Buradasınız:Anasayfa » Bilgi Kütüphanesi (Sayfa 4)

Her konu dan genel içerikli bilgi.

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar'ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer Eski Arap hesapları, Doğu Anadolu'da gezegenlere adanmış gizemli bir tapınaktan bahsediyor. Modern Soğmata ...

Antik Çağda Gümüş

Antik Çağda Gümüş

Gümüş , takılar, sofra takımları, figürinler, ritüel nesneler ve ticarette veya servet depolamak için kullanılabilecek hacksilver olarak bilinen kaba kesilmiş parçaların yapımında ...

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanlar atık üretir. Büyük insan konsantrasyonları büyük miktarda atık üretir. Dışkı , mutfak atığı, kırık cisimler vb. Atılması gerekir. Çok az sayıda insan, haşaratları teşvik etmeden veya sağlıklarını tehlikeye atmadan atıklarını yer ...

Devamı

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayatta kalma ve üreme farklılıklarından gelir.Diferansiyel mortalite, bireylerin üreme yaşlarına hayatta kalma oranıdır.Diferansiyel doğurganlık, gelecek nesiller için toplam genetik katkıdır.Mutasyonların ve genetik kaymanın rastgele ...

Devamı

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , yaşamın üç alanı , bakteri , archaea ve ökaryotların evrimsel tarihini gösterir. Aslen Carl Woese tarafından önerildi.Yatay gen transferi (HGT), bir organizmanın genetik materyali, yavru olmayan başka bir organizmaya transfer ettiği ...

Devamı

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150"] DNA replikasyonu sırasında "kopya hataları" nedeniyle mutasyon oluşabilir.[/caption] çıkar. Mutasyonlar kalıcıdır, bir hücrenin genetik materyaline (genellikle DNA veya RNA ) bulaşabilir ve aşağıdakilerden kaynaklanabilir: hücr ...

Devamı

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde arkeolojik teori tarihinin ilk büyük evresi 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında gelişmiştir. Genel olarak kültürel ya da kültür tarihi olarak adla ...

Devamı

Jeolojik ve arkeolojik yaş tayin metotları güvenli midir?

Jeolojik ve arkeolojik materyalin yaşını tayinde değişik metotlar kullanılır. Bunlar: 1. Jeolojik Yaş Tayini Bu metotta mukayese esastır. Meselâ bir bölgedeki Karbonifer yaşlı arazi bir başka yerdekiyle taş benzerliği, fosil benzerliği ve morfolojik yapı benzerliği gösteriyorsa, bu ikinci bölgedeki arazinin de Karbonifer yaşta olduğuna hükmedilir. 2. Paleontolojik Yaş Tayini Bu metotta bir kayacın yaşı, iht ...

Devamı

Ay, Dünyanın Eski Magma Okyanusundan Kalan Dondurulmuş Kalanlar Olabilir

Ayla ilgili bir sorun var: Hiç kimse bunun nasıl oluştuğunu bilmiyor ve en popüler teori - devasa etki hipotezi olarak bilinen - ayın kimyasal bileşiminin modern gözlemleriyle eşleşmiyor gibi görünüyor. Nature Geoscience dergisinde 29 Nisan'da yayınlanan yeni bir çalışmada , Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir araştırma ekibi karışıma bir magma okyanusu ekleyerek bu ay paradoksunu çözmeye çalışı ...

Devamı

İyi Cuma Neden Ortaçağdaki Yahudiler İçin Tehlikeli?

Hristiyanlar İyi Cuma günü gözlemlerken , bağlılık ve dua ile İsa'nın Çarmıh'ın ölümünü hatırlayacaklar.  Bu, Hristiyanların, İsa'nın çektiği acılarla elde ettiği kurtuluşları için teşekkür ettiği bir ciddiyet günüdür. İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Pazarında sevinmeye hazırlanıyorlar . Ancak, Orta Çağ'da, İyi Cuma, Yahudiler için tehlikeli bir zamandı. Ortaçağ'da İyi Cuma Bir Yahudi-Hristiyan iliş ...

Devamı

Muhteşem Yeni Simülasyonda Bir Süpernova’nın Kalbine Uçun

Evrendeki en büyük yıldızların yakıtı tükendiğinde ve öldüğünde, onlarca ışık yılı boyunca uzaya uzayabilen teknik renkli gaz ve toz tsunamilerinde patlarlar. Yıldızların geride bıraktığı bir süpernova tarafından geride bırakılan kozmik renklerin tamamını görmek için , genellikle görünür spektrumun ötesinde ışığı görebilen bazı oldukça karmaşık teleskoplara ihtiyacınız vardır. Ancak bugün, Smithsonian taraf ...

Devamı

Standart Model Nedir

Yüksek Enerji Parçacık Fiziği maddeyi oluşturan temel parçacıkları ve onların birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen alandır. Bu alanla ilgili bildiklerimizi zarafetle özetleyen Standart Model, üç gruba ayrılmış maddenin temel yapıtaşlarının (kuarklar, leptonlar ve onların karşıt parçacıkları aşağıda görülebileceği gibi) birbirleriyle olan etkileşimlerini açıklar. Elektromanyetik, zayıf ve güçlü kuvve ...

Devamı
Üstüne gidin