Pers siyasi tarihi mö.559-330

Pers siyasi tarihi mö.559-330

GİRİŞ Ele aldığımız Pers siyasi tarihi, Ön Asya tarihi içerisinde önemli bir dönemi kapsamaktadır. Anadolu coğrafyasında iki yüz yıldan daha uzun süre hâkimiyet kurmuş olan Persler ...

Osmanlı Devleti’nde Taşra İdaresi ve Vilâyet Yönetimi

Osmanlı Devleti’nde Taşra İdaresi ve Vilâyet Yönetimi

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Taşra İdaresi ve Vilâyet Yönetimi / Mutullah Sungur Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihi, bir bakıma idarî reformlardan oluşan ve Osmanlı tarihinin p ...

Bazı Doğal Afetler ve Osmanlı Yönetimi

Bazı Doğal Afetler ve Osmanlı Yönetimi

XIX. Yüzyıldaki Bazı Doğal Afetler ve Osmanlı Yönetimi / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yavuz Erler En geniş kapsamıyla afet, insanlara zarar veren olaylardır. Biraz daha dar kapsamlı olarak ...

Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri

Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri

Doç. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Devirde Mahkemeler Eski hukukumuzda monarşiyle yönetilen devletlerin hepsinde olduğu gibi, yasama, yürütme ve yargı fonksiyonları, adı ne olursa olsun ( ...

Mecelle Örneğinde Türklerin İslâm Özel Hukukuna Katkıları

Mecelle Örneğinde Türklerin İslâm Özel Hukukuna Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Osman Kaşıkçı Mecelle, Osmanlı Devleti'nde 1868-1876 yılları arasında kitaplar halinde hazırlanarak yürürlüğe girmiş olan İslâm özel hukukunun bir kısmını tedvin eden ...

Yenileşme Sürecinde Osmanlı Ordusu

Yenileşme Sürecinde Osmanlı Ordusu

 Prof. Dr. Musa Çadırcı Tanzimat Öncesi Düzenlemeler 1.1. III. Selim Dönemi'nde Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nda çağın gereklerine uygun yeni bir yapılanma, 19. yüzyılın başlarında k ...

Osmanlı İmparatorluğu’nda Askerî Teknolojilerin Takibi

Osmanlı İmparatorluğu’nda Askerî Teknolojilerin Takibi

Osmanlı İmparatorluğu'nda Askerî Teknolojilerin Takibi (1700-1900) / Yrd. Doç. Dr. Birol Çetin   Teknolojinin günümüzde geldiği yer itibariyle hala tartışmasız üstünlüğü devam ...

Hanefi mezhebi tarihi

HANEFİ MEZHEBİ İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe'ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adı. Ebû Hanife'nin asıl adı Numân, babasının adı Sâbit, dedesinin adı ise Zûta'dır. Zûta, Irak ve İran'ın müslümanların eline geçmesinden sonra müslüman olmuş ve Kûfe'ye yerleşmiştir. O ve oğlu Sâbit Kûfe'de Hz. Ali i Devamı ...

Şubat 14, 2018 (0) Yorumlar

Koçkor daki Türgeş yazıtları

ÖZET Türkoloji literatüründe eski Türklerin runik harfli yazıtlarının günümüz Kırgızistan topraklarında sadece Talas vadisinde yoğunlaştığı düşünülürdü, oysa 1998-2002 tarihleri arasında Koçkor bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar sonucu bulunan yeni yazıtlar, İç T‘ien-Şan‘ın da eski Türk runik y Devamı ...

Nisan 19, 2019 (0) Yorumlar

Osmanlı Devleti’nde Taşra İdaresi ve Vilâyet Yönetimi

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Taşra İdaresi ve Vilâyet Yönetimi / Mutullah Sungur Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihi, bir bakıma idarî reformlardan oluşan ve Osmanlı tarihinin panoramasını değiştiren bir devirdir. Bu idarî reformlar geçmiş asırlardaki pragmatik uygulamalardan farklı bir tarza ve muhtevaya Devamı ...

Nisan 19, 2019 (0) Yorumlar

Atatürk’ün Hz. Muhammed Hakkındaki Söylemleri

Nurdan Eriş    Mustafa Kemal Atatürk’e ölümünden önce başlayan ve ölümünden sonra ayyuka çıkan saldırı niteliğinde çeşitli dini iftiralar atılmaktadır. Sosyal ve siyasi yönden de Atatürk’ün açıklarını arayan bu antikemalist zümre, insanları en hassas yönlerinden vurmanın yolunun dinden geçtiğini bilmektedirle Devamı ...

Şubat 12, 2019 (0) Yorumlar

Pers siyasi tarihi mö.559-330

GİRİŞ Ele aldığımız Pers siyasi tarihi, Ön Asya tarihi içerisinde önemli bir dönemi kapsamaktadır. Anadolu coğrafyasında iki yüz yıldan daha uzun süre hâkimiyet kurmuş olan Persler, Anadolu dışında Hindistan, Orta Asya ve Mısır coğrafyalarına da hükmetmiştir. İran’da kurulan ve sınırlarını batıda Yunanistan’d Devamı ...

Nisan 20, 2019 (0) Yorumlar

BARAJ ve dünyanın en büyük barajları

Bir akarsu vadisini kapatan ve arkasında su biriktiren; enerji üretimi, içme için kullanılma, sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pekçok gayeye hizmet eden ekonomik faydası büyük olan tesisler. Barajlar, ağırlık, kemer ve payandalı olarak betondan veya toprak ve kaya dolgudan yapılırlar. Bunla Devamı ...

Ocak 24, 2018 (0) Yorumlar

Standart Model Nedir

Yüksek Enerji Parçacık Fiziği maddeyi oluşturan temel parçacıkları ve onların birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen alandır. Bu alanla ilgili bildiklerimizi zarafetle özetleyen Standart Model, üç gruba ayrılmış maddenin temel yapıtaşlarının (kuarklar, leptonlar ve onların karşıt parçacıkları aşağıda gö Devamı ...

Nisan 16, 2019 (0) Yorumlar
Üstüne gidin