Buradasınız:Anasayfa » Bilgi Kütüphanesi

Her konu dan genel içerikli bilgi.

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot, Tarihin Babası mı, Yalanların Babası mı?  Amir Arsalan nnasseri@cox.net Büyük Darius Perslerin ve Yunanlıların mücadeleleri konusunda şu anda kabul edilenlerin neredeyse h ...

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı i. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş,1 bu günkü anlamda sigortacılık değ ...

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk 1. Osmanlılardan Önce Haberleşme Târihine Bir Bakış H aberleşme (muhâbere) yani uzaktan iletişim, mesafeye ve coğrafî şartlara göre (meselâ: yüksek y ...

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin Dünyada Demiryolunun Ortaya Çıkışı Demiryolunun bir ulaşım şekli olarak hizmete girmesi ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. Fakat bilinen manada demiryo ...

8000 Yıllık İran Hanedanları ve  Hükümdarları Ahreeman X

8000 Yıllık İran Hanedanları ve Hükümdarları Ahreeman X

Faravahar Farsça Amblem  Faravahar Altın Kavisli Tasarım Çivi yazısı Farsça Başak (Khat-e Mikhi) Yazısı ile Önünüzdeki araştırma, 8000 Yıllık İran hanedanları ve hükümdarları hakkı ...

Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu

 Prof. Dr. Murat Özyüksel Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah'ın doğum günüydü. Yapılması ama ...

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu Anadolu'daki Büyük Yollar ve Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu Anado ...

Karaman Müzesi

Karaman İl Merkezinde yer alan Müze; Karaman ve çevresinin zengin arkeolojik veetnoğrafik eserlerin yerinde korunması ve sergilenmesi için amacıyla inşa edilmiştir. Arkeolojik ve etnoğrafik olmak üzere iki sergi salonu vardır. Bu salonlarda EpipaleolitikDevir, Neolitik Devir, Kalkolitik Devir, Bronz Çağı, Klasik Çağ, Roma Devri, Bizans Devri, Selçuklu Devri, Anadolu Beylikleri, Karaman Oğulları, Osmanlı ve ...

Devamı

Hacı Beyler Camii Karaman

Hacı Beyler Camii, Karaman Karaman'ın Külhan Mahallesi'nde, Aktekke camiinin karşısında yer alır. Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre, Seyfeddin Hacı Beyler tarafından 1358 yılında yaptırılmıştır. Kufe taştan yapılmış , çatısı kiremitlidir. Batı cephesi biraz geri çekilirken, orjinal kesme taşlarla yeniden inşa edilmiştir. [caption id="attachment_4653" align="alignleft" width="500"] Hacı Beyler Camii Kara ...

Devamı

Karaman Taş Mescit

Görüntüler Karaman Taşkale köyünden. Geç Roma ve erken Bizans dönemlerinde önemli bir merkez olan Taşkale köyü kayaların oyulmasıyla yapılan tahıl ambarlarıyla dikkat çekiyor. Bu kaya oymaları arasında ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen bir de Taş Mescit bulunuyor.     Bizans döneminde duvar gibi yükselen kayanın yontulmasıyla yapılan mekan kilise olarak kullanılmış. Müslümanların bölgeye yerl ...

Devamı

Karaman Aktekke Camii Tarihi ve Mevlana

Aktekke Camii, Karamanoğulları döneminde yaptırılmıştır. Yapının kitabesine göre camiyi Karamanoğlullarından Alaeddin Bey, 1370 yılının Eylül ayında inşa ettirmiştir.                               Kalemiye Zaviyesi, Ağa Tekkesi, Mader-i Mevlana Türbesi ve Mevlevi Tekkesi gibi çok çeşitli isimlerle tarih boyunca anılmıştır. Mevlana Ce ...

Devamı

Karaman Yunus Emre Camii ve Türbesi

Yunus Emre Camii ve Türbesi, Karaman şehir merkezindeki Kirişçi Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Karaman'da görülmesi gereken yerler denildiğinde akla ilk gelen bölgelerden biri burasıdır. Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü ve tasavvufun en önemli isimlerinden olan Yunus Emre, halk şairi ve Türk İslam düşünürüdür. 1240-1321 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Yunus Emre'nin yaşamı ve k ...

Devamı

YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE İSLAM’DA SÜNNETİN YERİ

Özet: Sünnetin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından uygulandığı kesin olarak bilinmemektedir. Yahudiliğe göre sünnet, Hz. İbrahim ile başlamış ve Yahudiler ile Tanrı arasındaki antlaşmanın bir işareti olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple sünnet olmak Yahudiler için dini bir emir (mitsva) kabul edilmiştir. Yahudilikte erkek çocuğun, doğumunun sekizinci günü, hem bu konuda tecrübeli hem de dini yetkinliğe ...

Devamı

Gereksiz ve Aşırı Antibiyotik Kullanımı Neden Zararlıdır?

Antibiyotikler daha önce insanların ölümüne sebep olan pek çok hastalığı yenmemizi sağlayarak hayatımızı kurtaran çok önemli ilaçlar. Ancak doğru kullanılmadıklarında ciddi bir tehlike oluşturabiliyorlar. Antibiyotiklerin gereksiz ya da aşırı kullanımı antibiyotik direnci kazanan bakterilerin yayılmasını hızlandırır. Bakteriler genetik değişiklikler sonucunda belirli bir antibiyotikten etkilenmez hale geleb ...

Devamı

Her Gün Ne Kadar Uykuya İhtiyacımız Var?

Loyola Üniversitesi’nden Lydia DonCarlos ve arkadaşları, 320 farklı araştırmadan elde edilen sonuçları analiz ederek geniş bir uyku rehberi hazırladı. [caption id="attachment_3833" align="alignleft" width="770"] 2 month baby boy sleeping[/caption] Uyku rehberi Sleep Health adlı dergide yayımlandı. Rehbere göre sağlıklı bir yaşam sürmek için yeni doğan grubunun (0–3 ay) günde 14–17 saat, bebeklerin (4–11 ay) ...

Devamı

Jet Lag Nedir, Neden Ortaya Çıkar?

Zaman dilimi değişimi sendromu olarak da bilinen jet lag, insanların doğudan batıya ya da batıdan doğuya farklı zaman dilimlerinde seyahat etmeleri sonucu vücudun günlük ritminin bozulması nedeniyle yorgunluk, uyku bozukluğu, dikkat eksikliği ve benzeri fizyolojik bozuklukların ortaya çıkması durumudur. Günlük ritim 24 saatlik döngülerde vücutta meydana gelen biyokimyasal, fizyolojik ve psikolojik değişimle ...

Devamı

İnsan Beyninin Bölümleri Ne Tür İşlevler Üstlenir?

İnsan Beyninin Bölümleri Ne Tür İşlevler Üstlenir? İnsan beyni, sinirler ve omurilik sayesinde merkezî sinir sistemini kontrol eder, çevresel sinir sistemini yönetir ve hemen hemen insanın tüm işlevlerini düzenler. Kalp atımı, soluk alma ve sindirim gibi istemsiz eylemler, otonom sinir sistemi yoluyla farkına varmadan; düşünce, mantık ve soyutlama gibi daha karmaşık zihinsel eylemler ise bilinçli olarak bey ...

Devamı
Üstüne gidin