Buradasınız:Anasayfa » Makale Tarafından YayınlanmışBilgin

BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR?

OSMANLI DÖNEMİ BİLİM TARİHİNDEN BİR KESİT BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR? Prof. Dr. Fikri AKDENİZ Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 01330 Adana 19. Yüzyıl da Osmanlılarda batılılaşma sürecinde görülen bilimsel çalışmalar,Avrupa’da yazılan kitaplardan çeviriler yapmaktan ileri gidememiştir. [caption id="attachment_7095" align="alignleft" width="32 ...

Devamı

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Doğu Karadeniz Politikası

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Doğu Karadeniz Politikası / Yrd. Doç. Dr. Zübede Güneş Yağcı Tarihte İstanbul'a hakim olan hemen her devlet istisnasız olarak İstanbul'un hinterlandı konumunda kabul edebileceğimiz Karadeniz'e hakim olmak istemiştir. Osmanlı Devleti de bunlardan bir tanesidir. İstanbul'un fethinden sonra siyasi ve ekonomik açıdan Karadeniz'in ve Karadeniz'in kuzeyinin önemini kavranmış ol ...

Devamı

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası / Dr. Eugenia Popescu - Judetz 1970 yılında, Yugoslavya ve Romanya'nın işbirliğiyle, Tuna nehri üzerindeki Iron Gates geçidinde köpürerek çağlayan nehir akıntısının önüne set çeken hidroelektrik santral ve barajı inşa edilmişti. Bu tarihte, zamanın yarığından aşağı düşerek nehrin dibine batan Adakale adası, sessiz ve unutulmuş bir şekilde yatıyordu. Bölgedeki tarihi gelişm ...

Devamı

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik’teki Beyzâde

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik'teki Beyzâde (1731-1734) / Dr. Eyal Ginio İmparatorluk ve hanedanlıkların aniden çökmesi ciddi bir kriz anını yansıtır. Siyasal kuvvetler üzerinde hasıl olan potansiyel çatışma, pek çok taraf arasında sert tartışmaları ve sivil savaşları ortaya çıkartabilir. Böylesi zayıf bir süreç iktidar için rekabet edenler ile sahte taht varislerine kendilerine güç kazandır ...

Devamı

Sefaretnameler

Sefaretnameler / Doç. Dr. Belkıs Altuniş - Gürsoy Osmanlı İmparatorluğu'nun yabancı ülkelere gönderdikleri elçilerin kaleme aldıkları mektup, risale, seyahatname, takrir ve havadisnamelere sefaretname adı verilir. Bu sefaretnameler,1 padişaha sadrazama veya reisülküttaba (=dışişleri bakanı) arz edildiklerinden resmî bir nitelik taşırlar. Osmanlı Devleti; padişahın cülûsunu bildirmek, barış teklifinde bulunm ...

Devamı

Tarihte Osmanlı-Fas İlişkileri Seyyid İsmail Efendi’nin Sefâret Takrîri

Tarihte Osmanlı-Fas İlişkileri, Seyyid İsmail Efendi'nin Sefâret Takrîri / Güler Bayraktar Osmanlı Devleti'nin Afrika'da hakimiyet kurma çalışmaları Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılında gerçekleştirdiği Mısır seferi ile başlayıp sonraki dönemlerde artarak devam etmiştir.Özelikle Kanûnî Sultan Süleyman zamanında bu çalışmalar çok yoğundur. Güçlü bir donanmaya sahip olan Osmanlı Devleti Kuzey Afrika sahillerind ...

Devamı

İki Sulhiyye Işığında Osmanlı Toplumunda Barış Özlemi

İki Sulhiyye Işığında Osmanlı Toplumunda Barış Özlemi / Doç. Dr. Ali Fuat Bilkan Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıldan itibaren başlayan ve gittikçe derinleşen çözülmenin etkisi birçok alanda olduğu gibi, askerî alanda da görülmektedir. Osmanlı düzeninin çözülüşü, mutlakiyetçiliğin zayıflayıp çökmesiyle birlikte mütalaa edilmelidir. Çözülmenin getirdiği en önemli değişim, "bürokrasinin güçlü bir konuma gelmes ...

Devamı

Osmanlı İmparatorluğu’nda Geleneksel Reformdan Modern Reforma Geçiş

Osmanlı İmparatorluğu'nda Geleneksel Reformdan Modern Reforma Geçiş: Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud Dönemleri / Prof. Dr. Stanford J. Shaw Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı döneminden (1520-1566) bu yana pek çok Osmanlı yöneticisi, Tuna nehrinin güneyinde yer alan Avrupa topraklarının tamamı ile birlikte Orta Doğu'nun çoğunu ve Afrika'nın kuzey kıyılarının büyük bir kısmını yöneten devletlerini ku ...

Devamı

3. Selim ve 2. Mahmud Dönemleri Osmanlı Dış Politikası

3. Selim ve 2. Mahmud Dönemleri Osmanlı Dış Politikası / Doç. Dr. M. Alaaddin Yalçınkaya I. III. Selim ve Nizam-ı Cedid Dönemindeki Dış Politika (1789-1807) A. Osmanlı Rus-Avusturya Savaşı Kaderinin Değişmemesi: Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları 1699 Karlofça Antlaşması Osmanlı tarihinin en belirgin dönemini başlatan önemli bir hadisedir. Bunun ilk nedeni, bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemeye başl ...

Devamı

3. Selim’in Dış Politika Anlayışı ve Diplomasi Reformu

III. Selim'in Dış Politika Anlayışı ve Diplomasi Reformu Çerçevesinde Batılılaşma Siyaseti / Prof. Dr. Gül Akyılmaz A. Giriş Osmanlı hanedanının yirmi sekizinci hükümdarı ve III. Mustafa'nın oğlu olan III. Selim, ilgi çekici bir tesadüf eseri olarak Fransız İhtilali'nin gerçekleştiği 1789 yılında tahta çıkmış ve 1807 yılına kadar yaklaşık on sekiz yıl Osmanlı Ülkesi'ni yönetmiştir. İç ve dış sorunların alab ...

Devamı
Üstüne gidin