Buradasınız:Anasayfa » Makale Tarafından YayınlanmışAltay

İngiliz ler hakkında ilginç bileğiler

Bir dahaki sefer ellerinizi yıkarken suyun sıcaklığı tam istediğiniz gibi değilse eskiden İngiltere'de bu işlerin nasıl yapıldığını düşünün, 1500'lerde İngiltere'de işler şöyle yapılıyordu: * İnsanların çoğu Haziran'da evleniyordu. Çünkü senelik banyolarını Mayıs ayında yapıyorlar, Haziran'da hala çok kötü kokmuyorlardı. Ama yine de kokmaya başladıkları için gelinler vücutlarından çıkan kokuyu bastırmak ama ...

Devamı

Moğol Ordusunun Yenilmez Olmasını Sağlayan Faktörler

Cengiz Han ve İstihbarat - Posta Ağı; Moğol ordusunu önemli Kılan ve uzun geniş bir coğrafyada başarılı olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri hızlı bir ordunun olmasının yanısıra Cengiz Han'ın çok önem verdiği istihbarat ve posta Ağı olmuştur. Cengiz Han her gün Çinlilere çizdirdiği Asya haritasını açar ve üzerine Avrupa'dan Rusya' nın çorak topraklarına, oradan Hindistan' a kadar hakimiyeti altında ...

Devamı

orta asya Türk efsanelerinde sumer efsanelerinden izler

ORTA ASYA TÜRK EFSANELERİNDE SUMER EFSANELERİNDEN İZLER MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ* İlk olarak Promete’nin insanlara yazıyı, matematiği, astronomiyi, tıbbı, hayvanları evcilleştirmeyi, gemi yapmayı, kâhinliği öğrettiği efsanesi nedeniyle, batı dünyasında, bütün kültürlerin Yunanlılardan kaynaklandığı inancı yüzyıllar boyu süregelmiştir. Diğer taraftan, Tevrat da bir kısmı tanrı tarafından yazdırılmış, bir kısmı İsr ...

Devamı

perslerin yönetim politikası

GİRİŞ Persler, tarih sahnesine çıktıklarında ilişki içerisinde bulundukları uygarlıkların politik duruşlarını iyi tahlil edip siyasi boşlukları iyi değerlendirerek,gerek askeri bir dehayla gereke de uygulamış oldukları siyasi yöntemlerle hızlı bir yükseliş sağlamışlardır. Kendilerinden önceki dönemlerde uygulanan ve Persler’in dönemlerinde daha ileri düzeye getirilen idari alandaki politikalar, sonraki döne ...

Devamı

Güneş kültü ve tanrıçalar

  Orta Asya bölgesinde yaşayan yarı-göçer Ön-Türk boylarının inancı hakkında açıklamalar yaptım. Bu inanç sisteminde güneş önemli bir yer tutmaktadır. Genelde bir inanç sistemine “Kült” adı verilmektedir. Bu tanım içinde belli bir dönemde ve belli bir coğrafyada yaşamış olan bir toplumun yerel tanrıları, tanrıçaları ve çeşitli simgeleri ele alınıp incelenir. Kültkavramı ile yerel özellikler içeren dini töre ...

Devamı

Çin yazisinin kokeni

Doç. Dr. Haluk BERKMEN Genel ve yaygın görüş, Çin yazısının kendi kültür yapısı içinde, bağımsız olarak, geliştiği şeklindedir. Oysa ki Çin yazısı, piktografik (semiotik) yazı => damga yazısı => sözcük (logografik) yazı gelişimini izlemiştir. Çinliler kâğıt üstüne yazmaya başlamadan önce (yaklaşık M.Ö. 2000-1000 arası) sığır kemikleri üzerine veya kaplumbağa kabuklarının içlerine yazıyorlardı. Alttaki ...

Devamı

Horasandan Anadoluya bir YOL hikayesi

Tarihle bir bütün olarak yüzleşmeli Asırlar içinden cımbızlanan anlara dayanarak “suçlar ve acılar” tarihi yazmadan önce, geçmişten günümüze taşıdığımız gelenek, görenek ve inanç izlerini takip edip, özümüze dönmeyi denesek nasıl olur? Aleviler’in toplu ibadet biçimi olan “Cem” törenleri ve semah gösterileri milli kültür sembollerini yaşatıyor. Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügat-it Türk’te, günümüzde  “il gider ...

Devamı

Türk Kültüründe Renklerin Yeri ve Önemi

Türk kültürü, zengin içerikleri bünyesinde barındıran geniş bir alandır. Bunu yeterli bir şekilde ortaya koymak için değişik coğrafyalarda kullanılan kıyafet, günlük eşya ve sosyolojik objeler arasında incelemeler yapmak gereklidir. Bunun nedeni ise Türklerin renklere çeşitli merasimlerde, ayinlerde ve törenlerde özel yer vermesidir. Çadırlardaki desenler, insanların giydiği elbiseler ve çeşitli bayraklar b ...

Devamı

Türk Kültüründe Sezgi, Bilgi ve Belleğin Sembolü: Baykuş

Türk toplumlarında kuşlar tarih boyunca boyların simgesi olarak kullanılagelmiştir. Kadim Türk tarihinde kuşa “ongon” adı verilmiş ve her topluluğun bir ongonu olmuştur. Kimi kaynaklarda bunun bir totem olduğu yer alsa da ongonlar bir simgeden öteye geçmemiştir. Örneğin baykuş, Bayat boyunun simgesi olarak seçilmiştir. O dönem baykuşa “ügi” adı veriliyordu. Kutatgu Bilig’de de ugi kavramına rastlarız. Keski ...

Devamı
Üstüne gidin