Buradasınız:Anasayfa » Bilgi Kütüphanesi (Sayfa 3)

Her konu dan genel içerikli bilgi.

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar'ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer Eski Arap hesapları, Doğu Anadolu'da gezegenlere adanmış gizemli bir tapınaktan bahsediyor. Modern Soğmata ...

Antik Çağda Gümüş

Antik Çağda Gümüş

Gümüş , takılar, sofra takımları, figürinler, ritüel nesneler ve ticarette veya servet depolamak için kullanılabilecek hacksilver olarak bilinen kaba kesilmiş parçaların yapımında ...

Deniz buzu ani iklim değişikliği için kalp pili görevi görür

Araştırmacılar, Norveç Denizi'ndeki geçmiş deniz buzu örtüsündeki önemli değişikliklerin, dünyanın büyük bölgelerinde meydana gelen birden fazla iklim değişikliğinde etkili olduğunu belirtti.  İngiltere, Norveç, Almanya, Avustralya, Güney Kore ve ABD'den araştırmacıları içeren uluslararası bir çalışma, Norveç Denizi'ndeki deniz buzu örtüsündeki değişikliklerin, 32.000 ila 40.000 yıl önce meydana gelen ani i ...

Devamı

Uyuşturucu alan genç beyinlere ne olur

Kanada'dan bir grup araştırmacı, ergenlik döneminde uyuşturucu kullanımını ne kadar olumsuz kullanabileceğini göstermek için beyin örneğine karar verdi. Ne yazık ki, ergenlerdeki bağımlılık sorunu dünya genelinde yaygındır. Örneğin, Kanada'da, 15-19 yaşları arasındaki her beşinci kişi, bilinci değiştiren esrardan elde edilen bir madde olan esrar içiyor. Bilim adamları bu kadar erken yaşta ilaç kullanımının ...

Devamı

Memelilerin Özellikleri ve Kökeni

Memeli canlılar da, evrimin iddialarının aksine yeryüzünde bir anda, hiçbir ataları olmadan ortaya çıkmıştır. Dahası, evrimciler farklı memeli gruplarının kökenine de açıklama getirememektedir. Evrim teorisi, buraya dek incelediğimiz gibi, denizden evrimleşerek çıkan hayali birtakım canlıların sürüngenlere dönüştüğünü, kuşların da sürüngenlerin evrimleşmesiyle oluştuğunu iddia etmektedir. Aynı senaryoya gör ...

Devamı

Atın Evrimi Masalı

Bir zamanlar “evrimin büyük delili” olarak gösterilen atın evrimi senaryosu, günümüzde evrimci kaynaklar tarafından bile reddedilmektedir. Yakın bir zamana kadar, evrim teorisine kanıt olarak gösterilen fosil sıralamalarının en başında, atın sözde evrimine ait olduğu öne sürülen hayali bir sıralama gelirdi. Oysa bugün pek çok evrimci, atın evrimi senaryosunun geçersizliğini açıkça kabul etmektedir. Kasım 19 ...

Devamı

İnsanın Evrimi Masalı

Evrimcilerin canlıların kökeni hakkındaki diğer iddiaları gibi, insanın kökeni hakkında ortaya attıkları senaryo da bilimsel yönden temelsizdir. Bulgular, “insanın evrimi”nin sadece bir masal olduğunu göstermektedir. Darwin, insanlarla maymunların ortak bir atadan geldikleri iddiasını, 1871 yılında yayınlanan İnsanın Türeyişi (Descent of Man) adlı kitabında öne sürmüştü. O zamandan bu yana da Darwin’in yolu ...

Devamı

Australopithecus Nedir

Evrimcilerin Australopithecus ismini verdikleri canlılar gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey değildir. Australopithecus kelimesi “güney maymunu” anlamına gelir. Farklı kategorilere ayrılan Australopithecus türlerinin tümü, günümüz maymunlarına benzeyen soyu tükenmiş maymunlardır. Tümünün beyin hacimleri, günümüz şempanzelerininkiyle aynı veya daha küçüktür. Ellerinde ve ayaklarında günü ...

Devamı

Homo Erectus Nedir

Evrimcilerin “ilkel insan” olarak göstermeye çalıştıkları Homo erectus, gerçekte kayıp bir insan ırkıdır. Homo erectus ile bizim aramızdaki farklar, sadece ırksal farklılıklardır. Evrimcilerin ortaya attıkları “insanın evrimi” şemasında, Australopithecus türünden sonra temel olarak Homo erectus adıyla sınıflandırılan fosiller gelir. (Bazı evrimcilerin “Homo habilis” adıyla ortaya attıkları sınıflandırma ise ...

Devamı

Evrim Ağacının Çöküşü

Evrimcilerin ortaya attıkları “insanın soyağacı” senaryosu, fosil bulguları tarafından yalanlanıyor. Evrimciler tarafından birbirlerinin atası olarak gösterilen türlerin, gerçekte aynı dönemde yaşamış farklı ırklar olduğu bugün anlaşılmış durumda. İnsanın evrimi senaryosu tümüyle hayali bir kurgudur. Çünkü böyle bir soyağacının var olması için, maymunlardan insanlara aşamalı bir evrim yaşanmış ve bunun fosi ...

Devamı

Neandertal Nedir

Evrimciler tarafından “insanın ilkel atası” olarak gösterilmeye çalışılan Neandertal adamının, sadece kaybolmuş bir insan ırkı olduğu bugün artık kesin olarak ortaya çıkmıştır. Neandertaller bundan 100 bin yıl önce Avrupa’da aniden ortaya çıkmış ve yaklaşık 35 bin yıl önce de yine hızlı ve sessiz bir biçimde yok olmuş —ya da diğer ırklarla karışarak asimile olmuş— insanlardır. Günümüz insanından tek farklar ...

Devamı

Homo Erectus ne demek

[caption id="attachment_5906" align="alignleft" width="210"] Yeni araştırmalara göre, yaklaşık 1,5 milyon yıl önce ölen eski bir insan atası olan Turkana Boy, muhtemelen doğumsal bir omurga hastalığından muzdarip değildi.Kredi: Claire Houck | Wikimedia Commons[/caption] Evrimcilerin “ilkel insan” olarak göstermeye çalıştıkları Homo erectus, gerçekte kayıp bir insan ırkıdır. Homo erectus ile bizim aramızdaki ...

Devamı
Üstüne gidin