Oğuzlar / Türkmenler / Yrd. Doç. Dr. Tufan Gündüz

Oğuzlar / Türkmenler / Yrd. Doç. Dr. Tufan Gündüz

Oğuzlar/ Türkmenler / Yrd. Doç. Dr. Tufan Gündüz Oğuz Adı Oğuz adının manası hakkında çeşitli görüşler öne sürülmüş ise de bugün umumiyetle, vaktiyle J. Nemeth tarafından öne sürül ...

Oğuzlar  Dr. Cem Tüysüz

Oğuzlar Dr. Cem Tüysüz

/ Dr. Cem Tüysüz Tarihi Türk yurdu, doğuda Tula ve Tüngelik'in yukarı boylarına, kuzeyde Baykal, Kem ırmağı ve Tannu (Ola) dağlarına, batıda Altaylar'a ve güneyde de Gobi çölüne ka ...

Oğuzlar  Prof. Dr. Faruk Sümer

Oğuzlar Prof. Dr. Faruk Sümer

A. Oğuzlara Dair En Eski Bilgiler 1. Oğuz Adının Menşei Oğuz adının menşei hakkında birçok fikirler ileri sürülmüştür. Ünlü Macar bilginlerinden J. Nemeth, Oğuz sözünü ok+uz şeklin ...

Tarihin En Korkulan Ordusu Yeniçeriler

Tarihin En Korkulan Ordusu Yeniçeriler

Yeniçeriler, Orhangazi ya da Birinci Murat zamanında kurulduğu düşünülen Osmanlı Devleti'nin askeri birliklerinden biridir. Yeniçerilerin Kökeni Yeniçeri ocağını hangi padişahın ku ...

İslam Öncesi Devrede Orta Asya’da Yaşayan Türk Boyları

İslam Öncesi Devrede Orta Asya’da Yaşayan Türk Boyları

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Boylar ve onların meydana getirdiği tarihi hadiseler, Türklerin İslamiyete girmeden önceki devrelerinde adeta bir ağacın köklerinden çıkarak gövdesini oluşt ...

Türk Moğol ve Japon Kuşak güreşi

Türk Moğol ve Japon Kuşak güreşi

Türk, Moğol ve Japon halklarının tarihin derinliklerinden gelen sporları. Bele bir kuşak sarılır ve sporcular birbirlerinin sadece kuşaklarından tutarak hasmının sırtını yere getir ...

Türk Milleti tarihi Aba Güreşi

Türk Milleti tarihi Aba Güreşi

Türk Milleti tarihin her döneminde kendine has gelenek ve görenekleriyle birer kültür merkezi oluşturmuştur.Oluşturulan bu kültürlerin başında Spor ve Güreş kültürü gelmektedir.Gür ...

Hanefi mezhebi tarihi

HANEFİ MEZHEBİ İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe'ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adı. Ebû Hanife'nin asıl adı Numân, babasının adı Sâbit, dedesinin adı ise Zûta'dır. Zûta, Irak ve İran'ın müslümanların eline geçmesinden sonra müslüman olmuş ve Kûfe'ye yerleşmiştir. O ve oğlu Sâbit Kûfe'de Hz. Ali i Devamı ...

Şubat 14, 2018 (0) Yorumlar

Oğuzlar / Türkmenler / Yrd. Doç. Dr. Tufan Gündüz

Oğuzlar/ Türkmenler / Yrd. Doç. Dr. Tufan Gündüz Oğuz Adı Oğuz adının manası hakkında çeşitli görüşler öne sürülmüş ise de bugün umumiyetle, vaktiyle J. Nemeth tarafından öne sürülen ve "boylar" anlamına geldiği şeklinde açıklanan fikir kabul edilmektedir. Buna göre "Ok kelimesi boy manasında olup "z" çoğul e Devamı ...

Şubat 15, 2019 (0) Yorumlar

Tarihin En Korkulan Ordusu Yeniçeriler

Yeniçeriler, Orhangazi ya da Birinci Murat zamanında kurulduğu düşünülen Osmanlı Devleti'nin askeri birliklerinden biridir. Yeniçerilerin Kökeni Yeniçeri ocağını hangi padişahın kurduğu konusunda tarihsel ihtilaf vardır. Yeniçerilerin kökeni ile ilgili iki teori bulunmaktadır. Buna göre Sultan Orhan Gazi Hris Devamı ...

Şubat 15, 2019 (0) Yorumlar

Atatürk’ün Hz. Muhammed Hakkındaki Söylemleri

Nurdan Eriş    Mustafa Kemal Atatürk’e ölümünden önce başlayan ve ölümünden sonra ayyuka çıkan saldırı niteliğinde çeşitli dini iftiralar atılmaktadır. Sosyal ve siyasi yönden de Atatürk’ün açıklarını arayan bu antikemalist zümre, insanları en hassas yönlerinden vurmanın yolunun dinden geçtiğini bilmektedirle Devamı ...

Şubat 12, 2019 (0) Yorumlar

Minye’deki tarihi mezarlarda 10’u çocuklara ait 40 mumya bulundu

Mısır’ın Minye şehrindeki Tuna Cebel bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda keşfedilen iki yeni mezarlıkta 10’u çocuklara ait 40 mumya bulundu. Mezarlardan diğer mezarlara açılan 3 de tünel tespit edildi. Bazılarının taş, bazıları ahşap tabutlarda bulunan mumyaların bir kısmı da tabutsuz defnedilmiş. Devamı ...

Şubat 09, 2019 (0) Yorumlar

BARAJ ve dünyanın en büyük barajları

Bir akarsu vadisini kapatan ve arkasında su biriktiren; enerji üretimi, içme için kullanılma, sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pekçok gayeye hizmet eden ekonomik faydası büyük olan tesisler. Barajlar, ağırlık, kemer ve payandalı olarak betondan veya toprak ve kaya dolgudan yapılırlar. Bunla Devamı ...

Ocak 24, 2018 (0) Yorumlar

YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE İSLAM’DA SÜNNETİN YERİ

Özet: Sünnetin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından uygulandığı kesin olarak bilinmemektedir. Yahudiliğe göre sünnet, Hz. İbrahim ile başlamış ve Yahudiler ile Tanrı arasındaki antlaşmanın bir işareti olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple sünnet olmak Yahudiler için dini bir emir (mitsva) kabul edilmiştir. Devamı ...

Ocak 26, 2019 (1) Yorumlar
Üstüne gidin