Buradasınız:Anasayfa » Makale Tarafından YayınlanmışBilgin

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot, Tarihin Babası mı, Yalanların Babası mı?  Amir Arsalan nnasseri@cox.net Büyük Darius Perslerin ve Yunanlıların mücadeleleri konusunda şu anda kabul edilenlerin neredeyse hepsi, "Pers Savaşları" olarak kabul edilen bir adamın yazdıklarına dayanıyor: Herodot. Herodot'un "Tarihleri" gerçek tarihsel hesaplar mı, yoksa mitoloji mi? Dahası, Herodot hakkında bilinen hemen hemen her şey kendi yazılarından ...

Devamı

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı i. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş,1 bu günkü anlamda sigortacılık değil, riziko paylaşımının münferit şekilleri bazen bir kanun, bazen egemen gücün emri, bazen de ilgili çevrelerin uygulaması ile olmuştur.2 Sigortacılığın bilinmediği zamanlarda başka hukuki şekil ve kurumlar emniyet temini için kul ...

Devamı

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk 1. Osmanlılardan Önce Haberleşme Târihine Bir Bakış H aberleşme (muhâbere) yani uzaktan iletişim, mesafeye ve coğrafî şartlara göre (meselâ: yüksek yerlerde ateş yakarak, dumanla, aynayı güneşe tutup yansıtarak, davul veya tamtamla, barut kullanarak, güvercinle, kervanlar veya yolcular vâsıtasıyla, atlı habercilerle vb.) yeni teknik ve usullerle zamanla gelişerek tarihin her d ...

Devamı

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin Dünyada Demiryolunun Ortaya Çıkışı Demiryolunun bir ulaşım şekli olarak hizmete girmesi ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. Fakat bilinen manada demiryolu daha ortada yokken, Avrupa'nın çeşitli maden işletmelerinde ray kavramının mevcut olduğu görülmektedir. Hemen hemen XVI. yüzyılın ortalarından beri, ocaklardan çıkarılan madenler, tahtadan raylar üzerinde işletilen basit dekovi ...

Devamı

8000 Yıllık İran Hanedanları ve Hükümdarları Ahreeman X

Faravahar Farsça Amblem  Faravahar Altın Kavisli Tasarım Çivi yazısı Farsça Başak (Khat-e Mikhi) Yazısı ile Önünüzdeki araştırma, 8000 Yıllık İran hanedanları ve hükümdarları hakkındaki en son arkeolojik, antropolojik, tarihi ve bilimsel keşifler ve kanıtlara göre en doğru, en güncel ve bilimsel belgedir. 8000 yıllık İran tarihi İran Tarihi dönemleri: 1. Eski Uygarlıklar Dönemi: 6000 M.Ö. - 2000 M.Ö.  2. Ve ...

Devamı

Hicaz Demiryolu

 Prof. Dr. Murat Özyüksel Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah'ın doğum günüydü. Yapılması amaçlanan demiryolu Arabistan'ın kapısı kabul edilen Şam'dan başlayacak, Medine'ye ulaşacak ve kutsal kent Mekke'de sona erecekti. Projenin en iddialı özelliği, hattın tamamının Osmanlı Devleti'nce inşa edilip işletileceğiydi. Demiry ...

Devamı

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu Anadolu'daki Büyük Yollar ve Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu Anadolu'nun en eski ticaret yollarından olan Trabzon-Erzurum-Tebriz yolu, birçok bakımdan incelenmeye değer bir güzergâhtır. Diğer cihetleri bir yana, yalnızca bu yoldaki konaklama yerleri ve konuklar ele alınsa, gayet alaka duyulacak ...

Devamı

Boğaziçi’nde Deniz Ulaşımı ve Şirket-I Hayriye

Uğur Göktaş Şirketten Önce Boğaziçi'nde Ulaşım On dokuzuncu yüzyıldan itibaren yavaş yavaş yerleşim alanı olarak ilgi gören Boğaziçi ve semtleri, sahip oldugu imkanların darlığıyla birer köy hükmündeydi. Bunu Boğaziçi'nin bugün de kullanılan birçok semtinin adına bakarak anlamak mümkündür. Çengelköyü, Vaniköyü, Yeniköy gibi semtler, isimlerini rastgele almamışlardır. Sahile dizilmiş olan büyük yalılarla hem ...

Devamı

Mütareke Döneminde Osmanlı Haberleşme Kurumu

Dr. Tanju Demir A. PTT Nezareti'nin Umum Müdürlüğe Çevrilmesi 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'yla tarihe Mütareke dönemi adıyla geçen ve Osmanlı Devleti'nin son günlerinin yaşandığı bir döneme giriliyordu. Bu olay, Trablusgarp ve Balkan Savaşları da içine katıldığında nefes almadan ateşler altında geçen 7 uzun yılın ardından gelen büyük bir bitkinliğin ve yüzyıllar süren çöküşün ...

Devamı

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Düşünce Tarihi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay XVII. ve XVIII. Yüzyıl Düşünce Hayatına Genel Bir Bakış Osmanlı'da düşünce ve özellikle felsefi düşünce var mı yok mu tartışmaları devam edecektir. Fakat, Osmanlı'nın, her halükarda İslâmî medeniyet havzasından, kadim medeniyetlerden ve Orta Asya'nın tarihi desenliğe sahip köklü geleneklerinden süzerek bir terkip (sentez) meydana getirdiği bir gerçek olarak kabul edilmektedir. ...

Devamı
Üstüne gidin