İstanbul ve Trakya Tek Kurşun Atmadan Nasıl Alındı?

İstanbul ve Trakya Tek Kurşun Atmadan Nasıl Alındı?

İstanbul ve Trakya Tek Kurşun Atmadan Nasıl Alındı? / Ahmet Özgür Türen Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını küçümsemek veya yok saymak adına son yıllarda bir iddia gündeme getiri ...

Gereksiz ve Aşırı Antibiyotik Kullanımı Neden Zararlıdır?

Gereksiz ve Aşırı Antibiyotik Kullanımı Neden Zararlıdır?

Antibiyotikler daha önce insanların ölümüne sebep olan pek çok hastalığı yenmemizi sağlayarak hayatımızı kurtaran çok önemli ilaçlar. Ancak doğru kullanılmadıklarında ciddi bir teh ...

Her Gün Ne Kadar Uykuya İhtiyacımız Var?

Her Gün Ne Kadar Uykuya İhtiyacımız Var?

Loyola Üniversitesi’nden Lydia DonCarlos ve arkadaşları, 320 farklı araştırmadan elde edilen sonuçları analiz ederek geniş bir uyku rehberi hazırladı. [caption id="attachment_3833" ...

Jet Lag Nedir, Neden Ortaya Çıkar?

Jet Lag Nedir, Neden Ortaya Çıkar?

Zaman dilimi değişimi sendromu olarak da bilinen jet lag, insanların doğudan batıya ya da batıdan doğuya farklı zaman dilimlerinde seyahat etmeleri sonucu vücudun günlük ritminin b ...

Selçuklu Türkleri’nin 1071 Öncesi Anadolu Akınları

Selçuklu Türkleri’nin 1071 Öncesi Anadolu Akınları

Selçuklu Türkleri’nin 1071 Öncesi Anadolu Akınları Türklerin IV. yüzyıldan başlayarak 1071 Malazgirt Zaferi’ne kadar Anadolu’ya dü- zenledikleri akınlar, neticeleri itibariyle, fet ...

Selçuklu öncesi Anadolu’ya Türk akınları

Selçuklu öncesi Anadolu’ya Türk akınları

Selçuklu Öncesi Anadolu’ya Türk Akınları Türklerin Anadolu ile tanışmaları oldukça eskidir. Öyle ki milattan önceki asırlara ka- dar uzanır. Eski çağlara dair bölgedeki araştırmala ...

İnsan Beyninin Bölümleri Ne Tür İşlevler Üstlenir?

İnsan Beyninin Bölümleri Ne Tür İşlevler Üstlenir?

İnsan Beyninin Bölümleri Ne Tür İşlevler Üstlenir? İnsan beyni, sinirler ve omurilik sayesinde merkezî sinir sistemini kontrol eder, çevresel sinir sistemini yönetir ve hemen hemen ...

Hanefi mezhebi tarihi

HANEFİ MEZHEBİ İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe'ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adı. Ebû Hanife'nin asıl adı Numân, babasının adı Sâbit, dedesinin adı ise Zûta'dır. Zûta, Irak ve İran'ın müslümanların eline geçmesinden sonra müslüman olmuş ve Kûfe'ye yerleşmiştir. O ve oğlu Sâbit Kûfe'de Hz. Ali i Devamı ...

Şubat 14, 2018 (0) Yorumlar

Selçuklu Türkleri’nin 1071 Öncesi Anadolu Akınları

Selçuklu Türkleri’nin 1071 Öncesi Anadolu Akınları Türklerin IV. yüzyıldan başlayarak 1071 Malazgirt Zaferi’ne kadar Anadolu’ya dü- zenledikleri akınlar, neticeleri itibariyle, fetih amacı ön plânda tutulmayan keşif hareket- leri olarak nitelendirilebilir (Sevim, 2000, s. 78). Selçukluların Malazgirt’e kadar Devamı ...

Mart 28, 2018 (0) Yorumlar

Baruthane nedir

Osmanlı ordusunun ve donanmasının ihtiyacı olan barutun üretildiği yerlere verilen ad.İlk baruthane Sultan İkinci Bayezid Han devrinde İstanbul'da Atmeydanı'nda kuruldu. On yedinci yüzyılda İstanbul'un Ayasofya, Kağıthane, Şehremini ve Unkapanı gibi birçok semtinde baruthaneler ve barut mahzenleri açıldı. İst Devamı ...

Ocak 25, 2018 (0) Yorumlar

İstanbul ve Trakya Tek Kurşun Atmadan Nasıl Alındı?

İstanbul ve Trakya Tek Kurşun Atmadan Nasıl Alındı? / Ahmet Özgür Türen Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını küçümsemek veya yok saymak adına son yıllarda bir iddia gündeme getiriliyor: İngilizler, Trakya ve İstanbul'u tek bir kurşun atmadan neden verdi? Yoksa Mustafa Kemal Atatürk, bunun karşılığında onları Devamı ...

Ocak 15, 2019 (0) Yorumlar

At ve üzengi

Atların insanlık tarihine etkisi pek çok alanda kendini göstermiştir. Ulaşımdan haberleşmeye, tarımdan savaşlara kadar farklı farklı alanlarda atların insanlık tarihini hızlandırıcı etkisi görülmektedir. İlk olarak M.Ö. 5500'lü yıllarda Kuzey Kazakistan dolaylarında yaşayan insanlar tarafından evcilleştirildi Devamı ...

Ocak 03, 2018 (0) Yorumlar

BARAJ ve dünyanın en büyük barajları

Bir akarsu vadisini kapatan ve arkasında su biriktiren; enerji üretimi, içme için kullanılma, sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pekçok gayeye hizmet eden ekonomik faydası büyük olan tesisler. Barajlar, ağırlık, kemer ve payandalı olarak betondan veya toprak ve kaya dolgudan yapılırlar. Bunla Devamı ...

Ocak 24, 2018 (0) Yorumlar

Gereksiz ve Aşırı Antibiyotik Kullanımı Neden Zararlıdır?

Antibiyotikler daha önce insanların ölümüne sebep olan pek çok hastalığı yenmemizi sağlayarak hayatımızı kurtaran çok önemli ilaçlar. Ancak doğru kullanılmadıklarında ciddi bir tehlike oluşturabiliyorlar. Antibiyotiklerin gereksiz ya da aşırı kullanımı antibiyotik direnci kazanan bakterilerin yayılmasını hızl Devamı ...

Mayıs 08, 2018 (0) Yorumlar
Üstüne gidin