Buradasınız:Anasayfa » Bilgi Kütüphanesi (Sayfa 2)

Her konu dan genel içerikli bilgi.

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar'ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer Eski Arap hesapları, Doğu Anadolu'da gezegenlere adanmış gizemli bir tapınaktan bahsediyor. Modern Soğmata ...

Antik Çağda Gümüş

Antik Çağda Gümüş

Gümüş , takılar, sofra takımları, figürinler, ritüel nesneler ve ticarette veya servet depolamak için kullanılabilecek hacksilver olarak bilinen kaba kesilmiş parçaların yapımında ...

Robotik Üç Yasaları

Bir robot bir insana zarar veremez veya harekete geçmemesi bir kişinin zarar görmesine izin veremez. Robot, Birinci Yasaya aykırı değilse, bir kişinin komutlarını takip etmek zorundadır. Robot, Birinci veya İkinci Yasa ile çelişmemek şartıyla güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapmakla yükümlüdür. Burada "yasalar" ile, bu kitabı oluşturan diğer makalelerden farklı bir şeyi kastediyorum. Klasik bilim ...

Devamı

Sürekli hareket makinesi

Sonsuza dek çalışacak veya daha da iyisi tükenmeyen bir enerji kaynağı olacak bir motor inşa edebilirsiniz. İnsan doğasına özgü, inatçılık, insanların doğa yasalarının değişmezliği ile anlaşmasına izin vermez. Bunun en canlı kanıtı, kalıcı bir hareket motorunun inşa edilebileceği konusundaki ısrarlı inançtır - herhangi bir dış yardım olmadan sonsuz uzun bir süre çalışacak bir motor. Sosyal aktivitelerle uğr ...

Devamı

Kutup Yıldızı

Kutup Yıldızı yada bilimsel adıyla Polaris (α UMi / α Ursae Minoris / Alpha Ursae Minoris; Demirkazık, Kutupyıldızı, Şimal Yıldızı ya da Kuzey Yıldızı olarak da bilinir), Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızı. Kutup Yıldızı, dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan, diğer gökcisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmez ve hep kuzeyi gösterir. Bu özelliği nedeniyle tarih boyunca yön ...

Devamı

Ohm Yasası

İletkenlerin elektriksel direnci, uygulanan voltaja bağlı değildir. Elektriksel direnç nedir? Bunu açıklamanın en kolay yolu bir nargile ile benzerlik yapmaktır. Suyun bir iletkendeki elektronların yönlendirilmiş hareketi tarafından üretilen bir tür elektrik akımı olduğunu ve voltajın suyun basıncına (basıncına) benzer olduğunu hayal edin. Direnç, işin yapılıp ısının üretilmesi sonucu, elektronların veya su ...

Devamı

Moore Yasası

Bilgisayarların temel özellikleri her iki yılda bir iki kez geliştirilmektedir. 1960'larda, bilgi devriminin en başında, daha sonra Intel'in kurucularından biri olan Gordon Moore, bilgisayarların geliştirilmesinde ilginç bir yapıya dikkat çekti. Bilgisayar belleği miktarının iki yılda bir ikiye katlandığını fark etti. Bu model bilgisayar endüstrisinde bir tür ampirik kural haline geldi ve kısa süre sonra sa ...

Devamı

Maxwell’in Şeytanı

Termodinamiğin ikinci yasasını çiğnemek mümkün mü? Bilimde kurguda olduğu gibi fantastik karakterler de var. Belki de çoğu termodinamiğin ikinci yasasını tartışma sürecinde kurgulanmıştır . Bunlardan en popüler olanı, ünlü Maxwell denklemleri sisteminin yazarı James Clerk Maxwell tarafından icat edilen Maxwell iblisiydi.Bu tamamen elektromanyetik alanları açıklar. Termodinamiğin ikinci yasası (veya yasası), ...

Devamı

determinizm

Sistemin başlangıç ​​koşulları biliniyorsa, doğanın kanunlarını kullanarak nihai halini tahmin etmek mümkündür. Bilimsel yöntemin ana noktalarından biri, dünyanın tahmin edilebilir olduğu - yani, belirli bir koşul için, yalnızca bir olası (ve tahmin edilebilir) sonuç vardır. Bu felsefi doktrin "determinizm" olarak bilinir. Belki de deterministik bir sistemin en iyi örneği, Newton'un mekanik yasalarının ve N ...

Devamı

Deterministik kaos

Deterministik kaos Doğada, belirli bir durumun sonucunun esas olarak girişteki etkinin ölçülmesine bağlı olduğu ve gelecekteki davranışı tüm pratik uygulamalar için öngörülemeyen sistemler vardır. Determinizm ilkesi  modern bilimde en önemlilerinden biridir. Diyor ki: Doğada herhangi bir sistemin mevcut durumunu biliyorsak, bu sistemin gelecekteki davranışını tahmin etmek için doğa yasaları bilgimizi uygula ...

Devamı

Fibonacci sayıları

Fibonacci sayıları Her üyesi önceki iki sayının toplamına eşit olan sayı dizisi birçok ilginç özelliğe sahiptir. Fibonacci olarak bilinen Pisa Leonardo, orta çağların sonunda Avrupa'nın büyük matematikçilerinden ilkidir. Pisa'da zengin bir tüccar ailesinde dünyaya gelen, iş bağlantıları kurmak için tamamen pratik bir ihtiyaç olduğu için matematiğe geldi. Gençliğinde, Leonardo iş seyahatlerinde babasına eşli ...

Devamı

Yarasalar pürüzsüz yüzeyleri neden fark edemez?

Yarasalar etkileyici ekolokasyon (yankıyla yön bulma) becerilerine sahiptir. Çoğu zaman, ne yazık ki pürüzsüz yüzeylerle bir miktar problem yaşıyorlar. Yarasalar kendi yüksek frekanslı yankılarını dinleyerek karanlıkta yön bulurlar. Pürüzlü yüzeyleri olan nesneler ses dalgalarını birçok farklı yöne yansıtır. Ancak pürüzsüz yüzeyler yarasadan gelen sesi yansıtarak akustik bir ayna gibi davranabilir. Yansıyan ...

Devamı
Üstüne gidin