Buradasınız:Anasayfa » Makale Tarafından YayınlanmışBilgin

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanlar atık üretir. Büyük insan konsantrasyonları büyük miktarda atık üretir. Dışkı , mutfak atığı, kırık cisimler vb. Atılması gerekir. Çok az sayıda insan, haşaratları teşvik etmeden veya sağlıklarını tehlikeye atmadan atıklarını yer ...

Devamı

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayatta kalma ve üreme farklılıklarından gelir.Diferansiyel mortalite, bireylerin üreme yaşlarına hayatta kalma oranıdır.Diferansiyel doğurganlık, gelecek nesiller için toplam genetik katkıdır.Mutasyonların ve genetik kaymanın rastgele ...

Devamı

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , yaşamın üç alanı , bakteri , archaea ve ökaryotların evrimsel tarihini gösterir. Aslen Carl Woese tarafından önerildi.Yatay gen transferi (HGT), bir organizmanın genetik materyali, yavru olmayan başka bir organizmaya transfer ettiği ...

Devamı

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150"] DNA replikasyonu sırasında "kopya hataları" nedeniyle mutasyon oluşabilir.[/caption] çıkar. Mutasyonlar kalıcıdır, bir hücrenin genetik materyaline (genellikle DNA veya RNA ) bulaşabilir ve aşağıdakilerden kaynaklanabilir: hücr ...

Devamı

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde arkeolojik teori tarihinin ilk büyük evresi 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında gelişmiştir. Genel olarak kültürel ya da kültür tarihi olarak adla ...

Devamı

Yenileşme Dönemi Osmanlı Devlet Teşkilâtı

Doç. Dr. Mehmet Seyittanlıoğlu Bilindiği üzere, XIX. yüzyıl Osmanlı tarihi, mağrur, büyük ve geleneksel bir imparatorluğun sancılı ve zorunlu değişim ve dönüşümünün tarihidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun geçirdiği bu büyük metamorfoz, 3 Kasım 1839 tarihiyle içerisine girdiği, geri dönülmez bir tarihsel dönemeçle ivme kazanır. Bu tarihte ilân edilen Tanzimat Fermanı ile artık, Lâle Devri'nin (1718-1730) veya I ...

Devamı

Sadr-ı Âzamlık

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin Yaman Türk devlet geleneği içinde kendine özgü bir yer işgal eden Sadr-ı âzamlık, tarihi bir devamlılığı temsil etmekte, son dönemde geleneksellikle modernleşme arasında bocalayan devletin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturmaktadır. İmparatorluğun kuruluş döneminde vezir sayısının ikiye çıkması üzerine vezir-i azamlık oluşturulmuş, Kanunî Sultan Süleyman zamanına kadar kullanıl ...

Devamı

Parlamentoya Uzanan Süreçte Osmanlı Kamu Hukukunda “Danışma”

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Ceylan Gerek Doğu'da ve gerekse Batı'da, devletin temel fonksiyonları ve bu fonksiyonlar ile ilgili yetkiler, günümüzdeki anlamıyla birbirinden ayrılmadığı yakın dönemlere kadar, tek bir şahsın uhdesinde toplanmış ve onun iradesine tabi kılınmıştır. Bununla birlikte, hükümdarın tek başına, devletin bütün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, bununla ilgili yetkileri kullanabilmesi ve art ...

Devamı

Şûra-yı Devlet (1868-1922)

Abdülmecit Mutaf I. Şûra-yı Devlet'in Kuruluşu ve Tarihçesi Osmanlı devlet teşkilatının, kuvvetler ayrılığı anlayışı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecinde önemli bir kilometre taşı olan Şûra-yı Devlet, 1868 yılında kurulmuştur. İdari yargıyı müstakil olarak yürütmesi ve idari konularda danışmanlık yapması amacıyla kurulan Şûra-yı Devlet'in kuruluşundan önceki devlet yapısının incelenmesi konuya ışık ...

Devamı

Muhteşem Yeni Simülasyonda Bir Süpernova’nın Kalbine Uçun

Evrendeki en büyük yıldızların yakıtı tükendiğinde ve öldüğünde, onlarca ışık yılı boyunca uzaya uzayabilen teknik renkli gaz ve toz tsunamilerinde patlarlar. Yıldızların geride bıraktığı bir süpernova tarafından geride bırakılan kozmik renklerin tamamını görmek için , genellikle görünür spektrumun ötesinde ışığı görebilen bazı oldukça karmaşık teleskoplara ihtiyacınız vardır. Ancak bugün, Smithsonian taraf ...

Devamı
Üstüne gidin