İngiliz Kültüründe Osmanlı Etkileri

İngiliz Kültüründe Osmanlı Etkileri

Doç. Dr. Netice Yıldız Osmanlı-İngiliz ilişklerinin devlet düzeyinde başlangıcı 1580li yılların başında olup 1914 yıllarına kadar sürmüştür. Bu süreç içinde İngiliz sosyal yaşamınd ...

Tepük Oyunu Hakkında Bilgi 

Tepük Oyunu Hakkında Bilgi 

Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yaln ...

Kemankeş Sırrı “Okçuluk Üzerine”

Kemankeş Sırrı “Okçuluk Üzerine”

Kemankeş Sırrı "Okçuluk Üzerine"  OK’UN TARİHİ Ok, insanlık tarihinin en eski silahlarından biridir ve tarih öncesi devirlerden itibaren Avustralya dışında dünyanın her yerinde örn ...

Kobos Göktürk devletinin dövüş sanatı

Kobos Göktürk devletinin dövüş sanatı

Kobos Göktürk devletinin dövüş sanatıdır. Gizem ve sır içinde olan bir savaş sanatıdır. Bu Dövüş sanatı'nın özellikleri çok çeşitli ayrıntılardan gerçekleşir ve diğer Dövüş sanatla ...

Turon Türk Dövüş Sanatı

Turon Türk Dövüş Sanatı

Turon Özbeklerin eski çağlardan bu yana yaptıkları geleneksel ve çıplak elle yapılan bir savaş sanatıdır. Turon’un gücü diz ve kalçaların ahenk içinde esnek ve ritmik dansa benzer ...

Alpagu Türk dövüş sanatı

Alpagu Türk dövüş sanatı

Alpagu Türk Milletinin öz malıdır ve Alpaguyu ben yada bir başkası icat etmemiştir. Alpaguya tek başınada kimse sahip çıkamaz. Çünkü Alpagu bu milleten öz ata sporlarının bir araya ...

Hun boksu

Hun boksu

YÜCEL TANAY Dövüş sanatlarının  çıkışı ve  aidiyeti konusunda  yanlış bir tez vardır. Bu yanlış tezlerin başında  dünya’ da  var olan ve bilinen  tüm savaş sanatlarının dayandığı y ...

Hanefi mezhebi tarihi

HANEFİ MEZHEBİ İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe'ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adı. Ebû Hanife'nin asıl adı Numân, babasının adı Sâbit, dedesinin adı ise Zûta'dır. Zûta, Irak ve İran'ın müslümanların eline geçmesinden sonra müslüman olmuş ve Kûfe'ye yerleşmiştir. O ve oğlu Sâbit Kûfe'de Hz. Ali i Devamı ...

Şubat 14, 2018 (0) Yorumlar

Tepük Oyunu Hakkında Bilgi 

Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Türklerin bu oyunda kullandıkları toplar, oval kalıplara dökülen, “iğ ağırşağı” bi Devamı ...

Şubat 15, 2019 (0) Yorumlar

İngiliz Kültüründe Osmanlı Etkileri

Doç. Dr. Netice Yıldız Osmanlı-İngiliz ilişklerinin devlet düzeyinde başlangıcı 1580li yılların başında olup 1914 yıllarına kadar sürmüştür. Bu süreç içinde İngiliz sosyal yaşamındaki Türk imgesi ve bunun değişik şekillerde yorumlanması sonucu meydana gelen Osmanlı etkileri, İngiliz kültür yaşamı içinde öneml Devamı ...

Şubat 16, 2019 (0) Yorumlar

Atatürk’ün Hz. Muhammed Hakkındaki Söylemleri

Nurdan Eriş    Mustafa Kemal Atatürk’e ölümünden önce başlayan ve ölümünden sonra ayyuka çıkan saldırı niteliğinde çeşitli dini iftiralar atılmaktadır. Sosyal ve siyasi yönden de Atatürk’ün açıklarını arayan bu antikemalist zümre, insanları en hassas yönlerinden vurmanın yolunun dinden geçtiğini bilmektedirle Devamı ...

Şubat 12, 2019 (0) Yorumlar

Minye’deki tarihi mezarlarda 10’u çocuklara ait 40 mumya bulundu

Mısır’ın Minye şehrindeki Tuna Cebel bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda keşfedilen iki yeni mezarlıkta 10’u çocuklara ait 40 mumya bulundu. Mezarlardan diğer mezarlara açılan 3 de tünel tespit edildi. Bazılarının taş, bazıları ahşap tabutlarda bulunan mumyaların bir kısmı da tabutsuz defnedilmiş. Devamı ...

Şubat 09, 2019 (0) Yorumlar

BARAJ ve dünyanın en büyük barajları

Bir akarsu vadisini kapatan ve arkasında su biriktiren; enerji üretimi, içme için kullanılma, sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pekçok gayeye hizmet eden ekonomik faydası büyük olan tesisler. Barajlar, ağırlık, kemer ve payandalı olarak betondan veya toprak ve kaya dolgudan yapılırlar. Bunla Devamı ...

Ocak 24, 2018 (0) Yorumlar

YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE İSLAM’DA SÜNNETİN YERİ

Özet: Sünnetin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından uygulandığı kesin olarak bilinmemektedir. Yahudiliğe göre sünnet, Hz. İbrahim ile başlamış ve Yahudiler ile Tanrı arasındaki antlaşmanın bir işareti olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple sünnet olmak Yahudiler için dini bir emir (mitsva) kabul edilmiştir. Devamı ...

Ocak 26, 2019 (1) Yorumlar
Üstüne gidin