynaklardan biri Museviliğin kutsal ...

Türler arası aşk çocuğu Denny aşkının 90.000 yıl önce yaşadığı Sibirya mağarası

Türler arası aşk çocuğu Denny aşkının 90.000 yıl önce yaşadığı Sibirya mağarası

Türler arası aşk çocuğu 'Denny' aşkının 90.000 yıl önce yaşadığı Sibirya mağarasının içine göz atın. [caption id="attachment_6233" align="alignleft" width="720"] Denisova Mağarası. ...

Bilim adamları 9,000 yılık Antik bizonu Araştırıyor

Bilim adamları 9,000 yılık Antik bizonu Araştırıyor

Özel fotoğraflar eski zamanlardan beri buzda korunmuş dört yaşındaki bir bizonda otopsi yapıyor. [caption id="attachment_6222" align="alignleft" width="720"] “Keşif, şimdiye kadar ...

39.000 yıllık beyin in sırları

39.000 yıllık beyin in sırları

Bilim adamları soyu tükenmiş türlerin davranışını anlamak için yünlü bir mamutun kafasını Araştırırlar. [caption id="attachment_6210" align="alignleft" width="720"] En önemlisi, “b ...

Bilim adamları dünyanın en iyi korunmuş yünlü mamut unu keşfetti

Bilim adamları dünyanın en iyi korunmuş yünlü mamut unu keşfetti

Sibirya liderliğindeki uluslararası bir ekip, Sakha Cumhuriyeti'nde permafrosttan çıkarılan kadın kalıntıları üzerindeki 10.000 yaşındaki kırmızı 'et'ini bulur. [caption id="attach ...

Eski Sibiryalılar 50.000 yıl önce atları evcilleştirdi mi?

Eski Sibiryalılar 50.000 yıl önce atları evcilleştirdi mi?

Altay bölgesindeki Denisova Mağarası, modern bilimin bir başka perçinleme sırrından vazgeçti, bu sefer atlara, Novosibirsk'ten araştırmacılar diyor. [caption id="attachment_6201" a ...

Adem aleyhisselam

Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası. Allahü tealanın emri ile melekler çeşitli memleketlerden topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp insan şekline koydular. Bu şekilde Mekke ile Taif arasında kırk yıl yatıp “salsal” oldu yani pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselamın nuru alnına kondu. Sonra Muharremin onuncu ...

Devamı

Adasoğani (Urginea maritima)

Familyası: Zambakgiller (Liliaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Fethiye, Gediz, Samsun, Çarşamba, Adana ve Tarsus çevreleri. Ağustos-eylül ayları arasında beyaz-yeşil renkli çiçekler açan büyük soğanlı, çok senelik, otsu bir bitki. Yapraklarının hepsi uzun etli, yeşil renkli ve tabanda toplanmıştır. Çiçekleri 1-1,5 m uzunluğunda olan bir sapın ucunda salkım durumundadır. Soğan, yapraklarının rengine göre ...

Devamı

Adaptör nedir

Adaptör. Alternatif akımı küçük değerde doğru akıma çeviren elektronik aletler. Elektronik cihazlar (radyo, teyp, hesap makinası) genellikle düşük değerdeki (3-12 volt arası) doğru akımla çalışır. Kullanma esnasında bu cihazlar pille çalıştırılacak şekilde yapılmışlardır. Fakat daha ekonomik olması bakımından bazı hallerde şehir ceryanı ile de çalıştırmak istenir. Bu durumda adaptör şu işi yapar. Önce trans ...

Devamı

Adaptasyon nedir

Canlıların bulundukları muhite intibak etmeleri, uyum sağlamaları. Çeşitli asırlarda yaşamış biyologlar, bilgi, tecrübe ve inançlarına göre adaptasyonu değişik şekilde yorumladılar. [caption id="attachment_465" align="alignleft" width="960"] artıran özelliklerinin bütününe adaptasyon denir.. Adaptasyon gende var olan karakterlerin açığa çıkmasıdır. Örnek Bukalemunun girdiği ortama uygun olarak renk. değişti ...

Devamı

Ağustos böceği nedir

Ağustosböceğigiller (Cicadidae). Yaşadığı yerler: Sıcak bölgelerde özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinin bağlık, zeytinlik alanlarında. Özellikleri : 3-5 cm boyunda tombul yapılı böcekler. Yalnız erkekleri öter. Ömrü: Türkiye’dekiler 4 yıl, Amerika’daki bir çeşidi ise 17 yıl yaşar. Hayatlarının çoğu toprak altında “nimfa” halinde geçer. Erginler, yaz mevsiminde eşleştikten sonra ölür. Çeşitleri: Çok çeşitleri ...

Devamı

Ahde vefa nedir

Devletlerin katıldıkları milletlerarası antlaşmalara uyma mecburiyetinde olduklarını ifade eden hukuk kuralı. Bu antlaşmaya Latincede “Pacta Sunt Servanda” adı verilir. İç hukukta olduğu gibi devletler hukukunda devletleri bağlayıcı ortak bir müeyyide bulunmadığı için, devletler hukukunda, pozitif hukukun kaynağı olarak bu kaideyi kabul edenler vardır. Bu kurala karşı bir diğer kural daha vardır ki, buna da ...

Devamı

Sendikalar ve unutulan kadınlar…

Kadınların çalışma hayatında ağırlıkları giderek artmasına rağmen, sendikal örgütlenmede yer almalarında gelişme görülmemektedir.                       Çalışan kadınların kendi sektörlerinde sendikalaşma oranları oldukça düşüktür. Sendika üyesi işçilerin sadece %10’u kadındır. Kadınların sendika yönetiminde en çok görev aldığı organ Disiplin Kurulları’d ...

Devamı

Ahar nedir

AHAR; Kağıdın yazı yazmaya çok elverişli olması için, üzerine sürülen madde. Ahar kelimesi, yemek yemek manasında kuvvet ifade ettiği gibi, kağıdın sağlam ve kullanışlı hale getirilmesi için bu maddenin sürülmesi sebebiyle de aynı isim kullanılmıştır. Bu işe de kağıdı aharlamak, aharlanan kağıda da aharlı kağıt denilmiştir. Ahar; nişasta, şap ve yumurta akı maddelerinden yapılır. Elde edilen bu sulu madde k ...

Devamı

Ahali mübadelesi nedir

1923'te imzalanan Lozan Antlaşması gereğince Türkiye'deki Rumlarla, Yunanistan'daki Türklerin büyük bölümünün karşılıklı değiştirilmesi. Osmanlı Devletinin son zamanlarında meydana gelen Kırım, Doksanüç ve Balkan harplerinden sonra Anadolu'ya Kırım'dan, Kafkaslardan ve Balkanlardan pekçok Müslüman-Türk nüfus göç etti. Öte yandan Tanzimattan sonra gayri müslim tebeaya ve azınlıklara verilen imtiyazlar, özell ...

Devamı

Ağrı dağı nerededir

AĞRI DAĞI; Türkiye, İran ve Ermenistan sınırlarının kesiştiği noktada yer alan sönmüş volkanik bir dağ. Koyu renkli sert lav ve yanardağ kütlesinden meydana gelmiş bir dağdır. Merkezi bir lav püskürmesi neticesinde yükselmiş olup, Alp-Himalaya volkanik kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Kuzey ve doğu etekleri Aras Irmağının geniş alüvyon ovasından, güneybatı etekleri ise denizden 1500 m yükseklikte olan bir ova ...

Devamı
Üstüne gidin